20.6.2022 - Martin Marcikán

2022-06-19 Necenzurované net LXXXI

„Systém súčasného otroctva“

Na otázku, zda to vše je vůbec možné je jediná odpověď. Každý vládce vždy měl snahu zajistit si takové zákony, aby jeho zvůle byla svatá a všichni ji byli pod hrozbou trestů nuceni plnit. Podle toho překroutil i sepsaná pravidla pro život – což svou pokroucenou podobou přesně vyjadřuje značka/symbol „§“. Prapůvodně se život řídil nepsanými a všemi uznávanými pravidly – „kony“ Univerza – pravidly žití založenými na morálce a spravedlnosti, zvycích společenství a svědomím vázaným ke zdroji Univerza (Bohu). Aby uchvatitel zajistil oprávněnost své moci a i do budoucnosti ji stabilizoval, rozhodl se původní pravidla žití změnit a to vyžadovalo jejich „trvalý zápis“. Legalizovat svou další vládu (včetně budoucích forem a změn) mohl „opřením se“ o bájnou minulost – zavádí tedy postupné falšování paměti lidu o dějích minulých (dobře to kdysi popsal ve svém díle G. Orwell).

„Spravedlnost“ a „právo“ – to tedy není to samé, jak se většinou všichni mylně domníváme. Kony (předpisy správného konání) byly nahrazeny předpisy z pozadí (za-kony, platné až po konech, tedy drobná upřesnění – něco jako prováděcí předpisy … to byl jednoduchý způsob, jak postupně dojít i k zásadním změnám hlavních pravidel). Vzniká tzv. legalita, tedy mocenský nárok opírající se již o právo silnějšího, později zformulována na základě tzv. námořního práva (vyhovující pirátům a uchvatitelům jim podobným). Jak to tedy všechno skutečně je – to je na výklad velmi náročné a na pochopení ještě těžší. Neboť řídíme se legalitou, vyhlášením individuálního soudního výkladu nějakého zapsaného předpisu, jemuž se všichni dobrovolně podrobujeme. Všichni vlastně ne – ten kdo je sepisuje, ten se jimi neřídí, nýbrž podle svých (zlo)činů tyto následně mění – kodifikuje v písemném popisu všeobecných pravidel hry.
Vždy dvojitě a tak, aby jen on vyhrál (tzv. dvojí metr). „Co je dovoleno jovovi,
není dovoleno volovi.“ “ Proto veškeré právní texty jsou vždy tak zamotané a nesrozumitelné, záměrně nepřehledně komplikované.

Kdyby takto podle právnického vzoru psali své programy programátoři od počítačů – dodnes by žádný nefungoval.

A ten „správný výklad“?
Již Ježíš vytýkal „zákoníkům“ jejich spory o mrtvá písmenka a duch (smysl textu) – ten jim unikal.Otroctví Unam Sanctam


https://qanon.sk/otroctvo-unam-sanctam/
 
 
 
 
Anketa o cirkevnú listinu | Použitie a význam farebného papiera v práve (friendware.net)
 
http://www.friendware.net/ecclesiastical_deed_poll/edp_color.html
 
 ZAPOMENUTÁ UZDRAVUJÍCÍ (LÉČEBNÁ) a HARMONIZAČNÍ CENTRA 
 

Během možná zhruba 200 – 150 let naší minulosti jsme kvůli resetování, různým válkám, nemocem, utrpení, ničení a překrucování historie zapomněli na pravý účel zahrad, „katedrál“ a „chrámů“. Stačilo v nich tiše pobývat.

Existuje dostatek důkazů, které poukazují na to, že architekti těchto katedrál znali kymatiku (frekvence, vibrace zvuku) a možná i léčivou sílu zvuku dávno před moderními vědci.

Sbory, varhany a samotná architektura mohou doslova léčit návštěvníky kostelů po celá staletí. Jemná energie prostorů se neomezuje ani na kostely, každá přírodní i umělá stavba vyzařuje svou vlastní jemnou energetickou frekvenci, kterou jsme nechtěně ovlivněni.

V různých kostelích po celé Evropě se nahrálo ticho každého jednotlivého kostela po dobu sedmi minut. Jakmile se dosáhlo slyšitelného vzorku, pomocí kymatického zařízení se přehrával zvuk světlem a vodou a pozorovaly se vzory vytvořené frekvencí každého kostela. Výsledky nebyly nic menšího než ohromující. Vytvořené vzory se podobaly klasickým růžovým oknům z barevného skla, které se obvykle vyskytují v katedrálách. Rezonanční frekvence jednoho kostela dokonce zobrazovala pěticípou hvězdu, která byla úměrná Zlatému poměru.

Protože naše těla jsou vyrobena z kapaliny, krásné vzory vytvořené prostřednictvím rezonance hudby a zvuku v nás vytvářejí léčivé vzorce.

Jak dokazují experimenty, ne všechny zvuky musí být dokonce slyšitelné, pouhá přítomnost v blízkosti prostorů nebo objektů vznešené rezonance stačí k získání úžasných vlastností jemných vln, které přispívají k tělesné pohodě.

Kdysi dávno, kdy se chrámy využívaly pomocí volné energie k povznesení člověka, byly varhany používány jako bomba harmonie.

Písně byly naladěny a hrány na posvátný léčivý tón 528 Mhz. Nebylo dovoleno měnit frekvenci Země pomocí např. 440 Mhz, což děleno 12 se rovná 36,666 – tato frekvence disharmonizuje lidstvo a zanechává bytosti rozrušené, rozhněvané a nemocné a to nebylo povoleno.

Takže ve správné frekvenci byly regenerační koncertní sály, kde se lidé dobíjeli příjemnou hudbou, zatímco budovy sbíraly energii éteru. 
 

KYMATICKÉ ZAHRADY sloužily k uzdravení duše. Vysoké a nízké frekvence pomáhaly rostlinám a léčivým bylinám v růstu. Tyto zahrady byly původně pro veškerou veřejnost. Byly postaveny ve formách jako: Šestiúhelníky, osmiúhelníky, pětiúhelníky, mnohoúhelníky, obdélníky nebo trojúhelníky. Zahrady uzdravovaly pomocí posvátné geometrie.

Posvátná geometrie zahrnuje posvátné univerzální vzory používané při navrhování všeho v naší realitě, nejčastěji k vidění v architektuře, umění a přírodě.

Základní přesvědčení je, že geometrie a matematické poměry, harmonické a proporce se nacházejí také v hudbě, světle a kosmologii.

Jsou to neviditelné vzorce, které oživují náš fyzický svět, stejně jako duchovní tradice věří, že duše oživuje tělo.

Tvary, vzory a vizuální kompozice mají schopnost svést naše oči a zároveň zaujmout naši představivost. Ať už jde o mistrovská umělecká díla nebo v přírodě, tento vstup může být tak emocionálně dojemný a vzbuzující úctu, že si jej lidé přirozeně spojují s transcendencí, nadpřirozeností nebo duchovní.

Pod těmito vzory jsou vztahy, které lze měřit, očíslovat, replikovat a definovat. Tato matematická a přesto esoterická říše zkoumání a pozorování známá jako posvátná geometrie vás osvítí a mystifikuje a zároveň vás vyzve, abyste změnili způsob, jakým se díváte na svět.

Z knihy: One world Tartarians

Přirozenost Lodní právo / Necenzurovane.net. / Simona Schubert-Sebova / Studio Kadaň / Svobodný vysílač CS / Živý člověk /