1.10.2023 - Martin Marcikán

2023-09-30 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 25.09.2023

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne-25.09.2023:9

1. Náhorní Karabach, Arcach – další zóny tlaku na RF
2. Henry Kissinger u Zelenského – GP hraje novou hru
3. Srbsko a další
4. Ztracená stíhačka F – 35
5. Nacisté v Kanadě
a další témata

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita.

Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek zformoval jen tak sám o sobě.

Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra.

V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice.

Získat tuto knihu můžete v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu, a také na našich sociálních sítích.

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Nově do češtiny přeložena Dostatečně všeobecná teorie řízení, v knižní podobě v KSBPRESS.CZ !!!

Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka – odpověď

  • Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

  • Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

Dnes je 25.09.2023.

A naše první otázka souvisí s posledními událostmi v Náhorním Karabachu.

A konkrétně Andrej se ptá, pro koho je výhodný konflikt v tomto regionu, a kdo ho rozpoutává na celém Kavkazu, zda státní „elita“ USA nebo globalisté? Jaké je tam rozložení sil? Turecko podporuje Ázerbájdžán, přestože samo je dlouhodobě v ekonomické krizi. Jestli si dobře vzpomínám, tak Írán slíbil, že Arménii ochrání. Jaké je tam rozložení sil a jaké jsou předpokládány varianty?

Tak otázka je taková, nu, jak bych to, vlastně už dnes zazněla.

Já už jsem dnes poskytnul jeden rozhovor, takže abych se neopakoval a dal širší výklad této otázky, tak bych vám doporučil, abyste se na ten rozhovor podívali. Myslím, že kolegové na něj dají odkaz v popisu tohoto videa. Probírali jsme tam více věcí, takže fakticky dnešní pořad Otázka-Odpověď bude určitým rozšířením v otázkách, které nezazněly tam. Nu, někde se ty informace budou shodovat, ale celkově se vynasnažím mluvit o těch aspektech, které nebyly probrány v daném rozhovoru.

Takže je nesporné, že Kavkaz je místo střetu zájmů mnohých hráčů.

Kavkaz, Střední Asie, to byla zóna vedení takzvané Velké hry, kdy se na daném území střetly zájmy dvou impérií, tedy v hrubém pohledu, protože těch hráčů tam bylo daleko více. Na konci 19. století to byla Velká Británie, ale kde se nachází Velká Británie a kde Rusko? Neboť to se všemi těmito územími přímo sousedí. A je zcela přirozené, že jak Střední Asie, tak i Kavkaz, přestože ne zcela, se v konečném důsledku staly součástí Ruského impéria a následně byly i v sestavě SSSR. Ale ten region je vůbec zajímavý z hlediska řízení celé Střední Asie, proto také zájem o něj nikdy neuvadal. Nu a ve starověku…

Nu tedy ne ve starověku, ale ve středověku Turecko a Írán/Persie vedly až devět válek. Jedna z nich byla vedena ve dvou fázích, proto se ty počty někdy různí, ale vedly mezi sebou devět válek o to, kdo bude mít kontrolu nad tímto územím. V souladu s tím se v tomto konfliktu projevují zájmy Turecka i Íránu. Navíc do toho vstupují zájmy globálního prediktoru, kdy má být centrum koncentrace řízení Abrahámovských náboženství z Vatikánu přeneseno do Ečmiadzinu.

V roce 2016 proběhla rituální návštěva papeže Františka, kdy přijal očistu, odpuštění hříchů a požehnání od katolikose arménské církve, čímž bylo dáno najevo, že římskokatolická církev nad sebou uznává prvenství arménské církve. A když mluvíme o této otázce, tak musíme mít na paměti, že přenos tohoto centra koncentrace řízení, byl od počátku v plánu zároveň s vytvořením takzvané Velké Arménie.

Ale Arménie jako taková s jejím původním obyvatelstvem Západ nezajímá, protože z Arménie musí opravdoví Arméni, opravdoví obyvatelé zmizet, aby na jejich místo přišli lidé, kteří by nahradili současné obyvatelstvo a přišli by tam z arménské diaspory rozptýlené po celém světě.

Neboť ta je po židovské diaspoře ve světě na druhém místě. Ale to musí být napřed vytvořeny podmínky, za kterých by to místní obyvatelstvo mohlo být zlikvidováno, nebo vytlačeno, rozptýleno po světě, a ten, kdo to zařídí, aby potom sám zmizel. A právě s tímto záměrem byl plánován konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem, stejně jako konflikt mezi židy a kanaánskými národy.

A právě Kanaán se stal tou požehnanou zemí, Izraelem. Byl to jeden a ten samý scénář. Ale zatímco Elčibej jel přesně podle tohoto plánu a bylo mu to jedno, protože nechápal řízení a budoucnost Ázerbájdžánu a Ázerbájdžánců mu byla zcela ukradená, vůbec ho nezajímalo, co s nimi bude, a proto se plně začlenil do tohoto plánu, tak Gejdar Alijev, který ho nahradil, a po něm Ilham Alijev, tento plán silně narušili, velmi ten plán dokázali narušit. A bez ohledu na to, že ten přenos centra koncentrace řízení Abrahámovských náboženství z Vatikánu do Ečmiadzinu dále probíhá, tak ta otázka likvidace arménského obyvatelstva a následné rozdrcení a likvidace Ázerbájdžánu, kdy by se Arménie rozšířila až ke Kaspickému moři…

Ázerbájdžán jako země měl zmizet, jako obyvatelstvo, jako stát, to území se mělo stát součástí Arménie. Tento plán byl upozaděn, nu byl odložen, nebyl zcela zrušen, ale byl odložen. Je zde mnoho hráčů, kteří tomu překáží a také částečně zformovaná suverenita Ázerbájdžánu…

Opakuji, že jen z určité části, protože plnou suverenitu na postsovětském prostoru nemá žádný z nově zformovaných států, a to včetně Ruska!

Rusko je samozřejmě více suverénní, nejvíce suverénním státem na postsovětském prostoru, ale takovou úroveň suverenity, jakou měl SSSR, Rusko nemá. Vidíme to na příkladu našeho kreditně-finančního bloku, který dělá všechno pro to, aby zlikvidoval ekonomiku Ruska, aby zájmy Ruska poškodil. Celá ta kreditně-finanční oblast je řízena výlučně ze zahraničí, a pro Nabiullinovou má splnění nařízení z Washingtonu absolutní prioritu. A státní řízení na ni nemůže nijak zatlačit na základě ruské právní úpravy, protože působí mimo jurisdikci Ruska.

A přitom je celé řízení ekonomiky soustředěno právě v centrální bance.

To, že Putin…

…našel různé vlivové mechanismy a do určité míry začleňuje činnost centrální banky do zájmů Ruska, je fakticky plodem jeho dvacetiletého úsilí. A když se lidé ptají, proč Putin tu Nabiullinovou nepropustí, a nedosadí tam někoho jiného…

Putin by Nabiullinovou odvolat mohl, ale už nemůže do čela banky dosadit ruského vlastence,

protože u nás je to rozložení sil v řídící „elitě“ Ruska zcela jiné. A ten poslední výpad s tím článkem Garbuzova jen ukazuje, nakolik jsou stále podpindosníci, lidé, kteří Rusko nenávidí, kteří jsou otrocky oddaní Západu a jmenovitě USA, u nás v mocenských pozicích.

Ano, navenek ti lidé, kteří jsou na očích, mluví vlastenecky. Je otázkou, nakolik to jsou skutečně vlastenci, ale alespoň mluví vlastenecky. Ale vždyť se podívejte, jaká je tu plošná sabotáž, ať se Putin snaží, jak chce. Putin řekl, že potřebujeme vlastenecké filmy. A kde jsou ty filmy? Točí se kde co, jen ne to, co by skutečně pracovalo pro ruské zájmy, a vychovávalo vlastenecké obyvatelstvo. Takže natáčí se kde co, jen ne vlastenecké filmy. To znamená, že v kulturní oblasti probíhá totální sabotáž. Neustále u nás vyvstává otázka, proč pracujeme s tím či oním státem, s tou či onou zemí, s tou či onou diasporou. Neustále mluvíme o tom, že naše státní řízení nedělá to, nedělá ono. Je to očividně v zájmu státu, jenže by to poškodilo zájmy Západu. Nyní se u nás rozhodli pozastavit…

Možná se toho povede dosáhnout zákazem dodávky energetických nosičů, ropných produktů do zahraničí, a možná to bude jen dočasné, ale hlavní je, jak na to reagovali mnozí ti rádoby vlastenci vystupující v televizi. Jeden z těch takzvaných vlastenců v tom pořadu 60 minut předvedl přímo hysterický záchvat, kde vykřikoval:

Vy vůbec nechápete, co děláte, když jen kvůli jakýmsi zemědělcům, kteří protlačili to rozhodnutí kvůli jakési úrodě, jste způsobili, že na Západě rostou ceny! Chápete vůbec, co děláte? Vy tak vytváříte problémy Západu.“

Pro něj je to něco nemyslitelného, úplná katastrofa, a přitom si hraje na vlastence.

Takže je to vlastenec jen když hraje přidělenou roli, ale jakmile se ťalo po živému, a on má blízko k tomu energetickému sektoru, tak se to u něj okamžitě všechno projevilo:

Vždyť páníček se mnou bude nespokojený! Vždyť k tomu došlo v oblasti mé odpovědnosti.“

A čím odpověděli na ten zákaz vývozu naši obchodníci s ropnými produkty?

Prudce zvýšili ceny na benzínkách. Prudce je zvýšili!

Vy jste neměli dost pohonných hmot, abyste sklidili svou úrodu? A teď jste nám zakázali dodávat na Západ? My to tam stejně budeme dál dodávat, a vám tu teď tak vyšroubujeme ceny, zařídíme vám takovou inflaci, že se celá ta vaše ekonomika zhroutí.“

Tohle přece provádějí zcela konkrétní lidé, ale to jsme trochu odbočili. To je k tomu, že ani Rusko není plně suverénní a Ázerbájdžán už vůbec ne, ale částečnou suverenitu má, a to se projevilo například ve vybudování reálné armády. Zdálo by se, že za Ázerbájdžánem stojí Turecko, ale s takovou armádou a ekonomikou může Alijev vést dialog s Erdoganem na zcela jiné úrovni. A Erdogan si to uvědomuje. Vzpomeňte si na tu vojenskou přehlídku po tom vojenském střetu v roce 2020. Erdoganovi dali tenkrát jasně najevo:

To je konec, už Ázerbájdžánem dál orat nemůžeš.“

A co se potom odehrálo v Ázerbájdžánu bez ohledu na jeho vítězství? Pokus sesadit Alijeva.

Pokusili se proti němu pozvednout vlnu, ale nepovedlo se jim to. A odkud vyšel ten pokus? Z Turecka! Nešlo to z USA, ale z Turecka. Protože Turecko tam potřebuje poslušného a ovladatelného lídra. Jenže lídři, kteří jsou ovladatelní, nejsou způsobilí v řízení. A jestliže tam dosadíte někoho schopného v řízení, tak ten zase bude i samostatný a nebude se s ním dobře pracovat, protože bude chápat co dělá a proč, a jak to dělá, nebude jen plnit vaše příkazy. A do Arménie dosadili poslušného, Pašinjana. Stejně jako byl Elčibejovi ukradený ázerbájdžánský národ, tak je Pašinjanovi zcela ukradený ten arménský i jeho zájmy. Bylo mu nařízeno, aby vedl určitou politiku, a tak to dělá. Vždyť jaká je podstata té konfrontace? Pašinjanovi fakticky nic nevyčítají, nevyčítají mu, že se vzdal Náhorního Karabachu, Arcachu…

Vyčítají mu něco zcela jiného, že nedokázal zajistit, aby Rusko válčilo za arménské zájmy.

Arménie vůbec neměla v úmyslu válčit, budovat tam nějaká opevnění, budovat nějakou armádu, a tak dále.

Proč by to dělala? Úkolem arménského vedení bylo zajistit, aby válčilo Rusko. A jakmile tam začal ten konflikt, který plně vyprovokoval, zcela jasně vyprovokoval právě Pašinjan, tak okamžitě přece prohlásil: „Rusko je povinno bojovat za nás, tak do toho.“

Předseda arménské rady bezpečnosti prohlásil to samé.

To podchytila všechna „elita“: „Rusko, vy jste povinni za nás bojovat!“

A teď když se proti Pašinjanovi v Arménii pozvedla protestní vlna, tak ta se vůbec nepozvedla proti Pašinjanovi jako takovému a jeho protiarménským krokům, ta se pozvedla kvůli tomu, že nedokázal zajistit, aby Rusko bojovalo za Arménii.

A on hned vyšel a řekl davu: „Já snad můžu za to, že je teď Arcach součástí Ázerbájdžánu?

Já jsem sice podepsal všechny ty dokumenty, ale může za to Rusko, které nezačalo válčit za arménské zájmy. Rusko se odmítlo stát tou zlatou rybkou plnící přání Arménii.“

A lidé tomu porozuměli. Kde manifestovali? U našeho velvyslanectví, manifestovali u naší vojenské základny. Takže ano, oni se domnívají, že Rusko je vinno tím, že Arménie přišla o Arcach, že tím viníkem není Pašinjan, který to všechno provedl, to ne, ani USA, které je k tomu dovedly. Ne, může za to Rusko a Rusové. V tom přece spočívá podstata všech těch protestů.

A v tomto ohledu je nutné si uvědomovat jednu věc.

Už v minulém pořadu jsme mluvili o tom, že se snaží Rusko vyčerpat vznikem více front. V Moldavsku je rumunský a americký kontingent a k něčemu se přece připravovaly? Nějak se to pozastavilo. V Arménii, na jakém pozadí došlo k tomu vyostření? Na pozadí provedení společného arménsko-amerického vojenského cvičení. Takže v podstatě byla připravována jednoduchá věc. Jakmile by se Rusko zapojilo do války proti Ázerbájdžánu, bylo by okamžitě

vystaveno útoku do zad. Rusko by bylo ve válce s Ázerbájdžánem a Arménie a USA by vpadly Rusku do zad.

Dále by proběhl útok proti Podněstří a Rusko tyto plány porušilo. A teď veškerá arménská „elita“ hysterčí a ospravedlňuje se:

My jsme chtěli rozpoutat válku. Udělali jsme všechno pro to, abychom tu válku rozpoutali, ale Rusko se do té války nenechalo zatáhnout.“

Takže celý ten konflikt, který vyvolal Pašinjan and Company, a za kterým fakticky stojí Arméni, měl jen jeden cíl, aby vznikla nová fronta, kam by Rusko bylo nuceno přesunout vojska z bojišť speciální vojenské operace. A to by přispělo k tomu, aby bylo Rusko donuceno začít vyjednávat. Jakmile by tam Rusko přesunulo část vojsk z Ukrajiny nebo k tomu použilo nějaké své rezervy, tak by okamžitě vzplanul další konflikt v Podněstří. Proto tam už byl připravený rumunský a americký kontingent. Ale Američané by sami do boje nešli, ti nikdy sami neválčí, mají-li možnost tam někoho místo sebe podstrčit. Ti Arméni, co chtěli, aby Rusko bojovalo za arménské zájmy, si neuvědomují, že by se sami stali těmi obětními beránky, které by Američané podrazili jen kvůli tomu, aby Rusko zatáhli do ještě jednoho konfliktu.

Takže ta situace je taková, že centrum koncentrace řízení světových náboženství v Ečmiadzinu

pracuje podle svého vlastního programu na úrovni globálního řízení, a tyto choutky rozpoutat válku proti Ázerbájdžánu, to je přání americké státní „elity“, které je zcela podřízen Pašinjan.

Ale tady je velmi mnoho hráčů a všechny Američané zohlednit nedokážou. Přání vyvolat další turecko-perskou válku fakticky naráží na historické zkušenosti vztahů mezi Tureckem a Ruskem a vztahů Persie/Íránu s Ruskem, to právě tím byla podmíněna přítomnost Ruského impéria na Kavkazu, ruské armády. A oni v podstatě velmi dobře chápou, že účastnit se toho konfliktu by pro ně teď nebylo dobré, vůbec by to nebylo dobré. Já připomenu, že v Turecku byla lichvářská základní úroková sazba tento týden pozvednuta z 25% hned na 30%.

Je tam obrovská inflace, vše se tam sype. A pokud z Ruska přestanou proudit zdroje, tak se Turecko jako stát jednoduše zhroutí, rozsype se. Za těchto podmínek nemá Turecko jednoduše možnost vést válku. Turecko už tak vede válku na jihu, v Iráku a Sýrii a u sebe ve státě, v Kurdistánu, už tak je Turecko velmi přetíženo. Ono by si možná rádo vyskočilo, ale v roce 2020, kdy ještě mělo potenciál. Ale tehdy Alijev demonstroval svou armádu a Turecko nedokázalo tuto armádu získat do svých rukou, proto je nuceno chovat se k Ázerbájdžánu uctivě, a to tím spíše, že Írán skutečně, aby je zchladil…

A to vůbec ne proto, že by Arménie byla spojencem Íránu, ta se velmi vynasnažila, aby ho proti sobě naopak poštvala a on se v případě války postavil proti ní. Jenže Írán si uvědomuje ty globální následky, proto Írán jako centrum koncentrace řízení globální úrovně, kam je přenášeno euroasijské centrum koncentrace řízení na globální úrovni, hned řekl, že v dané situaci nedovolí zlikvidovat Arménii. To neznamená, že by za ni válčil, ale v tom, že to nedovolí, má velké možnosti nátlaku na Turecko i Ázerbájdžán. To si velmi dobře uvědomují jak v Turecku, tak i v Ázerbájdžánu, proto ani z těchto důvodů nemají zájem pouštět se do velké války. Zatímco americká státní „elita“ by si přála, aby se do sebe Rusko s Ázerbájdžánem pustily, a proto také byla provedena ta akce.

V roce 2020, aby Rusko do té války zatáhli, sestřelili ruský vrtulník. Jakmile vyšetřování prokázalo, že ten vrtulník nejpravděpodobněji sestřelili arménští vojáci, nebo vojáci USA,

tak to téma vrtulníku najednou z informačního prostoru jednoduše zmizelo, jako by ho slízla kráva. A dokud tvrdili, že to provedli ázerbájdžánští vojáci, tak to psali a vysílali úplně všude, po celém světě. Jakmile vyšly najevo tyto informace, okamžitě to téma bylo uzavřeno.

A proto tentokrát, aby v Rusku vznikly výhrady výslovně k Ázerbájdžánu, našli lidi, kterým je budoucnost Ázerbájdžánu a jeho národa ukradená, kteří zaútočili na naše mírotvůrce. Oni zcela přesně věděli, koho zabíjejí, protože ta auta mírotvůrců mají speciální barvu. Zaútočili na dvě auta a zabili 6 lidí, takže to nebyla žádná náhoda. Zcela účelově se snažili vyprovokovat Rusko,

aby provedlo rozsáhlý útok proti Ázerbájdžánu. V podmínkách, kdy Rusko vede válku, speciální vojenskou operace na Ukrajině, by mělo k rychlé odpovědi jen jednu možnost, provést rozsáhlý raketový a bombový útok proti Ázerbájdžánu. Tohle chtěli vyprovokovat. A co udělal Alijev?

Viníky okamžitě zatknul a velitele jednotky odvolal z funkce, a vyšetřují tuto provokaci, aby zjistili, jaké tajné služby ji zorganizovaly. Jak k tomu všemu došlo. Okamžitě zasáhl.

Oni vědí, že Rusko se může s Ázerbájdžánem vždy domluvit, protože mezi nimi dialog probíhá,

ale kdyby se Rusko nechalo zatáhnout do války proti němu za arménské zájmy…

Tak by potom Arménie s podporou USA vpadla do zad Rusku pod záminkou, že Rusko brání zájmy Ázerbájdžánu. Přesně tohle je hlavní náplň propagandy vedené v Arménii. Potřebovali tam vyvolat válku všech proti všem. A jak to plánovali? Ten plán byl debilní, v zásadě byl debilní. Je velmi snadno čitelný na základě faktologie. Ten plán je debilní, proto se hroutí.

Mohl by být realizován jen za jedné podmínky, kdyby takoví jako Garbuzov,Nabiullinova, Siluanov a další měli naše státní řízení plně v rukou a na tohle by zavřeli oči. Jenže protože náš stát řídí gosudar, který tyhle věci prohlédne raz dva, tak jsme se do toho zatáhnout nenechali.

Jim se tedy všechno zhroutilo. A to teď vyvolalo otázku, co si počít s Ukrajinou? A tady mají velký problém. Oni potřebují za každou cenu oddychový čas, jenže odpoutat Rusko válkou na Kavkazu a vnutit mu vyjednávání o Ukrajině se jim teď nedaří. Tak taková je ta situace.

  • Další otázka.

Vy už jste v minulém pořadu odpověděl, ale ptají se znovu.

Ta otázka zní následovně, proč Blinken navštívil Kyjev a jak to zapadá do cesty Zelenského do Washingtonu a New Yorku?

Proto také přijel, přímo to souvisí s cestou Zelenského do New Yorku.

Blinken měl připravit Zelenského na změnu jeho postavení v západním světě, v západním společenství. Samozřejmě, že Zelenskému tak jako tak vytvořili určitý píár. Jen si to vezměte, on přiletěl do New Yorku na Valné shromáždění OSN a oni mu v rozporu se všemi pravidly OSN…

Takový suverénní stát jako Albánie, přece snadno může zatlačit na USA, jak si zamane, s tou svou „silnou ekonomikou“ a „obrovskou armádou“. Albánie přece vůbec není zainteresovaná v tom, jak se bude řešit otázka Kosova. A to je zajímavé, co je to za vyostření situace?

Najednou z ničeho nic kosovští Albánci rozpoutali novou provokaci proti Srbům. Lidé Srbům vyčítají, že v tomto nepostupují suverénně, v tamtom nepostupují suverénně…

A Rusko snad jedná vždy suverénně?

Kolikrát jsme naše nesuverénní jednání ospravedlňovali tím, že prý nás podvedli? A to je Rusko, jehož hranice nemají konce. Srbsko je v plném obklíčení, v nepřátelském obklíčení a bylo rozbombardováno už v roce 1999. Mají tam problémů až nad hlavu, mají problémy se zdrojovou stabilitou. Mají problémy s logistikou, mají se vším problémy. A teď jim vytvářejí nový problém. Jednání albánského předsedy na Valném shromáždění OSN bylo plně koordinováno, synchronizováno s tím albánským vystoupením proti Srbsku. Zaprvé je nutné dusit Srbsko a dávat najevo, že ten, kdo nebude pořádně podporovat Západ ve válce proti Rusku…

Srbsko přece manévruje, ono nemůže v plné míře podpořit Rusko, protože jít do plné konfrontace se Západem nemůže, nemá dostatečný zdrojový potenciál. Vučičovo vystoupení ukazuje, že všechny ty hrozby chápe, a i za to je ho třeba potrestat, Vučiče.

A Albáncům slíbili: „My vám ještě od Srbska odřízneme další země. Už jste jim sebrali Kosovo, území, které vám nikdy nepatřilo. Není to vaše území, vy jste ho nějakou dobu okupovali, ale nepatřilo vám. Tak vám ještě přidáme.“

A vznikl konflikt. Je třeba chápat, že i tento konflikt je jedním z nástrojů, jak vyčerpávat Rusko zdrojově. Aby Srby nezlikvidovali, bude muset Rusko nějakým způsobem jednat, což někde zasáhne jeho zájmy ve vedení speciální vojenské operace, protože nebude dostatek sil. Srbsko nemůže ponechat osudu, protože by to pro Rusko znamenalo do budoucna katastrofu. Dokud tam mají Srbsko, nemají zcela monolitní týl. Nebude-li tam Srbsko, bude západní týl proti Rusku zcela monolitní. To nelze připustit, třeba už jen z tohoto úhlu pohledu, čistě ze šesté priority, nemluvě o první, druhé a třetí prioritě. Nelze to dopustit.

Kdy nechali vystoupit Zelenského?

Před projevy členů Rady bezpečnosti, jako prvního a porušili přitom všechno. A proč?

První projev tak či onak symbolizuje zahájení shromáždění, kdo ho měl, co řekl, tvoří informační podnět, jasný informační podnět. Zafungovalo to? Částečně. Zelenskij nikoho nezajímá a vystupoval před poloprázdným sálem. I když ne, tak to nebylo, existuje důkaz v podobě videa z prezidentské administrativy Zelenského, kde Zelenskij v plném sálu poslouchal svůj vlastní projev z tribuny. Poslouchal se velmi pozorně. Takže aby udrželi zájem o Ukrajinu a k záležitostem Západu na Ukrajině, potřebovali použít tuto fintu. I když ho nikdo neposlouchal přímo tam na tom Valném shromáždění, tak v informačním prostoru zazněl.

Jinak by si ho nemuseli vůbec všimnout a umístit to někde na třetích, desátých stránkách,

ve zprávách o tom informovat jen na běžícím informačním proužku, kdyby vystupoval jindy.

Nu, Zelenskij měl projev, ale takto to zahajoval, a tak se samozřejmě dostal do hlavních zpráv.

Tohle byl konkrétní krok. Ale dál se to pro něj vše vyvíjelo smutně, absolutně smutně.

Vždyť čím začala ta návštěva?

Tím, že přiletěl Zelenskij a hned dostal dárek od New York Times, kde byl článek o tom, že v době Blinkenovy návštěvy Ukrajiny to nebyla ruská raketa, co dopadla na ukrajinské město Konstantinovku, že to byla ukrajinská raketa, raketa té ukrajinské ozbrojené sebranky.

A to vyvolává otázku, a co všechny ty ostatní?

Oni ho na základě důkladného novinářského vyšetřování obvinili, že to oni za to mohou, a že lhal, že se jednalo o ruskou raketu. To se stalo při té návštěvě Blinkena. A 8. dubna 2022, kdy na Ukrajinu přijela početná delegace z Evropské unie v čele s Ursulou von der Leyenovou,

ke které se potom připojil rakouský kancléř Nehammer, tak v této době na nádraží v Kramatorsku, kam ukrajinští teroristé z té ukrajinské ozbrojené sebranky a kárných bataliónů nahnali div ne půl města, kde je zcela účelově zkoncentrovali, zaútočila raketa Točka-U.

A z toho také obvinili Rusko. Ale už tenkrát zaznělo od západních novinářů, kteří našli její číslo a vyfotili ho, že se jednalo o ukrajinskou raketu.

Takže ten útok byl provedený zcela vědomě. A jak to tedy bylo doopravdy s tou Bučou?

To všechno tedy byly lži! Zelenskij sám likviduje Ukrajince, aby z těch zločinů mohl obviňovat ruskou armádu, aby mohl obvinit Rusko. To ta fašistická banda, která se usadila v Kyjevě se svým frontmanem Zelenským, tím maňáskem, likviduje lidi na Ukrajině.

Přesně podle toho, jak jim to předepsal Boris Johnson, aby bojovali do posledního Ukrajince.

Oni nemají žádný problém s tím, aby v době návštěvy nějakého hosta zorganizovali nějakou tragédii, aby zaútočili raketou proti civilistům. A já opakuji, že v tom Kramatorsku zcela

cílevědomě shromažďovali lidi na nádraží, aby potom mohli po tom davu, který tak vytvořili, zaútočit raketou. Tentokrát nikoho neshromažďovali, ale zaútočili na tržiště, které je stále plné lidí. Zelenskému tak dali hned najevo, že je už v jiné situaci. Teď probíhá boj mezi dvěma klany, tedy v hrubém pohledu. Mezi americkou státní „elitou“, která potřebuje válku za každou cenu, a globalisty, kteří chtějí zachovat Ukrajinu, jako neustálou hrozbu pro Rusko, ale zároveň teď nepřipustit jeho zhroucení, jak se o to snaží americká státní „elita“, jak na tom pracuje přes Zelenského.

Kdyby ta jednání nebyla vedena v pravý čas a za určité situace, tak by se v Rusku všechno zhroutilo, jenže se právě na něm jako na tom hřebíku drží celý svět, začalo by se sypat úplně všechno a k čemu by jim tedy bylo to příměří, když by se ve světě zhroutilo všechno?

Veškerá řiditelnost světa by se zhroutila a nastoupil by chaos.

Proto ta jednání mohou proběhnout až ve chvíli, kdy Rusko samo bude na nich mít takříkajíc zájem. Ta jednání v první řadě potřebuje západní svět. Problém je v tom, že na Západě doposud nebyli schopni rozjet výrobu munice. A proč? Přece na to vyčleňují peněz dost. Ten problém je jinde, nemají své výrobní areály, musí stavět nové závody, nemají na to kádry, musí je zaškolit,

a když do toho všeho teď zainvestují, a válka skončí, tak to vyvolá otázku, kde vezmou zisk?

Budou schopni pokrýt alespoň náklady?

Budou-li jednání s Ruskem, tak to bude záruka toho, že válka bude pokračovat, potom se bude moci západní vojensko- průmyslový komplex rozjet. Potom budou moci začít zaškolovat personál, odněkud ho dovézt, budovat nové výrobní kapacity a připravovat se na budoucí válku.

A jestliže jednání nebudou, tak je to signál všemu tomu západnímu vojensko-průmyslovému komplexu, že je zbytečné rozšiřovat výrobu. Jestliže Rusko teď dorazí Ukrajinu, tak si sotva vrátí vložené investice. A přezbrojení a doplnění zásob spotřebovaných zbraní se dá provést i za současného stavu. Rusko na nikoho útočit nebude, oni to velmi dobře vědí. Západ vždy žije ve stavu lži. Oni neříkají pravdu, ze všech svých zločinů obviňují Rusko, přestože dobře vědí,

že Rusko takto nejedná a jednat nebude, a proto Západu z jeho strany nic nehrozí. Aby mohli vést válku proti Rusku, které chtějí zničit…

A u nás si také většina mocenské „elity“ přeje likvidaci Ruska a ruského národa. Jen se podívejte na kroky Nabiullinové, našich energetiků, obchodníků s ropnými produkty. Ti všichni si přejí likvidaci Ruska, aktivně pracují na genocidě ruského národa, proto aktivně ničí ekonomiku ruského státu. Ti to chtějí také. Ale Západ stojí na hraně.

Objevila se informace, že byl zničen tank, ve kterém byla celá posádka německá. To je senzace! Skutečně? Jen si vzpomeňte, o čem jsme mluvili poprvé, kdy byly zničeny první tanky Leopard, že poté proběhly pohřby ve Finsku, tankistů! Kteří mimochodem sloužili právě na Leopardech. Ale nikdo se o to tenkrát nezajímal v tom smyslu, že se jednalo o západní vojáky,

vojáky v činné službě! Kteří bojují na těch tancích. Na těch druhých Leopardech bojují západní posádky, západní vojáci v činné službě! Na těch prvních Leopardech, které berou ze skladů,

skutečně mohou bojovat ukrajinské posádky, ale na těch druhých už bojují jejich vlastní vojáci.

Západ se do toho už dávno zapojil svými ozbrojenými silami. Nejsou to žádní žoldáci, ale jejich vojáci v činné službě. Nejsou tam jen na služební cestě, oni tam umírají. A potom slyšíme různé zvláštní nekrology, jak se generál sám vydal do hor, prostě se šel sám projít, a zahynul tam. Nebo se někdo rozhodl zaplavat si ve vaně, neodhadl své síly a utopil se, někdo zase uklouzl na ulici. A tento signál, který zazněl…

Lidé se ptají, kde prý jsou důkazy, předložte důkazy! A proč by je měli předkládat právě teď? Důležité je, že státní informační agentura tuto informaci zveřejnila a kdy budou předloženy důkazy, o tom rozhodne vedení státu, v ten pravý čas a za situace, kdy to bude potřebné, aby tím zatlačili na všechny „partnery“.

Jen si to vezměte, tento týden Hersh s oporou na informace uniklé z rozvědky, prohlásil, že je jasné, že Ukrajina tu válku už prohrála. A pokud Ukrajina tu válku prohrála, Západ nedosáhl svých cílů, a musí v ní pokračovat, když podle jejich slov:

Musíme vyčerpávat Rusko tak, aby přitom neumřel ani jeden náš voják, a my ještě díky tomu pozvedli vlastní ekonomiku. Pozvedneme ji díky válce na Ukrajině.“

Jenže aby to dokázali, jsou nutná jednání.

A zde si můžeme připomenout Kissingera. Kdy to prohlásil Kissinger?

Už tenkrát, v prosinci roku 2022 řekl, že ke zlomu už došlo. „Ukrajina nemůže vyhrát.“

V květnu řekl, že jednání začnou do konce tohoto roku a už je tu konec září. A teď Kissinger přijel do Kyjeva. Tomu člověku je už více než sto let! Nemůže vstát z invalidního vozíku,

neustále má něco zlomeného, jednou ruku…

Uplynul určitý čas a teď přijel do Kyjeva. Už nemá zlomenou ruku, ale zápěstí má v sádře, a co dál? Chápete, v jakém je zdravotním stavu? Už je velice křehký, stále má nějaké zlomeniny.

A oni stále toho „samohybné dědu“, tedy tím „samohybným dědou“ je Biden, ten ještě chodí sám, tenhle už je na vozíku, ale myslí mu to v řízení. Tak ten přijel do Kyjeva. Já připomenu, že mluvil o jednání, ta jednání byla tenkrát výhodná pro globalisty, za určitých podmínek.

Teď svět stojí na hraně globální katastrofy. Jestliže se státní „elitě“ podaří prodloužit válku na Ukrajině, a právě k tomu by vedla ta jednání, jestliže by se státní „elitě“ USA podařilo rozjet vojensko-průmyslový komplex v USA, a právě k tomu by vedla ta jednání, tak by se zhroutily ty globální „elity“, které zastupuje Kissinger. Prohrály by ten střet. Jen se podívejte, jak mocný střet probíhá okolo Trumpa. Vždyť s narušením všech zákonů mohou Hillary Clintonová a další prohlašovat, že volby nebyly čestné. Ale jmenovitě Donald Trump nic takového prohlašovat nesmí, ten to má zakázáno a hotovo! To je okamžitě terorismus. Takto teď funguje americký systém. USA stojí na hraně krachu. Pokud teď získají nějaký kus masa, tak se tím ta jejich agonie prodlouží a oni nesmí dál existovat v podobě světového četníka, protože zničí celý svět.

To si globalisté uvědomují.

A cožpak tam přijel jen Kissinger? Ne. Před Kissingerem byl v Kyjevě, fakticky těsně po návštěvě Zelenského Washingtonu a New Yorku, Niall Ferguson. Jen se na to podívejte, to je velice důležitý člověk, který se zabývá otázkami nadnárodního řízení, píše knihy, Věž a náměstí (Mocenské sítě od svobodných zednářů po Facebook) a další knihy. Podívejte se na něj ve Wikipedii. Je to důležitý člověk. A najednou, prakticky současně poté, kdy Zelenskij pobýval ve Washingtonu, přijeli do Kyjeva. A proč?

To si nemohli promluvit se Zelenským ve Washingtonu? V New Yorku? Ne, nešlo to. Vraťme se k Blinkenovi. Blinken připravil Zelenského k tomu, aby se choval určitým způsobem, aby pro něj nebyla nečekaná změna jeho postavení. A proto byl Zelenskij připraven na to, že mu dají předepsaný papírek, který přečetl na tom setkání s Bidenem, a ten zase přečetl papírek v odpověď. Je to rituál. Ale zatímco Biden, jak víme, už má velké zdravotní problémy s vnímáním svého okolí, tak Zelenskij dostal papír, aby neřekl něco nadbytečného, aby se nenechal unést a neřekl něco, co by neměl. Napřed museli zjistit, jak to všechno zapůsobí v USA, a až potom, na základě tohoto získaného výsledku, si promluvit se Zelenským v Kyjevě.

A podívejte se, co se děje.

Proti Zelenskému se vzedmula silná vlna. Hned vystoupil kongresman Byron Donalds, kongresmanka Marjorie Taylor Greene, Rand Paul, senátor USA a ještě mnozí další vystupovali. Ve Washington Post se objevil článek, ve kterém zpravodaj psal, že Zelenskij má velké problémy, že podpora Ukrajiny ze strany USA ve válce proti Rusku visí na vlásku. Jednoduše na vlásku. A bylo to vidět. Zatímco při své minulé návštěvě Zelenskij navštívil kongres, kde mu líbali ruce, tak tentokrát to vypadalo úplně jinak. A není to tak, že to, co potom následovalo v Kanadě, by to kompenzovalo. Kde ho nechali oslavovat esesáka, který za Velké vlastenecké války vraždil židy. Člověka, který bojoval proti jeho dědovi a zabíjel jeho příbuzné.

Zelenskij to strpěl, ten s tím problém nemá. Ten to všechno strpí. Takže se změnila sama ta situace. To jen na Valném shromáždění OSN to vypadalo jinak.

Jakže to řekl ten Albánec, který tomu předsedal?

Máme tady tradici. Loni měl Zelenskij projev jako první, takže tuto tradici nesmíme porušit.

Vždyť už JEDNOU vystoupil jako první, a proto to tak bude i nyní.“

Ale nepovedlo se jim přijmout protiruskou rezoluci, a to hlavní, nepovedlo se jim Rusko izolovat. Na Rusko stáli ve frontě, aby s ním mohli jednat. Když někdo navrhuje, abychom nepracovali v OSN, tak vědomě pracuje na podmínkách samoizolace Ruska. Tam je to unikátní platforma, kde lze pracovně navazovat kontakty se všemi představiteli států z celého světa,

přičemž v neformálním prostředí. Sdělovat jim určité informace, získávat určité informace.

Je to velice důležitý nástroj nadnárodního řízení, velice důležitý. Vzdát se ho a samoizolovat se…

Teď tam přijel Lavrov a stáli na něj frontu, aby s ním jednali, promluvili, vyřešili konkrétní otázky mezistátních vztahů. Nebýt této platformy, museli bychom navazovat tyto vztahy s každým státem jednotlivě. A kolik máme lidí? Kolik tu máme Lavrovů? Nebo snad

na našem ministerstvu zahraničí pracují samí vlastenci? Přece na práci ministerstva zahraničí vidíme, jak sabotují všechny pro Rusko životně důležité procesy. My tu platformu potřebujeme.

Teď tam Lavrov za jednu návštěvu vyřešil velmi mnoho problémů díky dvojstranným jednáním s různými státy. A já opakuji, že tyto věci takto můžeme řešit v neustálém kontaktu s nimi, v neustálém kontaktu. Vyžaduje to současný stav řízení, jak státního, tak i nadnárodního a mezistátního. A u nás pod vlasteneckými hesly vykřikují, že je OSN nutné zlikvidovat, nebo že z něj přinejmenším musíme vystoupit my. Vy můžete vystoupit z OSN, ale to, že se vzdáte svého řízení, neznamená, že se svého řízení vzdají ti jiní. My jsme odešli z Afriky a ta přišla k nám. Odešli jsme z postsovětských republik, ze Střední Asie, Kavkazu…

A teď Kavkaz a Střední Asie přišly k nám. Takže ty problémy, které jsme mohli řešit tam u nich, jsme si přenesli k sobě domů. Když někdo požaduje zrušení OSN, tak chce přenést problémy dovnitř Ruska. Takže si nemyslete, že když si někdo hraje na vlastence, tak jím je,

když navrhuje, aby se Rusko vzdalo nástroje uplatňování státního, mezistátního a nadnárodního řízení. Je to velice efektivní nástroj. Když vykládají, že projevy jsou před prázdnými sály…

To je forma, která byla, je a bude v davo-„elitářských“ vztazích.

Když Liga národů sklouzla právě do toho stavu, tak řekli: „Raději to budeme řešit ve dvojstranných vztazích.“

A co? Zcela jim to rozhodilo řízení. OSN se drží jen díky Rusku. Vždyť ten signál, že je nutné reformovat OSN a Rusko z ní musí vystoupit, zní jen z jednoho centra, z USA! Všichni ostatní tomu jen přizvukují. A co jsi to za vlastence, když se tvé cíle ve vztahu k Rusku shodují s cíli tvých nepřátel? Jejichž záměry a tím spíše kroky v řízení nevyvolávají žádné pochybnosti?

O kterých jste se už mohli jasně přesvědčit, co jsou zač. Takže co potřebují od Zelenského?

To je takový vnější pohled. A ještě je nutné připomenou ten skandál s obilím, s dodávkami zbraní. Mimochodem k těm dodávkám zbraní je třeba říci jednu věc, že Polsko už dávno zbraně nedodává, už Ukrajině všechny ty zbraně dodalo. A teď se zabývá přezbrojením. Doplňuje si zbraně výlučně ve standardu NATO, aby to vyzbrojení bylo jednotné, aby byl jednotný systém servisu, dodávek, provozování všech těch zbraní v budoucí válce s Ruskem. Připravují se na válku s Ruskem, vědí, že dalším po Ukrajině bude Polsko. Vědí to a horoucně touží po válce s Ruskem. Připravují k tomu ještě i Pobaltí. Takže proč přijel k Zelenskému?

Co je zač Niall Ferguson, Henry Kissinger a Zelenskij? To jsou v řízení zcela neporovnatelné figury a přesto Kissinger přijel a jedná se Zelenským? Proč?

Víte, občas si i král nebo císař musí promluvit s lokajem sloužícím v paláci, protože tento císař nebo král řeší problém řízení jeho šéfa. A proto je nutné ještě jednou, a zpravidla se to stává

v kritických okamžicích, vysvětlit lokajovi:

Děláš chybu, když sázíš na svého šéfa. Musíš si uvědomit, že já jsem teď tady se svým

potenciálem a tvůj šéf má namále.“

Tohle teď potřebovali vysvětlit Zelenskému, protože ten stále kolísá. Jednou poslechne jednu skupinu z USA a udělá, co chce, podruhé zase poslechne druhou skupinu až už neví, čí je.

Musel prý zatknout Kolomojského, to je taková zvláštní věc…

A sám Zelenskij nikoho v USA neřídí, to je třeba si uvědomovat. Má-li nějaké kompromitující materiály…

Nu, lidičky, dějiny USA a vůbec dějiny západní Evropy ukazují, že jakmile se někdo stane nepohodlným…

Nu, jak dopadl prezident Kennedy?

Čtyři prezidenty zabili, stejně jako spoustu generálních prokurátorů, to pro ně není žádný problém. A Zelenskij, který je sám o sobě nulou a je pod dohledem stráže, může být kdykoliv zlikvidován vlastní stráží. Ale pro dav je nutné vytvářet iluzi, že ukrajinský stát je státem.

A v dané situaci sice nevíme, s čím přesně přiletěl Kissinger a Niall Ferguson, ale víme přesně proč. Musí teď urychleně vypracovat nový akční plán, zda se pokoušet zatáhnout Rusko do nějakých jednání, nebo je naopak odmítat. A proč přijeli za Zelenským?

Je nutné mu vysvětlit, že musí spolupracovat s konkrétní klanově-korporativní skupinou

a nesázet na jinou, která jednoznačně prohraje. A v případě, že neposlechne, je tu vždy

připravena splnit svůj úkol jeho stráž. A takto on…

Uvedu klasický příklad, který je sice literární, ale při řízení světa byl využit mnohokrát.

Je ze Tří mušketýrů, kde si s kramářem Bonacieuxem promluvil kardinál, který reálně řídil Francii, nebyl to král, to kardinál řídil Francii, a ten pak vykřikl: „To kramář a kardinál zachrání Francii!“

Jak byl v ráži z rozmluvy s kardinálem. To je jednoduchý krok, který se ve světě mnohokrát osvědčil. Chápete, aby si nějaký ten maňásek pomyslel, že něco znamená, je nutné někdy zorganizovat takovéto divadélko. A vzhledem k tomu, že globalisté nemají lidi schopné splnit takový úkol, tak musel letět právě Kissinger. Globalistům prostě došly kádry, a oni si to uvědomují. Proto musí, jsou nuceni zas a znova přistupovat na Putinovy podmínky. A on tak zase krok za krokem rozšiřuje zónu suverenity Ruska a jim se stále nedaří. Tak taková je ta situace s návštěvou u Zelenského, s děním ve světě a zpětnou návštěvou Kissingera a Nialla Fergusona.

  • Ještě jedna otázka. Prosí vás okomentovat ten podivný případ s F-35 v USA.

Podle informací se v USA ztratila stíhačka F-35. Pilot se stihl katapultovat a stíhačka dál letěla sama. Později se podle informací letadlo našlo, havarovalo na sever od Charlestonu. Co to mělo být?

Tuto událost bylo určitě nutné zaznamenat a zapamatovat si ji.

USA jsou mistry v mystifikaci: let na Měsíc, mimozemšťané a tak dále.

Je otázkou, zda se našlo právě toto letadlo. Tvrdí nám, že to bylo ono a my máme těm „gentlemanům“ věřit na slovo. Ale kolikrát tito „gentlemani“

Západ vůbec žije systémově neustále ve lži, jednoduše neustále, protože to jinak ani neumí.

Vždy musí pošpinit někoho jiného, aby sami vypadali jako andílci. Když provádějí ty své podlosti, tak z nich vždy obviní někoho jiného. A v čem spočívá podstata této podivné, velice podivné události, jejíž následky se nepochybně ještě projeví, a proto je třeba si ji zapamatovat?

Podívejte, podle některých údajů se pilot katapultoval a letadlo letělo samo dál, přičemž USA potřebovaly několik hodin k tomu, aby ho našly. No počkejte!

Vždyť každé letadlo je vybaveno určitým signalizátorem, takže by mělo být velmi snadné ho najít a sledovat, musí fungovat systém „náš-cizí“ a tak dále. Takže tu něco velmi nehraje.

Proč ho museli hledat tak dlouho?

A je tu ještě jeden aspekt.

Jakmile došlo k této události, okamžitě musela přistát všechna vojenská letadla. Proč? Z jakého důvodu? My přece vím, že ta jejich F-35 je tím nejmodernějším letadlem řízeným počítačem.

To vyvolává otázku, zda není možné zmocnit se řízení tohoto letadla. Pilota je možné katapultovat automaticky, třeba to vůbec udělat nechtěl, byl vystřelen, a potom to letadlo někde přistálo. První informace o tom letadle nebyla, že ho našli, ale že nějaká F-35 přistála na Kubě. Je to možné? Je to plně možné. Technické prostředky to teď umožňují, a to, že by USA tak dlouho to letadlo hledaly, to je otázkou. Je otázkou, proč by ho měly tak dlouho hledat. Takto vybavené letadlo, které je sledováno a má všechno pro to, aby se vědělo, v jakém konkrétním bodě se právě nachází, nebo kde havarovalo a přestalo vysílat příslušné signály…

Přece stačí prověřit právě tento bod. Družic mají celé moře, možností okamžitě doletět do toho bodu také. Tak proč to letadlo hledali?

A to vyvolává tu otázku, zda někdo to letadlo neunesl, aby dal najevo USA, jak jsou zranitelné,

aby se zklidnily a nevyskakovaly si, aby se nesnažily vyvolat třetí světovou válku. To oni to k ní stále tlačí. Ano, daří se jim to k ní tlačit jen díky jednání naší rossionské podpindosnické „elity“, která je pro to připravena udělat vše, zaprodat náš stát. Vždyť celý tento konflikt už došel na práh třetí světové války, a my do ní můžeme spadnout v jakémkoliv okamžiku jen díky zradě rossionské podpindosnické „elity“. To jen kvůli těmto podpindosníkům mají USA dojem a brzy už o tom budou plně přesvědčeny, že mohou proti Rusku podniknout jaderný útok a nic se jim nestane, že nedojde na žádnou odvetu, protože to tu vykřikují všichni naši podpindosníci.

O reakci v programu 60 minut jednoho z takových jsem už mluvil, že to pro něj bylo něco

zcela nepředstavitelného. Okamžitě z něj všechno to vlastenectví spadlo:

Chápete vůbec, jaké problémy způsobujete kvůli jakési vaší úrodě, kvůli jakýmsi zemědělcům?! Vždyť zvyšujete ceny na Západě a působíte páníčkovi potíže.“

Ta situace je velice vážná, svět stojí na hraně války. USA se dlouhou dobu nedaří zajistit výrobu stíhaček F-35 tak, aby byly plně funkční. Vojenské letectvo USA mělo v plánu koupit téměř 120 stíhaček a kupuje jich méně než padesát. Proč? A opět zpráva, kterou publikovali sami Američané, ukazuje, že na základě provozních údajů se stíhačky F-35 jen 55% času nachází v bojovém stavu a mohou létat. Po každém letu musí být nejen provedena technická údržba, ale někdy i servis. Provoz tohoto letadla je velice drahý a jeho bojová efektivita mizivá.

Ale zároveň obsahují mnoho nových prvků, a ty teď bude zkoumat někdo třetí, ne Američané.

Oni svým spojencům tento nový vývoj neodhalují a teď může nějaký stát to letadlo rozebrat a prozkoumat. A co to bude za stát? Je jen jeden stát, který tohle dokáže v plném rozsahu.

A ne, není to Čína, je to Rusko. Tím bude veškerý potenciál F-35 vynulován, okamžitě.

A pokud to letadlo skutečně někdo unesl, tak je to pro USA katastrofa. Takže ta otázka, co se skutečně stalo s tím letadlem, ještě v budoucnu vyplave. A bude to dost brzy, protože šídlo v pytli neutajíte.

Ta událost byla vypovídající a je nutné ji mít na paměti.

  • To byly pro dnešek všechny otázky.

Nu což, tak už mi nezbývá než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý,

ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe.

Na základě zákona času už se dávno ty znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů měly dostat mezi všechny lidi.

Lidé musí vědět, jak jsou řízeny státy a jak prací při obraně svých zájmů a zájmů své rodiny,

mohou bránit i zájmy svého státu, bez kterého člověk nikdy zájmy své ani své rodiny ubránit nedokáže.

Tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji,

v pracích vnitřního prediktoru SSSR, takže je čtěte a stávejte se konceptuálně mocnými.

Pro stávající okamžik jsme vydali třídílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus,

kde je odhaleno, co je to stát, zda jsou všechny státy skutečně státy, co jsou to projektově zkonstruované státy a státy konstruktéři.

Ve druhém dílu Válka jsme popsali způsoby a metody vedení války.

Mnozí nevědí, co je to hybridní válka, a přitom je to jen válka na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení, které se mění ve zbraně, jsou-li použity proti znesvářeným sociálním systémům.

My jsme ukázali východisko z této krize. Historicky vždy Rusko nacházelo východisko v bolševismu. To právě proto panuje taková hysterie, probíhá válka proti bolševismu.

My jsme na našem kanálu v Telegramu umístili dva pořady Hodin ruského jazyka Zachara Prilepina, které jsou o boji, který proti nám vede veškerá ta „elita“, o zvířecí nenávisti protiruské k bolševismu.

To všechno jsme ukázali.

Práce Státní symboly a státní suverenita umožní člověku rozpoznat při pohledu na státní symboliku, obzvláště na vlajku, jaké postavení zastává daný stát a proč je tak či onak podporován z té či oné strany.

Jen se podívejte, Rusko má teď trikolóru, tři vodorovné pruhy, ten horní je bílý, a to znamená, že je v koloniálním postavení a podívejte se na vlajku Ukrajiny ta už má jen dva pruhy, nebo Polska, a vidíte přece, jaké se těší podpoře. Je to opět podpora zaměřená proti Rusku, aby zůstalo v koloniálním postavení. Všem těmto otázkám snadno porozumíte, když budete vědět, co označuje státní vlajka, a jak to souvisí s postavením konkrétního státu ve světové hierarchii států.

Naši partneři vydávají sérii Knihovny konceptuálních znalostí.

Abyste se vyznali v otázkách ekonomie, byl vydán díl O ekonomice.

Aby nebylo možné lidi podvádět a nenechali se ovládat falešnými vůdci, byl vydán díl O imitačně-provokační činnosti.

A páteří veškeré analytiky je Dostatečně všeobecná teorie řízení, vydaná jako třetí díl.

Nyní byl vydán sborník prací vnitřního prediktoru o Puškinově tvorbě, který se nazývá Ejhle Puškin!

V sérii O světě křivých zrcadel byl doplňkově vydán sborník článků, které doplňují třídílnou práci Válka, Stát a Bolševismus.

A samostatně byl vydán čtvrtý díl ze série O světě křivých zrcadel, o bolševismu, který je kratší podobou rozsáhlejšího dílu Bolševismus z třídílné práce.

Vše to bylo vydáno.

Je tu ještě mnoho dalších prací vnitřního prediktoru SSSR.

Takže čtěte tyto práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými.

Braňte zájmy své i své rodiny a díky tomu ubráníte i zájmy svého státu.

Pamatujte si, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si všechny vrstvy společnosti osvojí znalosti vyložené v Koncepci sociální bezpečnosti.

Čím vyšší bude míra osvojování si znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, o řízení států, u obyčejných lidí, tím menší bude míra krvavosti.

Čím menší budou znalosti o řízení, tím více lidé riskují, že budou zataženi do těch procesů,

které přinesou neštěstí jejich státu, který tak může zahynout, jak se to stalo obyvatelstvu SSSR,

které bylo zataženo nejdříve do přestavby, což nakonec skončilo bezprávím a chaosem devadesátých let.

To právě neznalost lidí v oblasti řízení umožnila to, co se stalo s naším státem.

Je třeba pamatovat na to, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.

Studujte, jak jsou řízeny tyto složité sociální supersystémy, státy a na základě těchto znalostí

nejen zachráníte svůj stát, ale ubráníte i zájmy své a své rodiny.

A teď už mi nezbývá než vám popřát mírové nebe nad hlavou a štětí!

Do příštích setkání!

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, https://ksbzdroje.cz/, https://www.vodaspb.ru/ nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin Fond konceptuálních technologií / KSBPRESS.cz / KSBzdroje / Otázky a odpovědi / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin / zakázanévzdělání /