7.7.2022 - Petr Václav

2022-07-05 – Pokřivená zrcadla tohoto světa s hostem Luďkem Růžičkou 223. díl – 121 min.

Předkládané lži a falza o Cyrilo-Metodějské misi. Dodnes oslavují Slované příchod zla do svých bytí. Vývoj na Ukrajině – zpravodajství z fronty. Vše nasvědčuje tomu, že si Spojený Západ opět vyláme zuby a neuspokojí své agresorské touhy po Ruském bohatství. Jak blízké si jsou vlastizrádné činy Emanuela Moravce a Pietra Fialkina? Lidský odpad úřaduje a slušným lidem nedochází důsledky – opravdu již dosáhli svého? Senát, parlament, vláda, silové a bezpečnostní složky ve službách cizích mocností a korporací! Budou zatčeni a vydáni militantní zrádci a zločinci k soudnímu procesu v DLR?

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / Studio MIDGARD banksteři / Cyril / DLR / E.Moravec / EU / fašismus / fronta / hlaholice / host Mgr. Luděk Růžička / kníže Rostislav / kolaboranti / Metoděj / nacismus / NATO / P.Fiala / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / Rusko / Slované / Studio Midgard / Ukrajina / USA / vlastizrádci / zločinci / zvěrozvěsti a hrobaři /