7.2.2023 - Martin Marcikán

2023-02-07 OPPT 1776 III. díl – Debatní spaciál

POSLOVÉ BUDOUCNOSTI Zlatý věk –

https://poslove-budoucnosti—zlaty-vek.webnode.cz/

Je to na nás !!
 
 Nepřijde nikdo, kdo by nás/vás před vámi samými zachránil, čili nepřijde žádný spasitel, ani ufouni, ani druhý příchodu Krista. Druhý příchod Krista znamená uvědomit si Kristovu úroveň vědomí v sobě a začít ji pro tvoření své osobní a kolektivní reality už konečně používat. Pokud se spoléháte, že vás někdo zachrání, tak se vám může stát, že opět přijde nějaká bezduchá entita či umělá inteligence vydávající se za spasitele a opět si z vás udělá otroky a zdroj přísunu energie!

Níže uvedené, s funkčním odkazem na níže uvedený článek rozesílejte všude, kam se jen dá, aby se o tom všem dozvědělo co nejvíce lidí.

(nadpis: Je to na nás !!!)
Uvědomte si, že jste/jsme v prvé řadě organické a tudíž tvořivé vědomí, které je schopné vytvořit cokoliv, co si jen dovede představit. Přepišme tedy svými záměry a představami program kolektivního vědomí, ať se všechny organické bytosti konečně dostanou ven z tohoto bezduchými entitami ovládaného Matrixu, který funguje jako vězení. Čím více nás začne svými mentálními představami tvořit tzv. ráj na Zemi a čím více se s těmito novými frekvencemi ztotožníme, tím dříve se to pro všechny projeví i ve hmotě. Je to na nás, tedy i na vás. Podrobnosti najdete v článku: 2. část – Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu Uvedeno je zde: http://inner-light.ning.com/forum/topics/jak-se-stat-vedomym-tvurcem-sve-reality-a-panem-sveho-osudu-2

Tematické pořady debatní speciál / Ing. Jaroslav Tichý / OPPT / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / zlatý věk /