6.6.2022 - Petr Václav

2022-06-06 – Komentované čtení ze zajímavých knih 155. díl – 121 min.

Další „čítankové“ situace a jejich řešení v praxi popsané autorem V.P.Pjakinem v knize O světě pokřivených zrcadel. Budiž nám poučením i návodem!

Archiv pořadů / Komentované čtení z knih / Studio MIDGARD banksteři / centrální banka / diskont sazba / dluh / dolarizace / EU / komentované čtení / Maďarsko / MMF / návod / O světě křivých zrcadel / Petr Václav / Studio Midgard / suverenita / svrchovanost / UK/USA / V. Orbán / V.P.Pjakin / V.V.Putin / věřitelé / vykrádání /