1.8.2022 - Tomáš Ježek

2022-07-31 – Kandidatura Lumíra Lásky-Buddhy Maitreyi na prezidenta ČR

Máme pro vás novinku o kterou se s vámi chceme podělit – je to kandidatura na prezidenta ČR a tím kandidátem je našim posluchačům dobře známý Lumír Láska – Buddha Maitreya.
Kandidaturu ohlásil před týdnem 23.7.2022 a my vás budeme následujícího půl roku o novinkách a událostech informovat nejen zde na Svobodném vysílači, ale především na nových stránkách www.srdcenahrad.cz, kde můžete kromě jiného najít i obsáhlý rozhovor s Lumírem Láskou, kde najdete spoustu odpovědí na otázky, které vás jistě k tomuto téma napadnou.
My se teď pokusíme odpovědět na některé z nich a celkově vás seznámit s osobností Lumíra Lásky a jeho vizí.

Nejprve tedy pro ty, kdo Lumíra Lásku neznají stručně kdo je Lumír Láska a kdo je Buddha Maitreya.
Lumír Láska je probuzený duchovní Mistr, jehož posláním je sjednocovat všechny bytosti různých názorů, náboženských vyznání, světových názorů na základě Poznání Univerzálních Božích zákonů, které jsou po staletí formulovány různými náboženstvími, filozofickými směry a zároveň jsou také záměrně deformovány, aby ke sjednocování nedocházelo.
Je tedy představitelem a vyslancem vysokých duchovních Bytostí, především Buddhy Šákjamuniho, zvaného Gautama a Ježíše Krista – mnoha a dalších buddhovských Bytostí z nehmotných Světů.
Kdo je Buddha Maitreya?
Buddha Maitreya je v tradicích Buddhismu považován za nového Buddhu tohoto věku, který přichází, aby připomněl dávno zapomenutí Buddhovo Učení, jehož skutečný princip dnes následuje jen velmi málo Bytostí s Upřímnou a Čestnou touhou po Osvícení. Buddha Maitreya je tím, kdo přináší Světu Milost, založenou na Ryzí Upřímnosti, Mravní čistotě, bez kterých se žádná z Bytostí nevyvine k osvobození z 3D světa Duality, tedy k Osvícení.
Na obě tyto otázky najdete podrobnější odpovědi na webu srdcenahrad.cz.

Otázky z telegramové skupiny SRDCE NA HRAD – otázky na prezidenta:
Nejdřív bychom chtěli zdůraznit, že na otázky dnes nebude odpovídat přímo Lumír Láska, protože je tento víkend na cestách, odpovědi tedy budeme formulovat my, kteří jsme rozhovor dělali a celou volební kampaň připravujeme.

Proč vy, duchovní Mistr jste se rozhodl kandidovat? Není to obvyklé, aby Buddha nebo jiná duchovní autorita šla do politiky.
Ano, u nás v této době to není obvyklé, ale vzpomeňme např. na indického premiéra Gándhího, který se do čela země dostal právě jako duchovní autorita.
Nedělo by se to, kdyby to nemělo svůj důvod. Všichni si všímáme, že mravnost a čestnost ve společnosti upadají a v politice logicky nejvíce. Může to napravit někdo, kdo je sám politikem? Víme, jak jsou tyto struktury provázané, že žádné volby nic nemohou změnit, protože kandidátky jsou stranami sestavovány pečlivě tak, aby jejich politiku nikdo a nic neohrozilo. Ani nové strany to v blízké době nevyřeší – vzpomeňme na podzimní volby, kde byly alternativní strany zesměšňovány tak silnou propagandou, že se žádná z nich ani nepřiblížila k 5% hranici vstupu do parlamentu… Jak by se tedy mohlo stát, že změna přijde zevnitř politiky?
Musí tedy přijít osobnost, která není s dosavadní politikou nijak spjatá a musí být na pozici, kde bude mít odpovídající Důstojnost a zároveň dostatečný prostor ke skutečnému konání. Prezidentský úřad, tak jak je v ČR nastaven je právě pro toto velmi vhodný. Není to post ve výkonné moci, ale je to nejvyšší státní post a jeho váha, podpořená tím, že jej zastává BUDDHA jako nejvyšší duchovní autorita, je jak doma, tak v zahraničí značná.
Jistě by bylo snadné zůstat v poklidném životě duchovního Mistra, ale jak říká Buddha Gautama, Bytost stoupá po hoře Poznání až na vrchol, a až se tam dostane, musí ještě sejít dolů do městečka a tam obyčejně prodávat ryby. Tím chce říct, že nestačí jen Poznání získat, ale je potřeba jej v praxi uplatňovat a upevňovat, tak říkajíc „ušpinit si ruce“.
Tedy kandidatura na prezidenta i prezidentský úřad samotný je následováním tohoto Gautamova příkladu, jít udělat něco pro obyčejné lidi, jít si „ušpinit ruce“ přímo do oblasti, která je mravní špínou pověstná.

Nejste na prezidenta mladý?
Na možného prezidenta jsou ze zákona kladeny určité požadavky a jedním z nich je i věk. Lumír Láska by kandidoval i dřív, ale tuto věkovou hranici, 40 let, ještě nesplňoval. Nyní je mu 42 let, je tedy na prezidenta tak akorát.
Pokud se ptáte na životní zralost, pusťte si na YouTube kanálu „Srdce Dharmy“ některý z rozhovorů s ním, a určitě si přečtěte již zmiňovaný rozhovor na webu srdcenahrad.cz – má přes 70 stran, takže se o něm dozvíte hodně, a o svých životních zkušenostech se tam rozepisuje velmi podrobně.
Kromě věku života v tomto konkrétním těle je však důležitější karmický věk, tedy kolik životů a jakým způsobem už tady na Matce Zemi prožil. Tedy už jen to, že je schopen se prohlásit Buddhou a čelit jiným Mistrům v porovnání úrovně realizace Osvíceni svědčí o tom, že karmická zralost Lumíra Lásky je ohromná, a tedy Dostačující.

Nemáte žádné zkušenosti v politice. Proč bychom měli volit právě vás?
Tady jsme už částečně odpověděli v první otázce, že kdokoli, kdo už má zkušenosti v politice, je už svázaný různými sliby a vnitřními předpisy a nemá tedy reálnou šanci něco výrazně změnit. Lubomír Volný by o tom mohl dlouho vyprávět…
K tomu, aby byl člověk opravdovým politikem, který pracuje pro lid své země, je nutné a potřebné, aby byl člověkem čestným, aby měl dostatek síly fyzické a duchovní na nápravu věcí, které jsme desítky let nechávali chátrat. Kdo jiný, než Buddha Maitreya by to tedy měl být. Je dostatečně mladý, a je mentálně dokonale připravený.

Co říká Lumír Láska na roztříštěnost kandidátů, to se nemohou domluvit a spojit do jednoho kandidáta, který by měl u lidí největší šanci?
To je velmi důležité téma. Již zmíněné loňské volby ukázaly, že alternativní hnutí vlastně ztratilo hlas skoro milionu voličů… Prezidenské volby jsou v tomto jiné. Mají hned 2 úrovně, kde se různorodost kandidátů upraví.
Tím prvním je nutnost nasbírat 50000 podpisů pro každého z kandidátů, a asi nikdo nemá jisté, že tohoto čísla dosáhne.
Tím druhým je dvoukolový systém voleb. Při takovém množství kandidátů je téměř jisté, že nikdo volby nevyhraje hned v prvním kole. A pak je logické, když voliči těch neúspěšných přejdou k tomu, kdo se do druhého kola dostal, a toho podpoří. Vzpomeňme na minulé volby, kdy i druhé kolo voleb bylo „o fous“.

Buddha je v hierarchii Poznání velmi vysoko – jak bude Lumír Láska hovořit k obyčejným lidem, aby porozuměli jeho myšlenkám? Je to vůbec možné?
Významným rysem Buddhy Maitreyi je jeho Obyčejnost. Svou knihu Maitreya Buddha Sútra, aneb Prázdnota – matka dědiců Nesmrtelnosti, napsal s ohledem na to, aby mu rozuměl běžný člověk 21. století.
Ano, máte pravdu, že hloubka Buddhova učení je taková, že to každý „nepobere“ hned najednou, ale právě proto tato kniha vznikla, aby si ji člověk mohl v klidu číst víckrát a objevovat tam hloubky Poznání, které na první čtení nepostřehl.
Kromě toho, Lumír Láska už přes 6 let pravidelně komunikuje jak se svými nejbližšími, Sanghou Srdce Dharmy, tak s veřejností pomocí Facebooku a Youtube kanálu „Srdce Dharmy“. A samozřejmě už 2 roky v tomto úžasném rádiu Svobodný vysílač CS! Tady oceňujeme jak Pavla Hlávku, zakladatele SVCS, že zde připravuje půdu pro všechny názorové směry bez rozdílu, tak zejména Pepovi Endrychovi, který nás přijal do svého Studie Třinec a poté nám pomohl vybudovat samostatné studio Vzájemná úcta a je nám vždy dobrým rádcem a přítelem.
Z toho je vidět, že Buddha je nejen schopen mluvit k lidem „jejich řečí“. Zároveň je skrze své Nezměrné Porozumění ke každé jediné Bytosti schopný předávat Učení formou, vhodnou pro tuto konkrétní Bytost.
Nakonec, každý má možnost se o tom přesvědčit, protože Lumír Láska není žádný vzdálený Buddha na obláčku, ale je možné se účastnit jeho online rozprav nebo i osobně. Podrobnosti najdete na webu srdce-dharmy.cz, knihu Maitreya Buddha Sútra koupíte u každého dobrého knihkupce nebo online na https://www.kamennyvesmir.cz/knihy/maitreya-buddha-sutra/

Pokud vím, žádný Buddha za svou činnost nepobírá peníze. Jak tedy naložíte jako prezident s příjmy z toho vyplývajícími? Bude to uvěřitelné, když se těchto peněz nevzdáte?
Toto je velmi častý dotaz obecně. Skutečně, v tradici buddhismu je, že mnich či Mistr žije z darů svých žáků a příznivců. V zemích, jako je Indie, s podnebím, kde k přežití člověka prakticky není třeba peněz, je taková tradice možná. Ve střední Evropě by takový způsob práce duchovního Mistra byl nejen neefektivní, ale prakticky nemožný. Každý z nás tedy musí z něčeho žít a pokud se naplno věnuje studiu Poznání Buddhů a intenzívnímu předávání ostatním Bytostem, nemůže k tomu ještě vykonávat běžné zaměstnání, aby své tělo uživil.
Jinou věcí je, proč se tato otázka tak často opakuje. Když se na ni podíváme z hlediska duchovního, jde obyčejně o dotazy lidí, kteří si ještě nedovolili realizovat praxi Dávání. Totiž platí, že kdo nezištně dává, je mu přáno. Kdo dávat nezištně nechce, není mu přáno ani to Poznání. Ne, že by mu ho někdo upíral, na zmíněném Youtube kanálu i na webu srdce-dharmy.cz je ho dostatek naprosto zdarma – ale pokud si takový člověk neváží Mistra, který mu Poznání předává, není ani Schopen to předané Poznání ocenit – a tím si vlastně Sám brání to Poznání dostávat.
Proto je nejen nutné, ale i výukově vhodné, aby Mistr v naší době a společnosti za svou činnost peníze dostával, a to v takové míře, v jaké ji společnost ocení.

Tak to pojďme zkusit – zvolme Buddhu prezidentem a počkejme si, jak s nimi naloží…
Jak pana Lásku dobře znám, vynaloží tyto prostředky na podporu Buddhova učení, jako to dělá už teď.


To je dnes vše, děkujeme a těšíme se příští týden

Michaela Minaříková, mluvčí kandidáta na prezidenta Lumíra Lásky – Buddhy Maitreyi

Tomáš Langer

Archiv pořadů / Studio Vzájemná úcta