8.10.2023 - Martin Marcikán

2023-10-07 O společnosti lidství XXII s Yannii Stránskou

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/O-spole%C4%8Dnosti-lidstv%C3%AD-XXII—08.10.2023:4

Proč jsou lidé hloupí?

Dr. Mihalcea: Co dělají toxické nanotechnologie v naší krvi & jak je z těla dostat ven (CZ DABING)


https://odysee.com/@otevrisvoumysl:7/dr-mihalcea-co-delaji-toxicke-nanotechnologie-v-nasi-krvi-jak-je-z-tela-dostat-ven-cz-dabing:3

Z letadla vycházejí dva druhy kouře
První typ tepla z motoru mění nadmořskou výšku chladu na páru, která se rozptýlí a po několika minutách zmizí.
Druhým typem je Hamerilův jed, který je souvislý a zanechává vrstvu šedobílých čar.
Tyto linie jsou zpočátku úzké, ale postupně se rozšiřují a spojují a nezmizí po celé hodiny
Název tohoto toxického a nebezpečného plynu je chemtrail
A ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu ovzduší a klima a je to jeden z hlavních faktorů sterilizace mraků a dešťových mas.
Plyn obsahující nebezpečné látky, jako je baryum, nano-sklolaminát s vrstvou
Radioaktivní hliník (CHAFF),
thorium, kadmium, nikl, sušená krev, spóry plísní, houby, ethylendibromid a polymerová vlákna
Tento plyn také způsobuje ničení životního prostředí a rostlin, ničení zvířat a dalších tvorů

https://vk.com/video284232081_456248678

PLASMA, SLUNCE A VÝŽIVA
K zemskému povrchu bude proudit čím dál víc plasmy, která bude měnit lidská těla i samotnou Zemi.

Lidské tělo bude mít víc než kdykoliv předtím zvýšenou potřebu být prosluněno a vyživeno slunečními paprsky tak, aby se dokázalo s energií plasmy srovnat. Čím více bude lidské tělo absorbovat sluneční svit, tím hladší průběh bude mít i vyrovnání mysli. Bez dostatečného slunečního prozáření a tepla bude tělo bolet, bude ne-mocné a mysl bude v depresi a úzkosti.

Každý živý organismus vyzařuje biofotony nebo nízkoúrovňovou luminiscenci (světlo o vlnové délce mezi 200 a 800 nanometry). Předpokládá se, že tato světelná energie je uložena v DNA během fotosyntézy a je buňkou nepřetržitě přenášena. Čím vyšší úroveň světelné energie buňka vyzařuje, tím větší je a bude její vitalita a potenciál pro přenos této energie k jedinci, který ji spotřebovává.

Uložená sluneční energie se dostává do našich buněk také prostřednictvím jídla ve formě nepatrných částeček světla. Tyto světelné částice se nazývají „biofotony“, což jsou nejmenší fyzikální jednotky světla.

Obsahují důležité bioinformace, které řídí složité životně důležité procesy v našem těle. Biofotony mají moc uspořádat a regulovat, a tím pozvednout organismus do vyšší oscilace nebo řádu. To se projevuje jako pocit vitality a pohody.

Jaká je rada pro nadcházející dobu?

• Jíst přirozeně přezrálé nebo na slunci sušené ovoce
• Dlouhodobé pobyty na slunci v přírodě (i v zimní krajině)
• Případně přestěhování se do krajiny, kde slunce hřeje a svítí po celý rok

Zdroj Zuzi Czech

O WHO a Big Pharma 

https://vk.com/wall295007132_10731

Meditace je prostě podivná operační metoda, které tě odřízne od všeho, co není tvoje a zachová pouze to, co je tvé prapůvodní bytí.
Spaluje všechno ostatní a zanechává tě stát nahého, samotného, na slunci, ve větru. Je to, jako bys byl první člověk, který sestoupil na zem – který nic neví, který musí teprve všechno objevit, který musí být hledajícím, který musí pokračovat ve své životní pouti.

(Osho: „Perly v kapse u vesty“, str. 75)

PROROCTVÍ INDIÁNŮ HOPI

Toto povídání bylo předáno Náčelníkem Danem Evehemou, Stařešinou Indiánů Hopi.

„Tento příběh je velmi starý příběh, velmi starý. Tento příběh mi vyprávěli mí dědové“.

Ti, kteří se vrátí k cestám daným nám v původním učení a budou žít přirozeným způsobem života, přežijí a vybudují nový svět. Začnou změny. Začnou jako ohně, které v nás hoří a shoříme touhami a konflikty, pokud si nevzpomeneme na původní učení a nevrátíme se k mírumilovnému způsobu života.

Budou přicházet znamení, které budou předcházet příchodu Očistě. Je důležité pochopit, že tato poselství budou nalezena v každé živé bytosti, dokonce i v našem těle, dokonce i v kapce naší krve. Všechny formy života obdrží tyto signály.

Objevením se těchto znamení začíná období sedmi let, což bude naše poslední příležitost změnit naše způsoby života. Všechno, co prožíváme, je věcí volby. Když se přiblížíme době příchodu Očisty, objeví se lidé, kteří budou procházet jako duchové městy, kaňony, které si vybudují ve svých umělých horách. Ti, kteří budou procházet těmito místy, budou při chůzi velmi těžcí. Bude to téměř bolestné pokaždé, když udělají každý krok, protože budou odpojeni od svého ducha a Země.

Jiní budou mít velké deformace, jak v mysli, tak na těle. Najdou se tací, kteří budou chodit v těle a nebudou z této reality, protože mnoho bran, které nás kdysi chránily, bude otevřeno. Bude mnoho zmatků mezi pohlavími a dětmi a jejich rodiči a prarodiči.

Život bude velmi zvrácený a v těchto časech bude jen malý společenský řád. Mnozí budou žádat, aby se na ně zřítily samotné hory, jen aby ukončily jejich trápení. Jen některých se to, co se bude dít, nedotkne– těch, kteří si pamatují původní učení a znovu propojili svá srdce a ducha – ti, kteří si pamatují, kdo je jejich matka a otec – Pahanové, kteří odešli žít do hor a lesa.

Dokonce i ti, kteří necítí své spojení s duchem, uvidí tvář Stvořitele po obloze. Věci neviditelné budou cítit velmi silně.

Začne se dít mnoho věcí, které nebudou dávat smysl, protože realita se bude posouvat zpět do snového stavu a ven z něj. V této době se otevřou mnohé brány do nižšího světa. Věci dávno zapomenuté se vrátí, aby nám připomněly naše minulé výtvory. Všechny živé věci budou chtít být přítomny pro tento den, kdy skončí starý čas a my vstoupíme do věčného cyklu pátého světa. Obdržíme mnohá varování, která nám umožní změnit naše cesty zespodu Země i shora.

Pak se jednoho rána, za chvíli, probudíme do Rudého úsvitu. Obloha bude mít barvu krve. Pak se začne dít mnoho věcí, u kterých si právě teď nejsme jisti jejich přesnou povahou, protože velká část reality nebude taková, jaká je.

Žádná živá bytost nezůstane nedotčena, tady ani na nebi. Říká se, že cestu přes tento čas je třeba nalézt v našich srdcích a znovu se sjednotit s naším duchovním já. Zjednodušit se a vrátit se k životu se Zemí a na Zemi a v souladu s jejími stvořeními, pamatovat si, že my jsme správci, strážci ohně Ducha.“

Zdroj Zuzi Czech

Ochrancovia zvierat tvrdia, že muži, ktorí jedia mäso, by sa nemali rozmnožovať.

Už sa o tom diskutuje v nemeckej televízii.

Toto tvrdenie znie úplne absurdne, ale je vyslovené so všetkou vážnosťou. Muži, ktorí jedia mäso, sa nemajú rozmnožovať. To je požiadavka ochrancov zvierat v Nemecku.

Argumentom je, že muži potrebujú viac sexuálnej energie, preto majú tendenciu jesť viac mäsa ako ženy, a preto sú emisie CO2, ktoré muži produkujú, vyššie.

Muži spôsobujú svojimi stravovacími návykmi veľké škody na životnom prostredí. Podľa ochrancov zvierat by sa preto nemalo vôbec nechať rozmnožovať. (Mňa snáď jebne, by riek Jaromír Nohavica).

https://vk.com/video648724520_456242754

Putin o rodinných hodnotách na Západě:

„Lidí, kteří sdílejí naše názory, je v evropských zemích poměrně hodně. Řekl bych, že je jich opravdu hodně. Jen se chovají tišeji a nedávají svůj postoj najevo.”
„Lidé, kteří se domnívají, že tradiční hodnoty jsou mrtvé, se tam chovají velmi agresivně, zejména v Severní Americe a v Evropě,”
dodal.

https://vk.com/video655367599_456241627

Dr. David Martin v Europarlamentu: „Neměli jsme pandemii, měli jsme genocidu”

& skutečná agenda WHO

https://vk.com/video655367599_456241628

Chloe Coleová je 19. letá de-tranzitérka

(tzn. procházela tzv. tranzicí – přechodem na opačné pohlaví, a pak přestala a nyní se „vrací” zpátky ke svému biologickému pohlaví).

S přechodem začala ve 12 letech, ve 13 letech užívala blokátory puberty a testosteron a v 15 letech podstoupila dvojitou mastektomii. Nyní je silnou zastánkyní boje proti genderové ideologii. Zde vystupuje ve sněmovním podvýboru.

https://vk.com/video655367599_456241629

Spoločnosť Coca Cola je zapletená do nákupu detí z Ukrajiny

Vzhľadom na to, že sa hovorí o odoberaní orgánov na čiernom trhu – záver je odporný.

https://vk.com/video465198416_456242271

Přirozenost bez cenzury / Informace / O společnosti lidství / Přirozenost / Studio Kadaň / Svobodný vysílač CS / Yannii Slánská /