9.1.2024 - Martin Marcikán

2024-01-09 Pojďme tvořit lepší svět II. díl

Pojďme tvořit lepší svět – 2

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Poj%C4%8Fme-tvo%C5%99it-lep%C5%A1%C3%AD-sv%C4%9Bt-II.-d%C3%ADl—09.01.2024:0
https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Poj%C4%8Fme-tvo%C5%99it-lep%C5%A1%C3%AD-sv%C4%9Bt-II.-d%C3%ADl—09.01.2024:5

https://svobodny-vysilac.cz/player/mp32.html?v=2021

Hosté:                – Stanislava Bláhová Tůmová

                           – ing. Jaroslav Tichý

Debatní speciál – Poslové budoucnosti                        https://www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info/

Zlatý věk prezentuje tímto témata dosud zahájených informačních kampaní

Naším společným cílem je v prvé řadě za pomoci společných sil docílit pádu tohoto MATRIX systému, otrockého systému vytvořeného pro malou hrstku „elitní“ společnosti k ovládání zbytku populace a položit základy pro tzv. zlatý věk.
Cílem našich protivníků je totální zotročení lidstva, naším cílem je velké probuzení do reality, poznání skutečné pravdy a osvobození se z tohoto otrockého systému. Jak tedy ze situace vyplývá, tyto dva systémy nemohou fungovat bok po boku.

Je to buď my (nás > 99% populace) nebo oni (< 1% nejmocnějších psychopatů), kteří se snaží zbavit nás majetku, 7,5 mld. lidí na Zemi fyzicky zlikvidovat a zbytek uvrhnout do otroctví v podobě biorobotů.

Nejdůležitější je tedy pro nás napřed vědět, co se opravdu děje a proč. Kdo je původcem toho všeho zla a co s tím sleduje. K tomu je zapotřebí nastudovat Informační materiály. Vše do sebe zapadá, a jakmile Vám informace vytvoří celou mozaiku dnešního světa, jste připraveni tyto znalosti využít k pomoci a probuzení ostatních.

Jakmile se díky těmto důkazným materiálům člověk probudí do kruté reality, je třeba aktivně jednat a probouzet kolem sebe co nejvíce lidí.

POZOR! Ne všichni budou k této tvrdé pravdě nakloněni a připraveni, takže se obrňte trpělivostí a svůj názor ostatním nenuťte. Kdo se probudit nechce, je to jeho volba a bude probuzen nuceně okolnostmi.

Projekt Poslové budoucnosti ani jeho podpůrný spolek POSLOVÉ BUDOUCNOSTI – Zlatý věk k podpůrné činnosti projektu se do politické činnosti přímo nezapojují.

Náplň projektu je naučně-osvětová, nemůže se ale logicky vyhnout politickým událostem a tématům, neboť ty mají zásadní vliv nejen na denní život každého z nás, nýbrž i na budoucnost nás všech.

Kromě osvětové činnosti a probouzení ostatních lidí existují jednoduché kroky, které může každý z nás jako jednotlivec udělat pro pád tohoto MATRIX systému.

Tematické pořady aktuality / bez cenzury / Informace / Ing. Jaroslav Tichý / Poslové Budoucnosti Zlatého Věku / Stanislava Bláhová Tůmová / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / zlatý věk /