22.9.2022 - Martin Marcikán

2022-09-13 Debatní speciál / Tematické pořady # 69

Téma:    Konceptualita jako skutečný zdroj poznání

Hosté:  – ing. J. Schuster

              – ing. J. Tichý

Tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout, 
že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 
ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.
Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů každého sociálně aktivního 
občana, člověka. 
Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom 
zdroji, v pracích Koncepce sociální bezpečnosti,
v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR.
Čtěte tyto knihy zveřejněné do června 2018, 
čtěte práce zveřejněné Fondem konceptuálních technologií 
ze série O světě křivých zrcadel.Buďte konceptuálně mocní, 
sami chápejte procesy řízení, potom dokážete ubránitzájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí, 
do příštích setkání!"
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na 
www.leva-net.webnode.cz, https://www.vodaspb.ru/ 
nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Tematické pořady debatní speciál / Ing. Jaroslav Tichý / Ing. Julius Schuster / Koncepce sociální bezpečnosti / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /