28.12.2022 - Martin Marcikán

2022-12-28 Osvobození lidstva prostřednictvím OPPT 1776

Osvobození lidstva prostřednictvím OPPT 1776 a jeho praktické dopady do současnosti

Hosté: Ing. Julius Schuster
Ing. Jaroslav Tichý

Gesara Nesara – Zlatý věk

Prof. Jaroslav Turánek s Dr.Josefem Skálou – viry, vakcíny a chamtivé mafie očima nezkorumpované vědy

https://www.youtube.com/watch?v=scLEsvZBuTwVláda má plán na boj s dezinformacemi. Počítá se stíháním šiřitelů i dotováním některých médií


https://cnn.iprima.cz/vlada-ma-plan-na-boj-s-dezinformacemi-pocita-se-stihanim-siritelu-i-dotaci-nekterych-medii-196577BKP: Profesionální lež – nástroj autogenocidy jedince i lidstva
video:bcp-video.org/cz/profesionalni-lez/„Ďábel je lhář a vrah.“ (J 8,44) 
„A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2Kor 11,14-15) Čeká je peklo!„Vně pak budou psi a čarodějníci, smilníci, vrahové a modláři i každý, kdo miluje a činí lež.“ (Zj 22,15)Komu slouží internet, google, sociální sítě, masmédia? Duchu pravdy, anebo duchu lži?Tvůrci sociálních médií se vyjádřili, že publikovat pravdu je prý pro lidi nudné. Lidé chtějí slyšet lež. Veřejně přiznali, že pravda vůči lži je proto v těchto médiích v poměru 1:6. Jenže ti, kteří přijali lež za svou, ji pokládají za pravdu a nechtějí si přiznat, že byli oklamáni. Navíc ještě tuto lež šíří dál jako pravdu. Současná mainstreamová média, a obzvlášť internet, řídí ti, kteří slouží duchu lži a smrti. Na lži je vybudován celý současný antikristovský systém. Písmo varuje: „Ten zlý přijde v moci satanově… a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.“ (2Sol 2,9-11)Toto varování se vztahuje i na současnou katolickou církev, která nemiluje pravdu a neslouží jí. Naopak, prosazuje a miluje hereze a hrubou lež, jak to vidíme na současném lžipapeži Františkovi a jeho prolhaných stoupencích v hierarchii koncentrovaných ve Vatikánu a v Německu.  V člověku působí zvláštní zákon: i když je tisíckrát oklamán, dále bude věřit lži. O pravdě ale bude vždycky pochybovat, a pokud bude nucen za pravdu trpět, uraženě ji odhodí. Proč? Protože mu jde o vlastní ego, které je ložiskem zla. Nitro prvního člověka bylo duchovně infikováno otcem lži (srov. J 8,44), pekelným hadem (Gen 3,13). Člověk pod vlivem ega nechce, aby ho vtělená Pravda osvobodila od lži a darovala mu věčný život. Nechce přiznat ani to, že lež, se kterou se spojil, ubližuje nejen jemu, ale i druhým. V člověku je silná inklinace ke lži a sebeklamu. Toho, kdo ho lichotivě klame, bude hájit až na smrt, ale toho, kdo mu říká pravdu, bude nenávidět.Jak je možné, že jsou dnes zákony, podle kterých mohou být kradeny děti z jakékoliv rodiny? Ještě v nedávné minulosti, pokud by bylo rodičům ukradeno dítě, bylo by vyhlášeno celosvětové pátrání. Pokud by zločince našli, dostal by nejtěžší trest. Jak je navíc možné, že z textů nových zákonů nejde poznat, že jde o programovanou zločinnost? Ani špičkoví právníci to nejsou schopni odhalit a upřímně řeknou: „Ten zákon je výborný.“ Ve skutečnosti je v něm zašifrovaný zločinný program.

 Město San Francisco ve Spojených státech 
utratilo 1,1 miliardy dolarů na boj proti bezdomovectví v roce 2022. Zdá se ale, že bezdomovci v San Franciscu o tom neslyšeli. A není to pouze San Francisco. Asi nejhorší situace je ve Philadelfii a mnoha dalších městech. Peníze vybrané na charitu, dotace a další fondy jsou pouze pračkou na peníze.

https://vk.com/video353026901_456242960

Tematické pořady debatní speciál / Gesara / Ing. Jaroslav Tichý / Ing. Julius Schuster / Nesara / OPPT / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /