28.2.2023 - Martin Marcikán

2023-02-28 Bližší informace ke kvantový finanční systému a k jeho fungování


I

Ing. Jaroslav Tichý Vám podává rozšířené informace ohledně praktických kroků souvisejících s aplikací nového světového finančního systému a jeho dopadů do praxe:

Rozdíl mezi digitální měnou zaváděnou kvantovým finančním systémem a CBDC měnou prosazovanou globalisty.

Pro příklad, zásadní rozdíl mezi stávající bezhotovostní platbou a EU/globalisty připravovaným „digitálním Eurem“ je stručně a perfektně popsán v této ukázce rozhovoru z rakouské televize AUF1 zde:

Dnešní pořad Vám připravil a další pořady na podobná témata Vám poskytuje televizní pramen vzdělávacího počinu POSLOVÉ BUDOUCNOSTI – ZLATÝ VĚK zde:

POSLOVÉ BUDOUCNOSTI – Zlatý věk – YouTube

POSLOVÉ BUDOUCNOSTI Zlatý věk –

https://poslove-budoucnosti—zlaty-vek.webnode.cz/

Tematické pořady debatní speciál / Gesara / Ing. Jaroslav Tichý / kvantový systém / Nesara / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /