5.7.2022 - Martin Marcikán

2022-07-05 Zprávy bez cenzury

Zprávy bez cenzury – úterý, 05.07.2022

A tak k nám bratři ze Soluně dorazili s křesťanstvím a to na pozvání knížete Rostislava (všimněte si, že slovanské „elity“ již tenkrát své národy zradily, protože si uvědomily, že pomocí tohoto jedu se budou jejich poddaní mnohem lépe ovládat i jimi samotnými). Proč je pozval?
Protože se u nás tento jed šířil velice pomalu, protože všichni kněží byli z Francké říše, kázali latinsky a řecky a Slované jim nerozuměli. Indoktrinace, ale „musela“ proběhnout v původním jazyce.
Proto přijeli oba bratři a Frankové byli okamžitě vyhnáni.
Co udělali „věrozvěstové“ jako jednu z prvních věcí?
Vydali právní spis Zakon sudnyj ljudem, který říká asi toto: Budeš-li i nadále uctívat Slovanské bohy a dělat rituály svých otců, tak veškerý tvůj majetek propadne církvi a ty sám budeš prodán do otroctví a peníze za tebe utržené dostane chudý plebs.
Chytré že?
Církev dostane tvůj majetek a spodina se sama přičiní, aby tě udala, protože za to dostane drobky ze stolu.

A tak dnes slavíme umělou indoktrinaci našich národů „jedem“, který měl za úkol, stejně jako ostatní dvě abrahámovská náboženství, dostat lidi na úroveň stejnou psychickou algoritmikou postižených zvířátek.
A tak se i naše děti neustále učí ve škole lež, že tihle dva „moudří páni“ přinesli Slovanům „naše“ první písmo, i když jsme jej měli již stovky let předtím. Jenže vše staré bylo křesťany označeno za „pohanství“ a pomocí jimi psaných opisů knih, se celá staletí šířila jen jejich ideologie. Věděli jste, že ten nesmysl o tom, že nám přinesli první písmo se začal v textech objevovat až v době středověku? A dnes o tom ABSOLUTNĚ lidé nepochybují.

A hned poté následuje u nás další náboženský svátek a to upálení mistra Jana Husa. Tedy člověka, který si myslel, že když přidá do misky s jedem spoustu kvalitních ingrediencí, tak že to lidi nezabije.

Nepleťme si prosím „duchovní cit“, tedy vnitřní touhu po Jednotě s Celkem, po sebe-poznání, Lásce (s velkým L), štěstí a harmonii, k čemuž lze dojít pouze duchovní praxí, s „nábožností“ (vírou v ideologii) a „náboženstvím“ (ideologií na ovládání ovcí). Duchovní cit je právě to, co náboženstvím „muselo“ být těmi co chápou více zlikvidováno a to tak, že nad těmito přirozenými lidskými potřebami převzali pomocí svých ideologií kontrolu a institucionalizovali je.

Příčí se ti co je výše napsáno? Jsi pobouřen? Učí tě v kostele jiné věci? Tak potom je tvá mysl otrávena právě tím jedem o kterém je tento text. Můžeš dál věřit v 21. století v mluvící hady, psychopatického „boha“ JHVH z knihy Tanach, že jsi jen hříšný prach, který se v prach obrátí a můžeš věřit i tomu, že vírou v oživlé zombí docílíš Spásy, ale pak se nediv, že se svět nezmění.
Není nic děsivějšího, než se stavět proti nynější koncepci globalizace elit a pak se jít do kostela pomodlit k nástroji právě jejich řízení na ovládání ovcí, které jim tak dlouho fungovalo.
Zbav se jedu ze své mysli a začni konečně pracovat na změnách, aby byl svět konečně pro-lidským, bratrským „Královstvím Božím“, ovšem zde na planetě Zemi a ne v teoriích mrtvých teologických dogmat pro ovečky od PetrNovak

Zprávy bez cenzury Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Zprávy / Zprávy bez cenzury / Zprávy bez politické korektnosti /