11.9.2022 - Studio Klatovy

2022-10-09 – SvětObjevující Střípky_v.kocián&m.mišun_společnost je vrahem jedinečnosti 3

vladan kocián & mojmír s RODu mišunů

podstatná část vědomí jsou jedinci , naše jedinečnosti se liší , máme předurčení – neexistuje rovnost , živý prostor jednoty je pln reakcí , EGO – má/jeho cesta , -ismus – učení o něčem , doplňujeme se , do jaké míry tomu uvěříme ? že to tak mělo být , obecný směr/vektor pro všechny , jsme jedinci – vždy porovnávat se sebou , dokážeme najít shodné ? , v jednotě – komunikace bez ztráty (nezkreslené) = telepatie , pat-energie vyrovnány , vědomí nemůže sunout prostě je , co využívá Matrix? , Matrix řízen hiearchicky ale tvrdí že jsme si rovni , tvý mysl /činy strhává ostatní , oni využívají naší nechuť architektovat Matrix , řídit – rozumový , vást – usměrnění , Védismus – nechat se vést , soucit = oddělené spojení , polityk koná v KONu a harmonie vyvolává rozvnováhu , harmonie je vjem dvou realit.

https://www.boukovice.com/

https://open.lbry.com/stripky_kocian_misun_10_09_123min:c644896a2f492da052f564f502b23a48e8d8edfd

Archiv pořadů / Studio KLATOVY / SvětObjevující střípky Ing. Mojmír Mišun / Střípky / studio Klatovy / světobjevující střípky / vladan kocián /