17.12.2022 - Martin Marcikán

2022-12-17 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 12.12.2022

Príslušníci Zastupiteľského úradu LĽR v JCCC zaznamenali ostreľovanie mesta Shchastia ozbrojenými silami Ukrajiny pomocou amerického MLRS M142 HIMARS

https://vk.com/video630856485_456258952

Fond konceptuálních technologií uvádí

Vážení čtenáři, představujeme vám třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSSR: Válka, Stát a Bolševismus.

V prvním dílu Stát jsou probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se státy-konstruktéři liší od projektově zkonstruovaných států?

Co určuje suverenitu státu a jaký na to má vliv počet obyvatel?

Jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi SSSR a kolektivním Západem?

Druhý díl Válka odpovídá na otázky:

Co je to válka? Co je to hybridní válka?

Jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády?

Čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek?

Třetí díl Bolševismus je zasvěcen rozboru unikátního jevu ve světových dějinách,

jež doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je ruský bolševismus.

Co je to bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů?

Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století?

A proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla 1. světová válka?

Zatímco pod vedením bolševiků SSSR triumfálně vyhrál její druhou etapu, 2. světovou válku?

Proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády?

Jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím,

že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států?

Koupit si třídílnou knihu vnitřního prediktoru Válka, Stát a Bolševismus můžete v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také v našich sociálních sítích (FKT Altaj).

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Je k dispozici nové diskusní fórum Koncepce sociální bezpečnosti

https://ksb-csr.net

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 12.12.2022.

A dnešní pořad zahájíme malým oznámením.

Ano, máme malé oznámení.

Naši partneři zahájili realizaci dost rozsáhlého, velkého projektu na vydávání konceptuální literatury. Pokud si někteří vzpomínáte, tak konceptuální strana Jednota (Jediněnie) realizovala projekt Knihovna konceptuálních znalostí, kde se vydávaly knihy. Měly takové žluté obálky. Byly to knihy s měkkou vazbou. Nyní probíhá…

Tedy přesněji začínají s vydáváním nové série Knihovny konceptuálních znalostí. Bude se jednat o knihy s pevnou vazbou, které budou nově přestrukturovány. Tenkrát se ta série vydávala průběžně, ta současná série bude vydávána na základě redakčního výběru. A konkrétním příkladem je první vydaný díl o ekonomice, který se skládá z Krátkého kurzu a řady analytických zpráv dotýkajících se ekonomických problémů. Je to velká práce nad vydáním nové série, velká práce nad tím, aby ty práce byly tematicky soustředěny v jednom dílu.

Takže všem doporučuji tyto knihy, tuto jejich sérii.

Příslušné odkazy najdete na našich sociálních sítích a konkrétně na Telegramu a VKontaktu, v naší skupině.

A teď už přejdeme k samotným otázkám. A první otázka je od Vjačeslava.

Valeriji Viktoroviči, vy jste mnohokrát ve svých pořadech tvrdil, že ta dohoda Minsk dva byla Putinovým vítězstvím. Mělo to donutit ukrajinskou vládu k urovnání konfliktu mírovou cestou a souhrnný Západ odradit od účasti v tomto konfliktu.

To bezesporu.

Ale co pozorujeme ve skutečnosti? Stalo se to, čemu to mělo zabránit.

Angela Merkelová ve svém rozhovoru novinám Die Zeit přiznala, že podpis Minských dohod byl pokusem poskytnout Ukrajině čas, aby jako stát (vojensky) posílila. Navíc bývalá kancléřka prohlásila, že tenkrát by státy NATO nemohly poskytnout Ukrajině podporu v takovém objemu, jako to dělají nyní. Nedávno Putin přiznal, že Minské dohody byly chybou, která vedla ke smrti mnoha lidí na Ukrajině. Přiznejte i vy svou chybu.

Je to trochu divně formulovaná otázka stylem: „Na zahradě bezinky a v Kyjevě strejda, navíc s otevřenou lží.“

Putin nic nepřiznal a nemohl prohlásit, že Minské dohody byly chybou, už s ohledem na faktickou skutečnost. Co se týká všeho toho ostatního, tak je to dost podivné, ten člověk poslouchal německou kancléřku a nic neuslyšel. Propagandistické klišé, otevřené lhaní se bere jako objektivní danost. Státy NATO prý nebyly připraveny na to, aby poskytly takovou pomoc.

Státy NATO tenkrát byly více než připraveny. Jejich vojska a jejich vojensko-průmyslový

komplex byl v lepším stavu než dnes. Za těch osm let velice degradovaly. Takže dnes musí obnovovat některé výroby, které byly uzavřeny. Některé před rokem, některé přede dvěma lety.

Takže otevřená lež je brána jako objektivní danost?! A proč nerozebrat podstatu toho prohlášení o Minských dohodách? Takže Merkelová nám tu konkrétně tvrdí, že prý na ty Minské dohody přistoupili, aby poskytli Ukrajině čas. No dobrá, přistoupili jste na ně, abyste Ukrajině poskytli čas.

Splnili jste ty dohody? Ne.

To ale přece znamená, že vám ty dohody v něčem nevyhovovaly. Řekněte, kdy se stalo, aby Západ v dohodách s Ruskem neplnil něco, co by odpovídalo jeho nejhlubším zájmům? Neustále nás někteří chytráci přesvědčují:

Bylo by skvělé, kdyby to využili až do konce. Nedomysleli to pořádně, aby ten podvod

na Rusku dovedli až do konce. Aby přistoupili na plnění těch Minských dohod, dali si do pořádku svůj týl a vypořádali se se všemi těmi separatisty. Proč to tak neudělali?“

Vždyť ta odpověď je zcela očividná! Leží to na povrchu. Mluví o tom Merkelová a předtím se k tomu přiznal i Porošenko prankerům Vovanovi a Lexusovi. Vždyť oč jde? O to, že byli nuceni přistoupit na Minské dohody, protože nemohli porazit Rusko a potřebovali oddychový čas.

A ten problém je ještě v jiném aspektu. Zde to má jako každá mince dvě strany. A bylo Rusko tehdy schopné v plné míře poskytnout takovou podporu, jakou nyní poskytuje ukrajinskému národu prostřednictvím speciální vojenské operace?

Odpověď je také očividná. Nemohlo!

Nebyl postaven Krymský most, neměli jsme některé druhy zbraní, armáda byla ve zcela jiném stavu a vstupovat se vším všudy do konfrontace se Západem nebylo možné. Navíc vnitřní informační stav, vnitřní nastavení veškeré společnosti bylo takové, že i přes podporu zdola od všeho obyvatelstva byl odpor všech „elit“ kolosální. Dokonce i ty takzvané „vlastenecké“ „elity“ byly zahleděny na Západ a doufaly, že budou stejně jako dřív žít na Západě, být s ním zadobře. A bylo zapotřebí celých osm let neustálého uvalování sankcí, aby té „elitě“ alespoň něco málo docvaklo, alespoň něco! Za těch osm let je těmi sankcemi přeladili. A proč zaváděli ty sankce? Zaváděli je proto, že Rusko prý neplnilo Minské dohody. No promiňte, ale Rusko bylo stejně jako Německo a Francie pouze garantem. Takže tu byly dvě znesvářené strany a z jedné strany bylo garantem Rusko a z druhé Německo a Francie. A Rusko svou část plnilo.

A co teď říká Merkelová?

My jsme vůbec neměli v úmyslu je plnit, my jsme jen potřebovali oddechový čas, abychom Ukrajinu pořádně rozpumpovali ideologicky, napumpovali do ní zbraně a zformovali

takovou armádu, jakou předtím neměla, abychom ji potom vrhli do boje proti Rusku. Myslíte si, že si to Rusko neuvědomovalo? Velmi dobře si to uvědomovalo. A proč pro ně ty Minské dohody nebyly výhodné? Proto, že díky těmto Minským dohodám bylo možné na Ukrajině udělat pořádek, provést denacifikaci, demilitarizaci, debanderizaci. To si uvědomovali všichni,

proto se tomu také tak bránili. Jen si vezměte, jak to probíhalo na Ukrajině potom, vně rámce Minských dohod. Vně rámce Minských dohod byly zakázány všechny televizní kanály, hromadné sdělovací prostředky byly unifikovány, zapracovali proti opozici. Medvědčuka rovnou strčili do vězení. A došlo to už tak daleko, že teď pronásledují RPC. Likvidují tam ruskou pravoslavnou církev!

Takže když byly ty Minské dohody takovým mocným nástrojem, proč by ho nepoužili k upevnění svého týlu? Ani nevím, co to musí být za debila, aby něčemu takovému uvěřil.

Minské dohody ani za mák neodpovídaly nepřátelům Ruska a jejich zájmům. Odpovídaly výslovně ruským zájmům, zájmům Ruska, abychom dosáhli denacifikace a demilitarizace Ukrajiny mírovou cestou. Relativně mírovou, protože ta banderovština tam byla vypěstována do takové míry, že těm vojensko-policejním operacím by se vyhnout nedalo. Ale pořád by nešlo o válku, o rozsáhlé vojenské boje, jaké nyní probíhají na Ukrajině. Odpovídaly základním zájmům Ruska. A proč Západ bezostyšně lhal, všechno sabotoval, ze všeho obviňoval Rusko?

A to prý se nechalo podvést a uvěřilo svým partnerům?

Opravdu? Skutečně to tak bylo?

A možná se raději podíváme, jak se k těm Minským dohodám postavily „elity“? Ty u řízení?

Když byli takto, na lusknutí prstů, na pokyn z Washingtonu všichni „vlastenci“, mám na mysli ty vlastence v uvozovkách, puštěni ze řetězu, aby začali kritizovat Minské dohody?! Západ nesměl Putinovi umožnit, aby souhrnným potenciálem Ruska s konsolidovaným týlem mohl tlačit na Západ. Aby Merkelová, Hollande či Macron při jednání s Putinem měli možnost manipulovat s oporou na vnitřní opozici, že ho dokonce ani „vlastenci“ nepodporují. Vždyť ta jednání nejsou vedena v čistě deklarovaném spektru, tohle se splní a tohle ne. Ne, tam se projednává velmi mnoho doprovodných problémů. A pokaždé u nás dokonce i ti rádoby vlastenci na příkaz Washingtonu dávali důvody, aby mohli Putinovi poukazovat na slabost Ruska v jeho možnosti zatlačit na Západ, aby donutil kyjevskou bandu plnit Minské dohody.

Takže veškerá opozice vůči Minským dohodám je práce na tom, aby tyto dohody byly zmařeny.

Je to práce pro zájmy těch, kteří byli nuceni pod tlakem Ruska přistoupit na tento dočasný ústupek.

A na tento ústupek nepřistoupili proto, že by nemohli válčit, ale proto, že jejich cílem bylo, aby v co největší míře Rusové zabíjeli Rusy. Oni potřebovali čas, aby napumpovali Ukrajinu a mohli válčit do posledního Ukrajince. Ne do posledního Evropana nebo Američana, ale do posledního Ukrajince! Na to potřebovali těch osm let.

To oni to protahovali.

A celý ten problém, jak Putin říkal, že jsme asi měli začít dříve, když bylo jasné, že Západ svou část závazků z dohod neplní, spočívá v tom, že on nemohl začít dřív. My jsme začali tehdy, kdy jsme to mohli udělat. A tu speciální operaci jsme opět nezačali na základě plánu Ruska, to oni nás do ní zatáhli. Reálně nás do ní zatáhli.

Doufali, že dojde ke vzájemné dlouhodobé likvidaci Ruska a Ukrajiny na krátkém frontovém úseku v Donbasu, kde za těch osm let vybudovali silná obranná opevnění, kde se budou vybíjet lidské zdroje a ostatní území zůstane nedotčeno. Ale my tam vstoupili ve třech směrech, takže jsme jim zamotali všechny plány. Nepřátelé Ruska museli zachraňovat situaci.

Napřed zařídili stažení ze severního směru od Kyjeva, potom nedovolili dobýt Nikolajev, přestože to bylo možné! Stejně jako Cherson, v klidu jsme tam mohli vstoupit a dobýt ho.

Zastavili nás fakticky na jeho okraji a řekli: „Ne, ne, ne. Je tam několik stovek bojovníků, tak jak bychom ho mohli dobýt těmi dvěma skupinami taktických praporů se třemi tisíci vojáků

i s technikou, když tamti nemají nic?“

Mohli jsme obsadit to otevřené město. Mohli jsme tam vstoupit a obsadit ho! Jenže nechtěli a zastavili nás. Potom nás vyvedli do otevřeného pole a vystavili útoku. Vojáci už tenkrát poukazovali na to, že se musí hnout buď na jednu nebo druhou stranu, že tam zůstat nemohou.

A bylo nutné přijmout těžké řídící rozhodnutí, a to za neustálého „vlasteneckého“ úpění, že stahovat armádu nesmíme. A oni ji připravovali k totální likvidaci, aby mohli říkat: „Vy se bojíte ruské armády? Jen se podívejte, jak jsme s ní zatočili! S tou ruskou armádou, kterou jsme napřed připravili o dodávky potravin, munice, prostě všeho, která je navíc na volném poli!“

Připravovala se jatka!

A my jsme z té pasti vyskočili. A co zase vidíme za této situace, kdy se nás neustále snaží přehrát? Proč provádějí to nelidské, jednoduše nelidské ostřelování civilistů na Donbasu?

Protože to chtějí vrátit k tomu scénáři, aby to vzájemné vybíjení probíhalo na té opevněné linii.

Abychom útočili čelně a přicházeli o mnoho lidí, abychom tam přišli o celou ruskou armádu.

Pro vás to utrpení lidí něco znamená? Tak kvůli tomu necháte padnout celou armádu tam, kde vám ukážeme. A pro nás to utrpení nic neznamená, proto jsme také integrovali svá opevnění

do civilní zástavby a schováváme se za civilisty. A obzvláště se nám líbí schovávat se za dětmi.“

Taková je ta jejich logika.

Oni hrají na lidské city, abychom ztratili hlavu a prohráli. Abychom šli do nesmyslného čelního

útoku a pohřbili celou armádu. Přesně kvůli tomu probíhá to ostřelování civilistů, aby zrádci v Rusku dosáhli svého. To kvůli takovému boji nás zatáhli do tohoto střetu, ale Putin je převezl.

A Minské dohody by splnily svou roli nebýt vnitřní zrady „elit“ a těch takzvaných patriotů,

patriastů, těch sviní! Všichni, kteří vystupovali proti Minským dohodám a podrývali pozici prezidenta Putina, destabilizovali ruský týl a pracovali na tom, aby se rozpoutala tato krvavá jatka. To byl jejich cíl. Každý, kdo prohlašuje, že byl nebo je protivníkem Minských dohod,

je zastáncem vraždění Rusů, to je třeba si uvědomovat! To je to, o čem zcela otevřeně mluví Merkelová. Ta by měla za toto přiznání dostat vyznamenání! Že pro ně ty Minské dohody nebyly v žádném směru výhodné, pro Západ. Vůbec pro ně nebyly výhodné! A ta skutečnost, že Rusko nemělo dostatečné zdroje… Proč je nemělo?

Protože nedošlo k vnitřní konsolidaci.

K jaké konsolidaci? To je jednoduché. Cožpak Gazprom nemohl zaujmout jiný postoj ve svých obchodních jednáních se svými německými „partnery“ o dodávkách plynu? Nu, alespoň trošičku to dát do souvislosti s politickou situací. „Vidíte to ohnisko napětí na Ukrajině?“

Nebo s ohledem na dodávky ropy do Evropy? Je zajímavé, že ti takzvaní západní „partneři“

s tím nemají žádný problém. Používají to zcela přímo, jako obušek, jako zbraň! A my jsme neudělali vůbec nic! Navíc teď Západ může válčit proti Rusku výlučně jen díky ruským zdrojům, které různými pokoutními cestičkami, s použitím různých schémat BEZPLATNĚ!!!

dodávají naši oligarchové z Ruska na Západ, ropu i plyn!

A v roce 2014 ta situace byla ještě horší!

Jak říkám, dnes je alespoň ty osmileté sankce trochu vzpamatovaly. Někdo začal přemýšlet, jiný se více méně přimknul k Rusku. Na našem kanálu v Telegramu je kousek jednoho pořadu o oligarších, který je vypovídající. Je to jen letem světem a jen povrchně, aniž by to šlo do hloubky. Nicméně i takový přehled je sám o sobě cenný, protože tento problém vytahuje na světlo, třebaže na takové povrchní propagandistické úrovni. Ale vždyť ten problém je daleko závažnější. A před osmi lety byl ještě daleko závažnější. Takže je zapotřebí slyšet, co vám říkají.

A Merkelová to řekla všechno!

Řekla, že ty Minské dohody byly v zájmu Ruska. Porošenka ponechme stranou, ten to řekl také.

Ale teď to řekla Merkelová! V zájmu Ruska! A jak může být uzavření dohod v zájmu Ruska chybou? Ano, samozřejmě. Pokud posuzujete Rusko jako surovinový přívěšek Západu a ruskou vládu jako koloniální vládu, tak to potom ano, ta koloniální vláda udělala chybu a uškodila tak svému páníčkovi. Možná se na to ten kolega, co položil tu otázku, dívá z této pozice? Možná má na mysli právě tohle? Co jsme si to dovolili, vyskakovat si na páníčka?! Jaká to byla chyba!

A Merkelová řekla, že ta dohoda byla v zájmu Ruska:

„My jsme ji sabotovali a zneužívali jsme ta jednání…

Zneužívali je díky slabosti situace uvnitř Ruska.“

Velice zajímavý rozhovor, velice obsažný rozhovor. Jenže je třeba číst a rozumět tomu,

co tak vlastně oznamuje. A ne stylem jedním uchem tam a druhým ven, či hledím v knihu, vidím figu. A začíná, že prý tehdy nebyli připraveni. To určitě! Armáda NATO tenkrát byla několikanásobně připravenější, lépe než nyní. I USA byly daleko připravenější než nyní. Jenže jejich cílem je, aby bojovali Rusové proti Rusům. V krajním případě Slované proti Slovanům, aby Poláky… Koho do toho teď zapojují?

Říkají nám, že prý tam padlo málo Poláků, že vše je OK. Málo, těch, jakže se jim to říká?

Aha žoldáků, těch žoldáků. A 16. polská přímořská mechanizovaná divize za 20. dnů pohřbila 1200 lidí. Za DVACET dnů pohřbila 1200 lidí! Jedna divize! Takže kolik je tam těch Poláků?

A to jsou jako všichni žoldáci?

Taková fakta utvářejí zcela jiný obrázek. Ukrajinci už jim docházejí, a tak do toho zapojují Poláky. Ale protože opět nejsou připraveni, aby to takto lokalizovali, tak budou muset buď mrknout a ustoupit, a potom nastoupí mír…

Jenže oni chtějí válku. A tak znovu potřebují jednání. A my místo toho, abychom poukázali na to, proč nezafungoval Minsk, Minské dohody…

Které si musíme ponechat!

Je to totiž příklad toho, jak je možné řešit podobné konflikty v celém světě. Je to nástroj globální politiky. Je to velice důležitá věc! A nám se pokoušejí ten nástroj vyrazit z rukou,

s konečnou platností tím, že si vymýšlejí různé věci. Jednoduše tak, že lžou, jako v této věci.

Tak taková je ta situace. Je třeba vědět, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů.

A ten manévr, který probíhá právě teď…

To kvůli němu jsme předem vydali tu třídílnou práci. Nebylo to o moc, dalo se to udělat i o něco dříve, ale takto jsme to zvládli. Nicméně i nyní si to můžete přečíst a porozumět tak…

Mám na mysli tu třídílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus, a tu další knihu Státní symboly a státní suverenita. Už nyní tomu můžete porozumět. Je třeba pamatovat na to, že je to jako v tom vtipu.

Jsou různé verze, třeba student, praporčík, inženýr nebo někdo jiný.

Probíhají dva pokusy, v jedné kleci sedí opice, na zemi leží klacek a u stropu je pověšený banán. Opice dlouho skáče, ale nedoskočí. Tak vezme klacek a srazí ho dolů.

A ve druhé kleci je student, inženýr, či někdo jiný, podle toho, komu je libo jaká profese, různým lidem…

Začal skákat, až se úplně unavil, sedl si a odpočíval, a potom znovu začal skákat. Říkají mu: „Sedni si a přemýšlej!“

Co je tu k vymýšlení? Musím skákat!“

V devadesátých letech jsme neustále říkali:

Tady máte Koncepci, kterou si musíte nastudovat.“

Pokud teď nevyřešíme tyhle problémy, uteče nám čas, a my musíme stihnout udělat to, to a to.

Jinak to vše půjde do hajzlu.“

Uplynula určitá doba a my se ptáme:

Povedlo se vám to? Nepovedlo. Systém se ani nevychýlil! Ani dost málo. Takže jste své zdroje, síly a čas vynaložili zbytečně. Možná se tedy přece jen podíváte na tu nauku o řízení společnosti, o řízení složitých sociálních supersystémů a nastudujete si to?“

Ne, musíme skákat!“

A kde jsou teď všichni ti skokani? Odešli do nebytí. A lidé začali tu Koncepci sociální bezpečnosti studovat a svou každodenní činností tu situaci měnit. A kdyby to udělali hned v těch devadesátkách? Kdyby si to osvojili ti, kteří měli v rukou řídící páky a začali by to uplatňovat? Jestliže musíme něco stihnout do nějakého termínu, tak se tím vždy podřizujeme cizím pravidlům a plníme cizí úkoly. Pracujeme podle jejich pravidel, zatímco musíme zavádět svá pravidla. A naše činnost musí…

Činnost vnitřního prediktoru je v každém případě časotvorným faktorem. My jsme hned řekli, že nejsme vázáni časem. A jakmile jsme to prohlásili, tak jsme okamžitě dokázali zakládat nízkofrekvenční procesy, které jsou delší než jedno lidské pokolení. Okamžitě jsme začali pracovat výhledově.

Pamatujete, že? Kdo myslí na rok dopředu, pěstuje obilí. Kdo myslí na desetiletí dopředu, pěstuje stromy. Kdo myslí na staletí dopředu, ten vychovává děti.

To právě proto ty hlavní útoky vedly na vzdělávací systém. Kolikrát jen Putin říkal, že potřebujeme svůj systém hodnocení? Ale celé to vědecké společenství se zuby nehty drží Scopusu: „Nám jsou zájmy Ruska ukradené! My se musíme klanět páníčkovi. My musíme lízat zadek jemu.“

A co ten systém likvidace školního vzdělávání? Vždyť v tom pokračují dál. A je toho daleko více. A proč jsem se teď k tomu vrátil? Jen si to vezměte, teď požadují, aby armáda udělala to a to, do této a této lhůty. Armáda dělá vše tak, jak je zapotřebí a daří se jí. To přivádí k šílenství nepřátele Ruska, a proto různí ti „vlastenci“ začínají určovat lhůty. Do této doby je zapotřebí

udělat to a do této doby tamto.

To vyvolává otázku: „Co jsi ty za vlastence? Na čí zájmy to pracuješ?“

Nechte armádu dělat svoji práci! A ona ji udělá. Nesnažte se ji podřídit cizím pravidlům, nepokládejte Rusko ani armádu někomu k nohám, okupantovi. Takže pokud by se lidé trochu vyznali v řízení složitých sociálních supersystémů, tak by ta otázka Minských dohod, jejich potřeby, jejich zaměření nikdy ani nevyvstala. Nenašel by se ani jeden „patriast“, který by ve svém rádoby boji za svůj stát vystupoval proti Minským dohodám.

Sancta simplicitas, Svatá prostoto,“ řekl Jan Hus.

Tito vlastenci jsou stejní. Jsou připraveni zničit svůj stát a přitom jsou přesvědčeni, že ho zachraňují. Šídlo v pytli neutajíte. Není důležité, z jakých důvodů Angela Merkelová řekla pravdu o tom, jak moc Minské dohody neodpovídaly zájmům Západu a naopak odpovídaly zájmům Ruska, a jak oni je sabotovali, jak se díky opoře o vnitřní Putinovu opozici v Rusku snažili protahovat čas, dokud nebude Ukrajina připravena zaútočit na Rusko. Není důležité, proč o tom všem promluvila. Důležité je to, jak se říká v tom přísloví, že šídlo v pytli neutajíte a každé tajemství se jednou prozradí. A všichni, kteří vystupovali proti Minským dohodám, se jednou budou muset kát, za to krveprolití, kterému napomohli, za krev prolévanou nyní na Donbasu! Za všechno to neštěstí, které se teď děje na Donbasu. Bylo možné to vyřešit s menším krveprolitím. Kolikrát jsme říkali…

Když jsme předložili Koncepci sociální bezpečnosti celému světu, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude určena mírou, v jaké si všechny sociální vrstvy obyvatelstva osvojí naše znalosti, ty znalosti, které lidem přinášíme. Kdyby si je osvojilo více lidí, byla by ta míra krvavosti dnes menší. Rusko by mělo normální konsolidovaný týl, Putin by tak měl vlivové páky na ty takzvané západní „partnery“, a všechno by se to obešlo vojensko-policejní operací. Provedli by čistku těch zmetků z Azovu a dalších a nekonal by se ten pokus převést to do totální války. A nyní, díky zradě našich „elit“ a v první řadě zradě těch rádoby „vlasteneckých“ „elit“, těch „patriastů“, kteří tak nesnáší Koncepci sociální bezpečnosti a ve výsledku nejsou schopni pochopit podstatu diplomatické práce a státního řízení…

Pokud tomu nerozumíte, tak proč do toho strkáte svůj nos a komentujete to?

Vždyť každý váš komentář má určitou řídící sílu! A ve hře jsou lidské životy! Jejich bolest a utrpení nebo štěstí. To všechno závisí na tom, co podporujete. A právě tito lidé zajišťují informační náplň státního řízení, a potom to takto dopadá! Prý nás neustále podvádějí. A kdyby se jim to nepovedlo? Co musíme udělat pro to, aby nás nepodvedli? A jakou máme volbu s ohledem na ty Minské dohody? Buď říci, že nás podvedli, protože jsme takoví naivkové, nebo říci, proč tyto Minské dohody nebyly naplněny. Proč Rusko nemělo dostatečné nátlakové zdroje na západní „partnery“, aby ti zatlačili na Ukrajinu…

A proč by na ni jen tlačili, když jim stačí vydat rozkaz?! Celá ta banderovská havěť by se hned rozutíkala do celého světa, aby unikla čistkám ve vojensko-policejní operaci. Tak taková je ta situace.

A nám neustále vnucují:

Kajte se, kajte. Sice jste nic neudělali, ale pěkně se kajte! Pracujete pro Rusko? Tak se za to kajte! Pracujete pro zájmy Ruska, tak se za to kajte!“

– To je vše…

Přejdeme tedy k další otázce.

– Dalo by se to rozebrat daleko podrobněji…

Další otázka je od Eduarda.

Valeriji Viktoroviči, objevilo se teď mnoho informací o tom, že ukrajinská chunta použila bezpilotní letoun k útoku do hloubi Ruska. Jsou informace o tom, že v důsledku použití Tu-141 Striž sovětské výroby byly poškozeny strategické bombardéry Tu-95MS patřící mezi prostředky jaderného odstrašování. Pro navedení toho bezpilotního letounu nacisté použili údaje z družicového systému GPS. Bez USA by kyjevská chunta nebyla schopná tak efektivně používat sovětské výrobky, jako Tu-141. Otázka, tyto události a konkrétně útoky na letecké základny Engels a Djagilevo, to byl výsledek rozvědky bojem z Washingtonu, aby prověřili naše odvetné reakce, nebo výsledek práce zrádců u nás?

Částečně jedno i druhé.

Tak především je naivní se domnívat, že tento útok na letadla, která jsou součástí jaderné triády,

provedla ukrajinská banda. To je absolutně naivní domněnka. Protože žádný přelet těchto sovětských bezpilotních letounů by nemohl být zásadně možný, musely by být za těch 700 kilometrů sestřeleny, kdyby to realizovala Ukrajina s jejími možnostmi. Ale my víme, že tyto letouny byly silně modernizované a proměnily se z výzvědných v útočné. Provedli to američtí odborníci, americký vojensko-průmyslový komplex a ten jejich přelet k našim letištím nebyl možný díky údajům z družic, ale naváděním z těchto družic, řízením přes tyto družice. A kolik má Ukrajina družic? Zatímco Američané jich mají velmi mnoho. To oni vedou válku přes své družice. A v dané situaci si nemyslete, že došlo k malému poškození. Ono je totiž poškození a poškození. I malé poškození se může pro letadlo stát kritickým. V devadesátkách a prvním desetiletí 21. století u nás dělali všechno pro to, aby zlikvidovali servisní a výrobní základnu našich strategických bombardérů Tu. Dělali všechno pro to, aby nás o to připravili. A proto i malé poškození může vést k tomu, že letadlo bude na odpis, kvůli tomu malému poškození.

Takže to je ještě otázka.

Ale to nejdůležitější, Američané přistoupili k přímé prověrce našeho bezpečnostního systému k odražení jaderného útoku. To Američané provedli jednu z těch akcí, jak si vyzkoušet odvrácení odvetného protiútoku, zneškodnění letadel, která by pro ně mohla znamenat hrozbu. A proto tato akce, jestliže Američané plánují a oni plánují jaderný útok, musela být provedena pod cizí vlajkou. To přece provedla Ukrajina! To ona zaútočila a Rusko je bez letadel, a hned má reálnou díru ve svém jaderném štítu v případě útoku ze strany USA, když budou letadla z jaderné triády takto vyřazena z boje. To znamená, že už to není triáda, neboť zbyly jen dvě složky, se startem z moře a země. To je to, oč tu jde. A já neustále mluvím o tom, že budou-li mít Američané byť i to nejmenší přesvědčení, že dokážou zaútočit bez odvetného útoku, tak to udělají.

A to samé řekl gosudar, když se ho jedna zcela proamericky naladěná zeptala:

Jak to? Vy přece nikdy nesmíte zaútočit proti Američanům! Zbláznili jste se? Nesmíte útočit jako první.“

Putin jí správně odpověděl: „Už k tomu došlo. To je ukazatel, už likvidují naši triádu.“

Myslíte si, že tím průletem jen získali jakési údaje…

Ale ono se jedná o materiál k analýze a k přípravě skutečného útoku! Takové cvičení muselo proběhnout. Museli provést takový experiment. Než vyslali nějaké útočné bezpilotní letouny určitými trasami a tak dále, museli si prověřit a prohlédnout, jak fungují všechny systémy,

v jakém jsou stavu, jaká je reakce všech řídících okruhů. Vždyť k čemu došlo potom?

Všichni na to:

Ne, Rusko nesmí v žádném případě odpovědět. Byla to přece Ukrajina. Co s tím mají společného USA? Ne, my naopak musíme…“

A všichni…

Jen si povšimněte, kolik se v televizi zase objevilo nepřátel Ruska, kteří přímo prohlašují, že tím nejvyšším předurčením Ruska je plnit vůli amerického páníčka.

Rusko tu je jen proto, aby zdrojově zajišťovalo USA, které si nepřejí nás poškozovat. Jen se podívejte, v USA bylo z jakýchsi blíže nespecifikovaných zdrojů Pentagonu zveřejněno, že prý speciálně přeprogramovaly rakety tak, aby nedokázaly doletět na ruské území.“

Mají nás přece za pitomce. A proč by si měli myslet, že jimi nejsme?

Když jsme už jednou superstát číslo jedna, SUPER STÁT ČÍSLO 1, který dokázal čelit celému souhrnnému Západu a začlenil do sebe řadu dalších států, sami rozložili kvůli snu stát se pacholky, lokajíčky západního páníčka? Vždyť se podívejte na Gorbačova…

A veškerá ta „elita“ mu pořád neskutečně závidí, ale ne to, že byl hlavou superstátu číslo jedna,

ale že mohl páníčkovi dělat reklamu na kečup, pizzu a kufry! To je totiž to největší štěstí, sloužit páníčkovi. A pro naši rossionskou „elitu“ je tou největší tragédií, že ji připravili o možnost jezdit na Západ nakupovat. A aby opět mohla jezdit na svůj shopping na Západ, je rossionská „elita“ připravena zničit Rusko raz dva. To mluvím o tom přeletu. Jenže své závěry si z toho učinil i Putin. Závěry si učinilo i vojensko-strategické řízení, politické vedení státu vlasteneckého zaměření.

A Putin řekl: „Musíme přebírat zkušenosti našich partnerů, takříkajíc, bývalých partnerů,

s ohledem na jejich plány provést jako první všeničící útok. Proč bychom měli čekat, až na náš stát dopadnou jaderné bomby, které nám zničí život, které zabijí naše lidi?“

Proč to udělal?

Odpověď na odvetný protiútok, protože reakce naší „elity“ předvedla, že nebude žádný odvetný protiútok. A to znamená, že abychom zastavili USA, nemáme jinou možnost než zaútočit jako první. Jinak nepřežijeme my.

Jak Putin odpověděl té proamerické prostitutce?

– Ochránkyni práv.

To je stejná profese, jen v různých oblastech.

Takže co Putin odpověděl té ochránkyni práv, ochránkyni práv kolektivního Západu okrádat a ničit Rusko?

Odpověděl jí: „Pokud nezaútočíme jako první, druhý útok už nebude.“

To znamená, že Putin přesně vyhodnotil stav řízení v našem státě. Oni si v Moskvě myslí, že se nad nimi páníček slituje, že proti nim nepoužije jaderné bomby, že vybombarduje jen ruský dobytek někde ve vnitřním Rusku a oni budou dál sloužit páníčkovi. To vyvolává otázku, a k čemu mu budou, bude-li vše v Rusku zlikvidováno? Oni sami už také k ničemu nebudou, ale problém je v tom, že válka vždy znamená zmocnit se a zlikvidovat centra koncentrace řízení.

Takže neexistuje žádná možnost, že by z Moskvy něco zbylo. To znamená, že ten nejsilnější útok bude veden právě na Moskvu. A co se týká toho jejich přání dál sloužit USA, které se nad nimi slitují a předem je varují, aby mohli někam odjet, tak ať je jim alespoň trochu příkladem osud televizní stanice Dožď. Ať už vykládají cokoliv a těch složek je tam mnoho, tak konceptuálně je to jedno, všichni ti „rossionští“ liberasti, všichni ti lokajíčci Západu pro něj nic neznamenají a budou v tu ránu obětováni.

Tak taková je ta situace.

Dospěli jsme k velice kritické situaci. A dospěli jsme k ní jen díky rossionské „elitě“.

Kdyby na Západě, v USA viděli monolitnost naší společnosti a řízení…

A ne jak je tomu nyní, kdy obzvláště finančně-ekonomický blok jednoduše likviduje naši armádu, likviduje náš stát…

Uvedu takový příklad. Putin tento týden povídal: „Plánovali, že u nás výroba spadne o 20% a ten spad bude o 2%.“ A my víme, jak moc naše vláda a Putin osobně udělali pro to, aby dokázali najít jiné možnosti a obejít to, aby náš průmysl, naše výroby nezkolabovaly. A proč měly zkolabovat? A proč těch 20%? Protože víme, že hlavním generátorem a spouštěčem inflace a poklesu výroby je zvýšení úrokových sazeb. A co u nás provedla Nabiullinova s centrální bankou, když začala speciální vojenská operace?

Vpálila nám sazbu 20%, 28. února!

Všichni se podívali na tu sazbu a řekli si: „To je konec, to znamená pokles ruské ekonomiky minimálně o 20%.“ Všichni si to velmi dobře uvědomovali. Bylo nutné vynaložit gigantické úsilí, aby se to nestalo, prostě gigantické úsilí, aby se to nestalo! A udělala to Nabiullinova, takový my máme ekonomický blok. Máme u řízení všude samé zrádce. Kolik jsme měli otázek ke generálnímu štábu a nic se nezměnilo. Na jedny objekty se útočí a na jiné ne, ne a ne!

Proč by měli likvidovat zbraně přijíždějící na Ukrajinu tam, kde jsou kompaktně soustředěny?

Ne, ať je pěkně napřed rozptýlí po vojenských jednotkách, a potom je likvidujte až v boji a umírejte přitom! Proč by měli likvidovat paliva a maziva ve skladištích? To ne, ať jsou napřed rozvezeny po bojištích, a potom ať hledají jejich dočasné sklady a likvidují je. Ať se pěkně potrápí, ty sklady se likvidovat nebudou. Velice podivně jedná náš generální štáb. A nikdo se neptá proč. A proč se nikdo neptá?

Protože byl Putin nucen na základě toho průletu říci:

Ne, já nechci, aby Rusko zahynulo. Svět, kde nebude Rusko, je nám k ničemu. Nechcete to po dobrém, tak buďte připraveni, že my zaútočíme jako první.“

A to jako první neznamená, že tento útok plánujeme. Existují sekundární příznaky, podle kterých je možné rozpoznat, že se jaderné síly USA připravují k provedení útoku. Je nutné včas tyto příznaky vyhmátnout a informovat naše vedení, a potom holt kdo to stihne jako první. Můžeme stihnout souběžný útok. Nebude-li to útok v předstihu, tak zcela určitě souběžný.

A potom USA už vůbec…

To už nebude otázkou odvetného protiútoku. Souběžný, to je daleko závažnější. Mohlo by se zdát, že v tom není téměř rozdíl. A co je jiné? Stejně už budou rakety ve vzduchu, v určité vzdálenosti směrem sem a v jiné směrem tam. Ne.

Je to otázka dalších kroků. Kdy a co stihneme v té době podniknout, než k nám doletí ty rakety.

A to pro ně bude katastrofa. A Putin je teď nucen o tom mluvit. My jsme dospěli na samotný práh jaderné války jen díky zradě zájmů Ruska ze strany rossionské „elity“, rozsáhlé zradě.

Ale Putin je varoval, Gosudar Ruska je varoval:

Svět má šanci přežít. Západ má šanci to přežít, jestliže se vzpamatuje.“

USA mají šanci to přestát, jestliže se vzpamatují a zřeknou se provedení jaderného útoku proti Rusku. Ale že dál budou podporovat Ukrajinu, o tom není žádných pochyb. To však už je jiná otázka a řeší se jinými způsoby a jinými prostředky. Zatímco jaderná válka ta se dá vyřešit jen takto.

Přejdeme k další otázce.

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím výměnu Viktora Buta za Američanku Grinerovou.

Mimochodem, zajímavé je to, že výměna vězňů mezi Ruskem a USA nezahrnula Paula Whelana usvědčeného za špionáž.

A proč by ho měla zahrnovat?

Jen posuďte sami, koho by měly USA zachránit v první řadě?

Paul Whelan je rozvědčík, voják, který sloužil svému státu, bílý muž, navíc heterosexuální, samé zločiny! V souladu se současnou americkou státní ideologií jsou to všechno zločiny proti této státní ideologii. A co je to za ideologii? BLM a LGBT.

Grinerová je černoška, lesbička, narkomanka, a v USA přece teď narkotika legalizují, a to hlavní, ona nenávidí Spojené státy. Nač je zaměřena kultura rušení/vylučování (cancel culture)? Na rušení dějin USA. Tak koho tedy museli Američané vytáhnout z vězení? Ale to je jen vnější strana té věci…

Ano, Grinerová má přece i jiné zásluhy. Je bývalým mužem současné mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre, a když spolu žili, tak ji Grinerová často mlátila. Nu, to jsou takové rodinné záležitosti:

Bije mne, to znamená, že mne miluje.“

Ale co se tedy změnilo? Tohle je vnější pohled, jedna složka a vše je politicky vyvážené.

Dokud Grinerová letěla do USA, tak se z hrdinky proměnila v nulu. Přiletěla na leteckou základnu pěkně potichu, v noci, bez tisku, bez všeho toho okolo a nikde ji není vidět.

O čem to vypovídá?

O tom, že určité zdravé síly v USA přece jen existují, že ten program LGBT a BLM přece jen nepřeválcoval všechno obyvatelstvo USA natolik, aby tato výměna byla vnímána výlučně pozitivně. Ale abychom pochopili, proč Američané přece jen přistoupili na TAKOVOU výměnu, musíme znát samu technologii výměny. Žádná výměna jednoho člověka za druhého neprobíhá stylem:

Zachtělo se nám, tak jsme je vyměnili.“

Ne, jedná se o balíkovou dohodu.

A v případě této konkrétní výměny Buta za Whelana nebo Grinerovou v krajním případě,

a já opakuji, že je to v krajním případě, ne že to bylo právě tak a nejinak, proto uvádím mezní situaci, Rusko navrhlo obchod.

Napřed Američané přišli s tím:

Vy nám dejte našich patnáct lidí a my vám vrátíme jednoho.“

Ne, takto to nepůjde, tak se nemění. Jednoho za jednoho!“

A navrhlo obchod: „Vyberte si. Chcete-li Whelana, znamená to jeden balík ujednání z VAŠÍ strany, protože pro vás má větší hodnotu. A zvolíte-li si Grinerovou, znamená to jiný balík ujednání, teď už z naší strany.“

Nedlouho před tou výměnou proběhl obchod a USA od nás dostaly další zásilku uranu.

I když to je taková věc, že od nás ten uran stejně pravidelně dostávají, nezávisle na speciální vojenské operaci. Ale to, že dostali také velkou zásilku palladia, to už je ukazatel, že k něčemu došlo, že tato dodávka byla něčím podmíněna. Může tam toho být daleko více. Vždyť ta podstata je následující:

Hodnota Grinerové je jedna a abychom ji vyměnili za našeho dost významného člověka, Buta,

jsme nuceni něco vám doplatit. Ale Whelan má zase větší hodnotu pro vás, takže musíte nějaké ústupky udělat vy a přistoupit na to, to a to.“

A kdyby USA v něčem ustoupily Rusku, byla by to pro ně katastrofa. Na to nemohly přistoupit.

Takže doufaly, že výměnou Grinerové to díky tomu programu LGBT a BLM zamáznou a získají od nás to palladium, uran a možná ještě něco jiného. Nemusíme se velice dlouhou dobu dozvědět, jak byla ta výměna provedena, protože znovu opakuji, každá výměna to je celý balík dohod. Balík! A formování konkrétních balíků, to je plod dlouhodobého vyjednávání, aby to bylo výhodné pro jednu i druhou stranu.

A takto USA od nás něco výhodně získaly a navrch ještě svou americkou občanku. Zdálo by se, že s tím BLM a LGBT programem je to ideální východisko. A co? Černoška, lesbička, narkomanka, která nenávidí USA. Co mohli chtít víc? Ale ukázalo se, že ne, v USA najednou začali požadovat vlastence. A než Grinerová přiletěla, tak se program změnil a ona se z patriotky proměnila v nulu. Takže výsledek to přineslo, už ho to přineslo.

Jak řekl Bolton: „Tato výměna, to je kapitulace!“

Ale není to kapitulace proto, že k té výměně došlo, ale proto, že výsledek té výměny se jim zase vymstil. Nu, pro Západ to vždy má efekt „opičí pracky“, kdy průvodní škoda převýší získaný prospěch. Oni chtěli pro sebe získat jenom výhody. Vždyť ať už byla Butova pověst v západních médiích jakkoliv zviditelněna, stejně si velmi dobře uvědomujeme, že to všechno byl píár a bylo to nafouknuto, protože to trestní stíhání proti němu a rozsudek byly vycucány z prstu. Vymysleli si to provokatéři, kteří ho sami vyprovokovali. My si tohle uvědomujeme, ale dav v USA ne.

Co to má být? Vždyť pustili TOHO obchodníka se zbraněmi, to je přece katastrofa! A koho jsme získali místo něho? Člověka, který nenávidí Ameriku.“

To znamená, že v důsledku toho v USA konfliktnost ve společnosti prudce vzrostla. Degradace amerického státu se prudce zvýšila. Počítali s tím, že to sfouknou a získají jen smetanu. Ve výsledku způsobili rozkol tam, kde ho vůbec nečekali. Dalo se to předpokládat.

Ale předpokládat to můžete jen tehdy, pokud znáte Koncepci sociální bezpečnosti a rozumíte řízení složitých sociálních supersystémů. Pokud tohle znáte, není problém vše předem odhadnout. Ale oni to nedokázali. A dokázali to předpokládat naši vyjednavači? To je také otázka. Nicméně provedli velmi dobrou výměnu, která poškodila USA tak, že se celé otřásly.

Vždyť co se stalo? Uvědomujete si, že teď bude možné s Whelanem i dalšími americkými rozvědčíky lépe pracovat?

Vidíte, jaký je váš stát? Komu to sloužíte? Vůbec si vás nepovažují, ničím se vám nechtějí odvděčit, nikdo se za vás nepostaví, protože tu jsou jiní…

Vy svůj stát milujete, sloužíte mu, a proto jste teď pro ně bezvýznamné nuly. Zatímco ona ten stát nenávidí, a proto pro ni tento stát udělá cokoliv.“

– A minutku, tohle už jsme kdysi někde viděli!

– To teď mluvíte o Rusku, že?

– Ano!

O Rusku z konce osmdesátých let, ještě před zhroucením SSSR a začátkem devadesátek,

kdy se najednou různí generálové jako Kalugin, zrádci, proměnili v hrdiny, začali je vynášet do nebe a ty lidi, kteří státu sloužili…

Co odpovídali našim vojákům bojujícím v Afghánistánu? „My vás tam neposílali!“

Co udělali s tou vojenskou skupinou staženou z NDR? Nechali je na ulici, protože sloužit vlasti se nenosilo:

Cože? Že sloužíš své vlasti? Že jsi vlastenec?!“

Takto to chodilo v řídících špičkách. Úplně stejně jako nyní v řídících špičkách Spojených států:

Ty sloužíš státu? Jsi vlastenec? Tak to jsi nula a není nutné na tebe brát žádné ohledy.“

Čím to skončilo pro Sovětský svaz? Tím, že se zhroutil.

A stejný výsledek to očividně bude mít i pro USA, zcela očividně. Musíme prostě jen dál pracovat v tomto směru a USA, „elita“ USA odvede svou práci, státní „elita“.

A mimochodem, ta výměna Buta znamená pro plány USA provést jaderný útok proti Rusku takový úder, že se z toho nemusí USA vzpamatovat. Protože to v USA vyvolává otázku:

A kvůli čemu vlastně? Kvůli komu a kvůli čemu? Ano, my sice Rusko nenávidíme, je to zplozenec pekla a tak dále…“

Putin odpověděl na plány ustavit cenový strop Rusku, řekl:

Není důležité, že to zatím odpovídá ruským zájmům s ohledem na cenovou politiku. Přece chápeme, že se jedná o Overtonovo okno a tohle je jen první krok. Pokud se na to nachytáš, doplatíš na to.“

Řekl, že budou-li nám určovat cenu, tak prostě přestaneme dodávat ropu na Západ.

A co se rozpoutalo? Financial Times, Bloomberg, Reuters a řada dalších médií, stačí se podívat na Google, zveřejnila materiály s přibližně stejným obsahem:

Jak si Rusko mohlo dovolit nám vyhrožovat, že nám nebude dodávat energetické zdroje

za těch podmínek, jaké mu nadiktujeme?! Co si to vůbec dovoluje? Ne, takové Rusko je nám k ničemu. Takové Rusko musí zmizet!“

Vyhovovalo jim Rusko devadesátých let, kdy lidé v Rusku vymírali, zatímco zdroje proudily na Západ, to je přece všem zcela jasné. Ty řečičky o tom, že Západ tak prosperuje díky svým schopnostem…

To zrovna. Napřed obírali kolonie, a potom Rusko. Prý díky svým schopnostem…

A naše rossionská „elita“ to drancování zajišťovala. Západ svůj vztah k nám nezmění. Oni nás budou pořád nenávidět, stejně jako nenáviděli indiány za to, že žijí na půdě, která se zalíbila bílým přistěhovalcům, a všechny je zlikvidovali. Ze stomiliónového obyvatelstva jich zbylo čtyři sta tisíc. Stejně tak je k likvidaci odsouzeno Rusko, nenechte se mýlit. A otázka, co to bude stát a kdo kvůli tomu musí zemřít…

Vždyť sami Američané, američtí vojáci říkají:

Máme splnit rozkaz toho LGBT a BLM společenství a zaútočit proti Rusku s vědomím, že přitom zahyneme a smetana zůstane jim? A proč, no, proč bychom to dělali? To kvůli té pakáži máme obětovat své životy?“

To je velice závažný úder. Znamená to vážný rozkol v americké politické „elitě“. A to je dobře.

Byla to velmi dobrá výměna. Chtělo by to více, takových výměn. A to, že zaplatili tím palladiem…

Nu to mi promiňte, ale život člověka a budoucnost Ruska stojí za víc.

Tak ještě jednu otázku pro dnešek.

Podle informací TASS německé orgány činné v trestním řízení zadržely dvacet pět lidí pro podezření z přípravy státního převratu. A ještě dvacet sedm lidí je v souvislosti s tím vyšetřováno.

Informovala o tom generální prokuratura NSR ve středu 7. prosince.

Valeriji Viktoroviči, skutečně šlo v Německu o pokus o státní převrat? Nebo je to divadélko?

A tady se vracíme k tomu, čím jsme začali.

K tomu prohlášení Merkelové, ve kterém se přiznala, že Minské dohody nebyly pro Západ výhodné, že na ně Západ přistoupil jen proto, že potřeboval získat dočasnou přestávku, aby mohl pokračovat ve válce proti Rusku. A z jakého hlediska se k tomu vracíme? Když někdo tvrdí, že splnění Minských dohod bylo výhodné pro Ukrajinu…

Kdyby to tak bylo, tak by je vyplnila, protože by tím stabilizovala svůj týl. Ale přijímána byla jiná řešení, uzavírání televizních kanálů, vypořádání se s opozicí, došlo to až tak daleko, že začali odposlouchávat telefony svých občanů, vypořádávat se s církví, to všechno udělali. A kdyby ty Minské dohody, jak nám tvrdí, pomáhaly vypořádat se s těmi, co povstali proti kyjevské bandě, která provedla státní převrat, tak by to udělali. Určitě by to dělali. Takže myslet si, že jsou to takoví hlupáci, nebo…

Já si tedy nemyslím, že ti lidé si neuvědomují, jak lžou. Ale je to z hlediska mravnosti vrchol, tvrdit něco takového, protože nikdo nikdy neodmítne plnit to, co odpovídá jeho zájmům.

Jestliže to odpovídá jeho zájmům, tak to přece splní. Takže by plnili i Minské dohody, kdyby pro ně byly výhodné. Jenže nebyly. A proč jsem se vrátil k těm Minským dohodám? Ono je to totiž tak, že kdyby ty Minské dohody byly tak výhodné pro Ukrajinu, tak by jí umožnili včas,

v předstihu konsolidovat celý týl a uchovat konfliktní potenciál pro budoucí válku s Ruskem.

Nemuseli by vše dělat doslova na koleně na poslední chvíli, předem by se na to všechno připravili, všechno udělali a provedli, a potom by teprve šli do války s Ruskem. Jenže oni potřebovali jiný scénář. Minské dohody jim nevyhovovaly. A když jsme o tom mluvili, tak jsme došli k tomu, že už jim v podstatě dochází ukrajinské obyvatelstvo, tak do toho začali

ve velkém zapojovat Poláky. To znamená, že se Evropa pomalu ale jistě zapojuje do války na celém území. Všude ji podpalují a dělají to výslovně Američané. Nu proč by jinak Kosovo jen tak pro nic za nic najednou začalo z čista jasna vyostřovat své vztahy se Srbskem?

Protože to odpovídá americkým zájmům. A co je zač to Kosovo?

Je to základna USA Camp…

To není důležité.

Odstraňte tuto základnu USA z Kosova a ono jako státní útvar okamžitě zmizí. Ano, Bondsteel.

Jednoduše okamžitě zmizí. USA jsou tam, kde konkrétně všechno řídí…

A zcela konkrétně řídí Ukrajinu, kde je válka, konkrétně řídí Kosovo a tam je teď ta válka vyvolávána s tím, že se rozšíří i na další území. A další, kdo má být zatažen do války, je Německo, proto tam předem přistoupili ke konsolidaci TÝLU. To, o čem nám tvrdí, že kdyby Ukrajinci splnili Minské dohody, tak by měli plně konsolidovaný týl. Jenže oni to prý hlupáci nepochopili. Ani Američané to nepochopili a blokovali ty Minské dohody osm let. A v Německu jsou také hlupáci a nepochopili, že je to pro ně výhodné. Stejně jako ve Francii. Všichni tam dodávali zbraně, vytvářeli svá školící centra, protože si neuvědomovali, jak je výhodné plnit Minské dohody. To je neuvěřitelné lhaní, prostě neuvěřitelné. A Merkelová všechny ty lháře přitiskla ke zdi, prostě je postavila na místo, když řekla:

Vůbec pro nás nebyly výhodné a my je byli nuceni uzavřít.“

Německo se připravuje na válku a tak musí konsolidovat svůj týl. Když jsou v davo-„elitářské“ společnosti realizována nějaká řídící rozhodnutí prostřednictvím výstražného trestu, tak si vždy vybírají ty, kteří nejsou schopni jim to vrátit a nijak je ohrozit. Po Rusku neustále šlapali, mám na mysli posledních třicet let a obzvláště devadesátky, protože věděli, že „elita“, která Rusko řídí, nikdy nepřipustí, aby se to západnímu páníčkovi vymstilo, že bude hrát svou roli otloukánka:

No prosím, páníčku, máš chuť si kopnout, tak si kopni do Ruska, do té Rašky. My sami už nejsme žádní Rusáci, my ti sloužíme.“

Pokaždé jim znovu dali znát:

Vy jste totální nuly. Zradili jste Rusko, a kdo vás potřebuje? Bez Ruska nejste ničím. Dokud jste byli v Rusku a mohli tam provádět špinavosti, tak jste byli užiteční a my vám říkali, jací jste dobří. Ale jakmile s tím přestanete, jste nám k ničemu.“

A proto je všechny ty sankce mají donutit na tom pracovat. A podpindosníci si to mimochodem

všechno uvědomují. Takže Německo, jako další účastník evropské války potřebuje zkonsolidovat svůj týl, a proto musí realizovat řídící rozhodnutí, která uvedou společnost do určitého stavu. Aby mohli přijmout určité zákonodárné akty a udělat z USA vojensko-policejní stát, který už v mnohém přesně takto funguje…

Jen se podívejte, jak se vypořádávají například s přívrženci Trumpa za to, že vstoupili na půdu Kongresu. Zatímco BML, kteří skutečně Kongres obsadili, nikdo za nic nepotrestal. Nikdo je za nic nepotrestal. Tato rozhodnutí mohli přijmout v důsledku útoku letadel na věže Světového obchodního centra a výbuchů v Pentagonu. O tom, že tam došlo k vnitřnímu výbuchu nikdo vůbec nepochybuje. I když je i verze, že šlo o řízenou střelu, to ano. Takže USA to mohly udělat díky tomuto aktu „mezinárodního terorismu“, kvůli kterému „musely“ omezit řadu svobod, konsolidovali tak společnost a svůj týl. Takto to probíhalo u nich. A co Německo?

Nic takového nemá. To znamená, že je nutné si vybrat nějakou absolutně nevinnou bytost a zařídit globální hrozbu! A to je bezesporu hnutí Říšských občanů, kteří pro Německo nepředstavovali vůbec žádnou hrozbu. My tu u nás také máme takové „městské šílence“,

kteří neuznávají existenci současného Ruska a tvrdí, že jsou platné zákony a dokumenty SSSR.

Když však přijde na skutečný život, tak se ukazuje, že nic z toho neplatí, že společnost dnes žije úplně jinak. A tam je to stejné, není důležité, že Druhá říše je dávno pryč, oni se pokouší žít podle jejích zákonů, jenže v reálném světě…

Takže skutečně vypadají jako městští šílenci.

Nepředstavují pro stát žádnou hrozbu, ale jsou určitým vývěsním štítem, protože mají nějakou tu organizaci a komunikují mezi sebou. A v důsledku toho, že žijí na okraji, jsou marginalizovaní, jsou určitou uzavřenou skupinou, kterou je možné označit za konspirologickou a na základě toho prohlásit:

Oni připravovali spiknutí, svržení vlády,“ a tak podobně… Opakuji, že u nás také podobnou skupinu máme. V každém státě, v davo-„elitářských“ společnostech speciálně vytvářejí takové skupiny, aby mohli někoho veřejně potrestat, zlikvidovat nějakou hrozbu, která ve skutečnosti neexistovala. A takové fantomové dějinné bolesti má každá společnost a celý problém spočívá jen v tom, jak je koncentrovat. A tak v Německu zkoncentrovali Říšské občany, aby potom mohli prohlásit:

Podívejte, jakou jsme odhalili silnou teroristickou skupinu, která chtěla provést státní převrat a my ji zlikvidovali.“

A na základě toho potom budou moci přijmout zákony, které přeformátují společnost, připraví Německo jako spolehlivý týl, který bude fungovat v době války. To je to, oč tu jde. Německo už se vším všudy připravují, aby ho vrhli do války proti Rusku. A to se také stane, jestliže se

naše „elity“ budou chovat stejně. Pokud Rusko projeví rozhodnost „elit“, přestane chytračit a uvidí to celý svět, nikdo si netroufne proti Rusku rozpoutat válku a na Ukrajině rychle skončí, protože Rusko bude konsolidované. Uvedu příklad obilné dohody.

Už jsme toho o té obilné dohodě namluvili hodně, jak nás z ní zcela bezostyšně vyšoupli, a jak jsme naskočili na poslední schůdek odjíždějícího vlaku, o tom jsem také mluvil. A jak to vypadá nyní? Nic ze slibů, které dali Rusku v tom balíku dohod, nebylo splněno, jednoduše vůbec nic. A nikdo ani nemá v úmyslu to splnit. A já zopakuji, jak Putin všechny převezl,

když se do té obilné dohody vrátil, protože jinak by to všechno běželo mimo nás, a to by v zahraničí velice Rusko poškodilo. Poškodilo to pozici Ruska ve státech takzvaného třetího světa, v Africe, Asii, všude. A co se děje nyní? Putin oznámil, že jsme připraveni ta hnojiva předat bezplatně, že jsme připraveni část obilí dodat bezplatně. A já jsem hned řekl, že se to neprojeví rychle, ale bude to pracovat a ten účinek se postupně rozšiřovat. A co se stalo tento týden?

Borrell řekl: „Chápete to? V Africe chodí s plakáty Putine zachránil jsi Donbas, zachraň i nás!

Oni nevědí, kde je ten Donbas, nevědí, kdo je to Putin, ale doufají v Rusko.“

A jeho to rozčiluje.

A protože mu to uklouzlo, znamená to, že ten řídící manévr, který provedl Putin s návratem…

Když jsme se vrátili do té obilné dohody, abychom…

Nu, abychom neztratili tvář, jinak by vše bylo katastrofální. Dopadlo by to tak, jak to oni plánovali. Přece nás z té dohody zcela cíleně chtěli vyšoupnout. A když jsme z ní vystoupili,

museli jsme dostát svým podmínkám. A když jsme toho nebyli schopni v důsledku činnosti podpindosnických rossionských zrádných „elit“ uvnitř Ruska, znamenalo to, že budeme muset hrát jinak. A když se Putin k ní vrátil a zachoval nám tak tvář…

Málokoho bude zajímat, zda Rusko splnilo či nesplnilo své podmínky, důležitější je, že je stále v té dohodě a předložilo tyto návrhy a Západ nedává třetímu světu hnojivo ani obilí. A to natolik komplikuje život Evropě, že to byl Borrell nucen vykřičet. Jednoduše to byl nucen vykřičet:

Co se to děje? Přicházíme o Afriku, protože se na ně Putin obrátil s tímto svým návrhem a díky tomu nám destabilizuje týl.“

O to tu jde.

Takže…

Ztratil jsem niť, omlouvám se…

Nu dobrá, takže když se vrátíme k tématu, jaká je ta situace?

Takové organizace (jako jsou Říšští občané) jsou všude a využívají je k tomu, aby provedli řídící manévr. V Německu bylo nutné nyní konsolidovat týl, a tak rozprášili ty Říšské občany, zcela neškodnou skupinu. Oni si tam teď toho samozřejmě spoustu navymýšlejí, ale faktem je, že Německo připravují k totální válce s Ruskem. A k této válce dojde, jestliže rossionské „elity“ nepřestanou zrazovat zájmy Ruska. A jak jsme viděli to setkání s ochránci práva, tak ti se absolutně neorientují na zájmy Ruska, pro ně je důležité, aby Rusko zdechlo ve jménu

zájmů kolektivního Západu. Až na to, že si ti rádoby ochránci práv myslí, že oni to ustojí, jenže neustojí. A abychom my dosáhli úspěchu a snížili míru krvavosti nastávajících událostí,

potřebujeme mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Právě zde leží základ. Přišli jsme o Minské dohody, nedokázali jsme to mírovou cestou, a teď nezbývá než přicházet o lidské životy a ničit města a vesnice. A přece se tomu dalo vyhnout, ale vyhnout se tomu dalo pouze v případě, že by Putin měl podporu, kdyby ti rádoby vlastenci těm Minským dohodám nebránili. Potom by měl Putin podporu a mohl by zatlačit na podpindosníky v Rusku i „partnery“ na Západě.

Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou.

Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je.

Upozorňuji vás, že nyní práce vnitřního prediktoru SSSR budou vycházet v nové sérii Knihovny konceptuálních znalostí. Také máte k dispozici třídílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus určenou pro současný manévr. Abyste pochopili, co je stát a co jím není. Co

je to stát historický a co je to stát-konstruktér. Co je to projektově-zkonstruovaný stát, to vše najdete v třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus.

Způsoby a metody vedení války, jak se z toho dostat, to vše najdete v té třídílné knize.

Takto je to tam zpracováno a vše je tam osvětleno.

Proto studujte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

To je přání pro všechny, včetně lidí na Ukrajině.

Přeji vám štěstí. Do příštích setkání!

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin KSB / Otázky a odpovědi / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin /