28.1.2023 - Martin Marcikán

2023-01-28 Byzantský katolický patriarchát

BKP: Současná diagnóza a prognóza katolické církve

https://rumble.com/v26rvey-souasn-diagnza.html


BKP: Jen modlitební mobilizace zabrání bergogliánské sektě uvrhnout na Prahu a evropský kontinent prokletí


https://rumble.com/v2780ys-modlitebn-mobilizace.htmlBKP: Zabrání čeští biskupové, 
kněží a lid prokletí, které se stahuje nad Prahou 
za církevní legalizaci LGBTQ?


Vážení biskupové a kněží Čeсh a Moravy, katolíci i lidé dobré vůle,ve dnech 5.‒12. 2. 2023 se má v Praze uskutečnit tzv. setkání kontinentální fáze Synody o synodalitě všech evropských biskupských konferencí. V jejich programu je církevní legalizace amorálnosti LGBTQ. Je to vzpoura proti Bohu a proti Božím i morálním zákonům. Hlavní propagátor tzv. Synody o synodalitě, pseudopapež František Bergoglio, podstoupil obřad, při kterém ho kanadský čaroděj veřejně zasvětil démonům a satanu. On i jeho program vzpoury proti Bohu stahuje prokletí nejen na celou církev, ale i na celé lidstvo. Nyní chce shromáždit své stoupence v Praze, aby stáhl prokletí na Prahu, český národ i celý evropský kontinent.Je třeba si být vědomi, že pokud církev, která má svolávat požehnání, zradí Boha uzákoňováním zvrhlostí LGBTQ a zločinným modlářstvím, stahuje na sebe i na národ prokletí. Toto prokletí může být rozbuškou k eskalaci válečného konfliktu a k redukci či vyhubení Evropy. Toto nebezpečí tu je a je třeba ho vidět. Musí se proti němu postavit ať katolík či nekatolík, věřící či nevěřící.Pod vedením pseudopapeže Bergoglia se dnes katolická církev skrytě a postupně transformuje v satanskou anticírkev New Age, která uctívá satana a démony.  Kdo je organizátorem tohoto sabatu v Praze? Je to současný pražský arcibiskup a předseda ČBK, Jan Graubner.Ptáte se, co můžete dělat? Sjednoťte se v modlitbě v čase od 20 do 21 hodin, ale také vytvořte adekvátní tlak dopisy, emaily i osobně na pražské arcibiskupství i na všechny české a moravské biskupy, ať Graubner odvolá naprogramované setkání evropských církevních propagátorů LGBTQ v Praze. Jedině tak se český národ zachrání před prokletím a jeho katastrofickými důsledky.Co by měli udělat biskupové a kněží Čech a Moravy? Vyzvat předsedu ČBK, J. Graubnera, aby se obrátil na 38 předsedů biskupských konferencí s oznámením, že odvolává plánované setkání v Praze z důvodu, že je ke škodě církve a stahuje prokletí na Prahu, Česko a celý evropský kontinent! Pokud ale J. Graubner bude konat pravý opak a dále intenzivně toto setkání organizovat, biskupové jsou povinni zveřejnit anathemu na Graubnera, kterou na sebe sám stáhl. Pak ať zvolí nového předsedu ČBK, který bude hájením pravověrného učení a Božích zákonů svolávat Boží požehnání na církev i na český národ.  + Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr                + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                         25. 1. 2023  

BKP: Předseda biskupské konference, 
který se zúčastní pražského sabatu, stahuje 
Boží prokletí na církev i na svůj národ


Vážení biskupové Evropy,jak víte, pseudopapež František Bergoglio naplánoval pro vás, respektive pro předsedu vaší biskupské konference, osudné setkání v Praze v rámci tzv. kontinentální fáze Synody o synodalitě. Tímto vznešeným názvem maskuje bohorouhačskou církevní legalizaci sexuálních zvráceností LGBTQ. Jde o veřejnou vzpouru proti Bohu i Božím zákonům, která svolává časný i věčný oheň (viz Juda 7, 2Pt 2,6). Ipso facto na účastníky pražského LGBTQ sabatu dopadá Boží anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9. Ještě větší tragedií je, že toto prokletí, právě účastí předsedy biskupské konference, dopadá na celou místní církev i na celý národ. Vaší povinností proto je zabránit mu v tomto zločinu. Pokud ale přesto do Prahy pojede, zveřejněte na něj anathemu v pastýřském listu a zvolte nového předsedu. Jedině tím odvrátíte prokletí, které on ze strachu či z falešné poslušnosti anebo i pro vlastní nemorálnost stahuje.Exkomunikaci je třeba vyhlásit i na tři osoby, které budou předsedu doprovázet, i na deset účastníků, spoluviníků, kteří se zúčastní online.Zakladatelem a propagátorem Synody o synodalitě, která prosazuje církevní legalizaci LGBTQ, je pseudopapež Bergoglio. On se před nedávnem veřejně zasvětil démonům a satanu pod vedením kanadského čaroděje. Synodální cesta je ve skutečnosti transformací Kristovy církve na satanskou anticírkev New Age.Vyzýváme i všechny delegáty níže jmenovaných biskupských konferencí, aby odmítli svou účast na tomto zločinném programu. Plodem prokletí jsou války, katastrofy, až genocida evropského kontinentu.    Upřímné katolíky jednotlivých evropských národů vyzýváme, aby se sjednotili v modlitbě, a to od 20:00 do 21:00 hodin. Horliví katolíci, ať se zapojí do nepřetržité modlitby v modlitebních strážích. (viz dopis BKP: Jen modlitební mobilizace zabrání bergogliánské sektě uvrhnout na Prahu a evropský kontinent prokletí vkpatriarhat.org/cz/?p=49413)+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr         + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                      25. 1. 2023

Pravda na dosah BKP / Česká republika / Evropa / papež Satan / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / synoda /