4.4.2023 - Studio CS Soňa Ludmila

2023-04-02 – NÁRODNÍ LISTY _ Politické strany _ Mírový pochod _ Donald Trump obžalován a bude _ zatčen _ 1díl

NÁRODNÍ LISTY

Zprávy z domova a ze zahraničí na národní notě

Trump obžalován a bude zatčen:

http://Live coverage of Donald Trump arrest and arraignment today in New York | LiveNOW from FOX

Trump delivers brief, rambling speech after New York arrest

https://www.youtube.com/watch?v=YrWeQz-CuM0

Komunistům a novým politickým stranám se podařilo

využít Mírového pochodu

1.4.2023 v městě Táboře k propagaci své činnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=vAU2dRY44F

Výzva k Mírovému prohlášení lidu Čech, Moravy a Slezska

Po celé Evropě roste odpor občany jednotlivých zemí proti konfliktu na Ukrajině,

který Deep State se svými přisluhovači vše mění na světovou válku.

Z iniciativy občanů se konají v jednotlivých evropských zemích „Mírové pochody“ proti válce.

Na Slovensku v Banské Bystrici se konala dne 18.2.2023 mezníková tisícročná Konferencia

Národného Obrodenia, kde se lidé rozhodli jít ve své zemi cestou bez politických stran.

Ze závěrů konference vzešlo Memorandum Národného Obrodenia Slovenska

a obnovení Slovenské národní rady, které budou základem zemské národní správy

vycházející z vůle a potřeb většiny slovenských občanů;

Představitelé slovenského lidu vytvořili a podepsali

Memo-randum Národného Obrodenia, a prostřednictvím platformy

Národného Onrodenia a obnovené Slovenské národní rady doručili dokument

na Velvyslanectví Ruské federace v Bratislavě a na americkou ambasádu.

Delegáti Národného Obrodenia a obnovená Slovenská národná rada s vládním organizačním

výborem v den Konferencie Národného Obrodenia zorganizovali úspěšnou panelovou diskusi

v rámci současného hospodaření a obrany Slovenska.

Martin Novák v přednášce – Cesty Národného Obrodenia jak dosáhnout změnu přiblížil,

jak byly definované národní cíle, priority řízení a jednotlivé rezorty

na ustanovujícím sněmu Národného Obrodenia dne 27.8.2023.

Popsal základy, na kterých je postavené Národné Obrodenie

a jeho organizaci tak, aby se připravilo na zvládnutí řídících procesů ve státě v okamžiku kolapsu

existujícího systému. Toto setkání svojí účastí i prezentacemi podpořili též expertní delegáti z Čech,

kteří organizovali a organizují obrovské manifestace – Čechy na prvním místě.

Tyto změny, které se obecně očekávají i v dalších slovanských zemích,

především pak v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

K jejich realizaci bude zapotřebí mimořádných voleb do všech vrcholný orgánů států,

kdy budou voleni přímou volbou skuteční představitelé nominovaní svými

spolu-občany, nikoliv představitelé politických stran a hnutí,

kteří svým jednáním opakovaně prokazují, že se zajímají

pouze o své vlastní zájmy, nikoliv o zájmy občanů.

To se plně projevilo i při zrychleném schvalování zákonů v českém parlamentu,

které umožňuje nejen průchod a pobyt cizích vojsk na našem území,

nýbrž i zapojení našich občanů do konfliktu

na Ukrajině, navíc na straně kolabujícího světového systému;

Mají-li se lidé do budoucnosti vyhnout opakování válek v cizích zájmech,

musí vzít správu státu do svých rukou. Musí tedy být aktivní.

Účastníci konference podepsali Mierovou Rezolúcii Referendového Vyhlásenia Človeka ,

jako svéprávné a vědomé bytosti. Účastníci konference se obrací

s výzvou na bratry Čechy, Moravany a Slezany

na podporu „Pochodů za mír“ a jejich konáním i na území ČR

se tak připojili k mírovému hnutí probíhajícímu již i v dalších slovanských zemích s tím že:

Rodový Kmen slovanského lidu z Čech, Moravy a Slezska

se připojuje k bratrskému slovanskému rodovému kmeni Slováků

v prohlášení Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka :

„Já svéprávná a vědomá bytost – já člověk s původním základem

– organickou DNA odmítám současný zločinecký politický systém

davo – elitářské otrokářské společnosti, očividně

porušu-jící zákony, ústavu a smlouvy o lidských právech a svobodách

jako i Rodových Právech, tradicích a obyčejích.

Tímto dáváme na vědomí celému světu, že jsme připraveni

si převzít vedení a řízení své vlasti do vlastních rukou,

výlučně v souladu s Přirozeným a Rodovým Právem.“

Od měsíce únor 2023 probíhají po celém Slovensku Mírové pochody s proslovy občanů

na náměstích měst. Pochod nespokojených matek propojený

s pochodem za mír s proslovy občanů u prezidentského paláce a u ambasády USA

v Bratislavě se konal 3.3.2023 v den výročí úmrtí

Karla Kryla , který odsuzoval války a současný systém partokratické demokracie.

Tyto mírové pochody se okamžitě přelnuly do dalších slovanských zemí.

Město Tábor a Kroměříž se staly v den 3.3.2023 dalšími místy pochodu za mír.

V městě Tábor bude završení první série Mírových pochodů v České republice

Velkou Velikonoční demonstrací za mír.

Mírové pochody budou pokračovat v slovanských zemích

celý měsíc březen 2023 a dále

po dobu zastavení dodávek zbraní, lidského personálu

na Ukrajinu a nastavení příměří znepřátelených krajin.

Nezávislé iniciativy občanů se již 9.9.2012 na celonárodním setkáním

v Přísece nad Sázavou usnesli, že chtějí žít ve zdravé společnosti

bez svrchovanosti politických stran.

Už dost bylo pánů! Už dost bylo diktátu!

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

svcs.studio.cs@gmail.com

Skype: SVCS Studio CS

Studio CS

Archiv pořadů / NÁRODNÍ LISTY / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila aktuality / bez cenzury / Donald Trump / Informace / komunisté / NÁRODNÍ LISTY / obžaloba / politické strany / Soňa Ludmila Csiffáry / SVCS / SVCS Studio CS / Svobodný vysílač CS / zatčení /