2.5.2023 - Tomáš Ježek

2023-05-30_Lumír Láska – Trám v oku

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ je jedno z nejvíce zneužívaných a překrucovaných slov Pána Ježíše Krista (Matouš 7). Vytrženy z kontextu jsou nesprávně užívány jako zbraň k umlčení, namísto soucitného: „suď spravedlivě, jelikož jakým soudem soudíš, takovým budeš souzen…“, jak vyplývá z Jeho dalších slov. Paradoxně ten, který takto zneužívá Slovo, říká tím také: nezkoumej, neprověřuj, nerozlišuj a už vůbec z toho nevyvozuj žádný závěr, čímž sám sebe i druhé odsuzuje k nesouzení a tedy v konečném důsledku dělá právě to, co sám druhým odpírá, přesně ve shodě se slovy Krista o několik vět dále: „Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?“ Do jaké míry jde o soud „spravedlivý“, který Kristus doporučuje a do jaké míry jde o soud „podle zdání“, který nedoporučuje? Jak to souvisí s jasností mysli, zkoumáním a rozlišováním z pohledu Buddhy Gautamy? O tom a mnohém dalším je volný rozhovor s Lumírem Láskou.

Pořadem provází Tomáš Merlin Ježek a Míša Minaříková.

www.srdce-dharmy.cz

www.srdcenahrad.cz

Archiv pořadů / Studio Vzájemná úcta