5.11.2022 - Studio CS Soňa Ludmila

2022-11-04 – Aktuální _ zprávičky _ Volba _ prezidenta _ 2023

Zprávy z domova a ze zahraničí na národní notě.

Národné obrodenie ?

https://narodneobrodenie.sk/

Téma:

Volby prezidenta 2023

Proč nekandiduji na prezidentku České republiky?

Jako prezidentka České republiky bych legitimizovala podvod

na lidu našich zemí v každodenním porušování

Listiny práv a svobod Hlava šestá Článek 41 a Článek 42.

Jedním z mnoha důvodů proč nekandiduji na post prezidentky České republiky je,

že jde pouze o kandidaturu v České republice. Jsem Slezanka zrozená v zemi Slezsko.

Hovořím dlouhodobě v okupačním státním územním celku Česká republika úředním českým jazykem.

Tyto volby prezidenta / tky na novou hlavu protektorátního státu Česká republika s.r.o.

jsou nespravedlivé a nelegitimní.

Jedná se tedy o známé volby pod diktátem soukromých politických stran.

Ve volební kampani na post prezidenta / tku České republiky jsou z dlouhodobého hlediska vytvořeny nerovné podmínky.

Týká se to například podmínek finančních a mediálně prezentačních.

Prezidenti v dlouhodobé zaběhlé hře státu Česká republika s.r.o. jsou voleni světovými elitami.

Přední programátoři světového dění na planetě Zemi nepřipouští v současné době životaschopnost občanské společnosti s hlavními pravomocemi lidu v daném územním celku.

Stát Česká republika s.r.o. od rozdělení ČSFR neoprávněně používá cizí státní symboly.

Jedná se o československou státní vlajku a státní znak s dvouocasým lvem na červeném poli.

Ve smyčce se opakují statisícové demonstrace na pódiu Václavského náměstí v Praze

za přítomnosti zástupců politických stran a politických hnutí.

Státní úřady jsou již od roku 2012 v České republice od dvou stotisícových demonstrací

zavaleny peticemi na odstoupení vlády s požadavkem o převzetí si moci do rukou lidu ČSFR

viz Ústava ČR Listina základních práva svobod.

Nedůvěra lidu v politické samozvané zřízení není vhodná pro stavbu

nového životního prostředí a bezpečný život pro lid v našich zemích

Čechy, Morava a Slezsko a Slovensko.

Jako důvěryhodnější vidím napojení se lidu na spravedlivé

zemské zřízení v územních hospodářských celcích zemí Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko

se zachováním rodové příslušnosti a národní identity jednotlivého člověka,

žijícího v daném územním celku.

Jsem pro územní celistvost a suverenitu našich zemí Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko

bez svrchovaného vládnutí zkorumpovaných politických stran.

Probuzený, živý a svéprávný člověk v dnešní době

nepotřebuje nad svým životem otrokáře a vykořisťovatele

v podobě úžernických politiků a feudalistického prezidentského diktátora.

Vědomý člověk současnosti je schopen se přirozeně zapojit do

lokálního hospodářského života na svém životním území.

Dokáže se jako biopsychoenergetickofyzická lidská jednotka zapojit

do jednoduchých přirozených voleb osobních a celospolečenských potřeb.

Jen tyto volby mohou lidem zaručit spravedlivé podíly

na půdě do rodového užívání, spravedlivé podíly

z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi.

Jen hlasování člověka o potřebách tam

kde je doma zajistí jedinci a jeho rodině životní stabilitu, zdravé a přirozené životní klima.

Nepopulární a destruktivní Česká republika s.r.o. .

Co nám může zaručit současný politický systém v České republice? K čemu je dobrá funkce prezidenta?

K čemu jsou v našich životech poslanci a senátoři?

Kde je rada starších, reprezentanti lidu a vykonavatelé zajišťující celospolečenské potřeby,

které si lidé vybrali hlasováním ve volbách potřeb?

Proč mají lidé odevzdávat svůj život cizím osobám a cizímu systémovému zřízení?

Proč mají lidé po celý svůj život udržovat svou kvalifikovanost pro otrokářský systém ve státech s.r.o.?

Naše slovanské kmeny Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků

jsou připraveny započít novou etapu hospodaření na svých rodných územních celcích.

Lidé jsou již dnes schopni přirozeně se postarat

s uplatněním svých osobních přirozených životních kreditů o životy své a svých rodin.

Cestou pro realizaci přechodu od starého nefunkčního systému

k zdravému bytí je realizace uplatnění spravedlivých podílů ve své zemi.

Tělem, duchem a myslí svobodní lidé mají v dnešní době šanci

si samostatně vytvářet zdravý a hodnotný vědomý život.

-CS-

————————————

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

svcs.studio.cs@gmail.com

Skype: SVCS Studio CS

Archiv pořadů / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila 17.listopad 2022 / ČSFR / https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-07-15-jarilo/ / Praha / Soňa Ludmila Csiffáry / Śtefan Harabin / SVCS Studio CS / Tibor Eliot Rostas / Václav Klaus / Vladimír Mečiar / Voby / Volba prezidenta / www.narodneobrodenie.sk / www.svobodny-vysilac.cz / země /