17.5.2022 - Helena Suchá

2022-05-12 – Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Komentáře k aktuálnímu dění v České republice, Evropě i ve světě. 

Téma:
1. Návštěva hrobů RUDOARMĚJCŮ se stala aktem osobní statečnosti. 
     (Jaké psí kusy dělala „naše“ ASPEN vláda)
2. Většina národa se nesmí podvolit, jinak přestaneme existovat –
    ( musíme dělat politiku soustavných malých kroků)

3. Těší se „naše“ ASPEN vláda na to, až nás ovládne WHO?

Hosté: 
Vladimíra Vítová – předsedkyně ANS
Marek Adam – 1. místopředseda ANS

Archiv pořadů