2.3.2023 - Studio CS Soňa Ludmila

2023-03-02 – Aktuální zprávičky _ Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka _ Ing. Oskár Cvengrosch

Aktuální informace z domova aze zahraničí na národní notě

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Ing. Oskár Cvengrosch

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka;

vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody;

žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte

na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať

svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu,

Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody;

spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;

https://narodneobrodenie.sk/prave-teraz/mierova-rezolucia-2/

Mierové pochody – Slovensko

Mediální partner

Konferencie Národného Obrodenia
SVCS Studio CS
Soňa Ludmila

—————–

Dramaturgie, zvuk, střih, realizace vysílání,
spoty, texty, články, básně a grafika

SVCS Studio CS

svcs.studio.cs@gmail.com

Skype: SVCS Studio CS

Studio CS

Aktuální zprávičky / Archiv pořadů / NÁRODNÍ LISTY aktuality / bez cenzury / Člověk / Informace / Ing. Oskár Cvengrosch / Mier / Mierová Rezolúcia Referendového vyhlásenia Človeka / referendum / Rezolúcia / Soňa Ludmila Csiffáry / SVCS / SVCS Studio CS / Svobodný vysílač CS / Vyhlášení /