13.2.2023 - Studio CS Soňa Ludmila

2023-02-12 – NÁRODNÍ LISTY _ Stát vás může připravit o domov

Nekomentované zpravodajství

ŠTÁT VÁS MÔŽE PRIPRAVIŤ O DOMOV – Tibor Eliot Rostas

https://www.youtube.com/@zvtv-s

Čo nám ukázali prezidentské volby v Českej republike

———————————————————————–

Konferencia Národného obrodenia

Prípravný výbor platformy Národného obrodenia na Slovensku uskutočňuje

v sobotu 18.2.2023 v Banskej Bystrici celoslovenskou konferenciu Národného obrodenia.

Stretnutie hýbateľov zmien z celého Slovenska sa zameria na informovanie ľudí,

ktorým záleží na osude Slovenska a ukáže, že existuje možnosť,

ako sa prepájať, spájať, ako účinne vzájomne spolupracovať a ako spoločne

uskutočniť zmeny, po ktorých všetci túžime.

Platforma Národného obrodenia pripravuje na stretnutie prednášky a besedy

so zástupcami Národného obrodenia a s verejne známymi osobnosťami.

V priebehu celého dňa môžu ľudia zistiť, čo je Národné obrodenie, čo reprezentuje,

čo chce dosiahnuť a aké sú jeho plány v najbližšom období.

Prvá úroveň bude zameraná na zvládnutie kolapsu súčasného nefunkčného systému

prostredníctvom integrovaného záchranného systému vzájomnej pomoci.

Prioritou bude zameranie sa na vytváranie sebestačných komunít a občín.

Druhou úrovňou budú odborné kruhy, segmenty a rezorty, ktoré sa pripravujú

na zvládnutie riadiacich procesov štátu v momente kolapsu nastávajúceho umierajúceho systému.

Iniciovanie konferencie Národného obrodenia vychádza z úcty k svojej zemi,

k svojim predkom, zvykom a rodnému jazyku.

Stretnutie odhodlaných a tvorivých ľudí pre zmenu vo svojej zemi

sa uskutoční na konferencii Národného obrodenia

18.2.2023 od 8:30 do 19:00hod

Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Dobrovoľný odporúčaný príspevok = 10€

Na tejto konferencii sa bude odpovedať

na otázky zlučujúce sa s našou prirodzenosťou a s našimi životmi.

Prípravný výbor platformy Národného obrodenia na Slovensku

www.narodneobrodenie.sk

Dramaturgie, zvuk, střih, realizace vysílání,
spoty, texty, články, básně a grafika:

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

[email protected]

Skype: SVCS Studio CS

Studio CS

Aktuální zprávičky / Archiv pořadů / NÁRODNÍ LISTY / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila aktuality / bez cenzury / domov / Informace / NÁRODNÍ LISTY / Soňa Ludmila Csiffáry / Stát / SVCS / SVCS Studio CS / Svobodný vysílač CS / Tibor Eliot Rostas / www.narodneobrodenie.sk / www.svobodny-vysilac.cz / www.zvtv.sk /