10.2.2024 - Martin Marcikán

2024-02-10 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 29.01.2024

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne-29.01.2024:f

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita.

Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek zformoval jen tak sám o sobě.

Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě

by se upřímně podivilo, kdyby

se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje,

které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku,

jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra.

V této knize najdete informace o tom,

jak se formovala světová hierarchie států,

jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách

a další státní symbolice.

Získat tuto knihu můžete

v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu, a také na našich sociálních sítích.

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Nově do češtiny přeložena Dostatečně všeobecná teorie řízení, v knižní podobě zde KSBPRESS.CZ !!!

– Tak už mi nezbývá než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, abyste se stali člověkem a právoplatným občanem stačilo, abyste uměli číst, psát a počítat, tak nyní musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

Takové znalosti jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

Pro stávající silný manévr jsme předem připravili a napsali třídílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus. Připravili jsme práci Státní symboly a státní suverenita, abyste přes státní symboliku dokázali odhadnout roli a místo každého státu, jaké právě zaujímá, dokud tuto vlajku nezmění. Jakmile změní vlajku, a státy své vlajky mění, potom se změní i role, místo a funkce toho státu v mezinárodní hierarchii. Naši partneři připravili doplňkový díl k té práci Válka, Stát a Bolševismus.

Vydali knihy v sérii Knihovna konceptuálních znalostí, které jsou velice nutné k pochopení toho všeho.

První díl je O ekonomice, ta je přece potřebná.

Druhý díl je O imitačně-provokační činnosti, třetí díl, to je páteř Koncepce sociální bezpečnosti Dostatečně všeobecná teorie řízení a čtvrtý díl je o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby, Ejhle Puškin!

Je ještě příloha k té třídílné práci Válka, Stát a Bolševismus, vydaná v sérii O světě křivých zrcadel, a tou je sborník analytických prací Fleet is being.

A v sérii O světě křivých zrcadel byl dodatečně vydán díl Bolševismus.

Čtěte je a osvojujte si je. Když jsem předložili Koncepci sociální bezpečnosti, ještě v samém začátku, kdy nebylo napsáno tolik knih, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí plně závisí na tom, v jaké míře si všechny vrstvy obyvatelstva osvojí

znalosti vyložené v Koncepci sociální bezpečnosti.

Proto si je osvojujte, snižujte míru té krvavosti, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

To je zásadně důležité.

Lidé se ptají:

A co já mohu udělat pro to, aby se změnil postoj centrální banky, nebo abych podpořil stabilitu Ruska?“

Musíte si uvědomovat, že každý člověk svou každodenní činností buď napomáhá jedněm procesům, nebo je blokuje a čelí jim. Takže ve své každodenní činnosti musíte podporovat procesy upevňování státu, zajištění mírového nebe a života své rodiny.

Tyto znalosti jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti, znalosti o tom, jak to svou každodenní činností můžete dokázat.

A nikdo vám nedokáže poradit, protože by musel žít váš život a pokaždé vám říkat:

Udělej to a udělej tamto.“

Ale to znamená, že se z vás nezformuje člověk. Musíte to všechno dělat sami. A proto si osvojujte Koncepci sociální bezpečnosti a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny, a tím zachráníte zájmy celého státu na základě Koncepce sociální bezpečnosti. Jen tak se vám to povede.

A když tohle dokážete, tak tím zajistíte mírové nebe a šťastný život svým dětem.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, https://ksbzdroje.cz/, https://www.vodaspb.ru/ nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin aktuality / FKT / Informace / informační válka / infowars / Koncepce sociální bezpečnosti / KSBPRESS.cz / Otázky a odpovědi / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin /

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..