12.4.2024 - Václav Kupilík

2024-04-11 – Studio JIH – Komentáře Aliance národních sil (ANS) k aktuálnímu dění – Vladimíra Vítová, Václav Hrabák

Komentáře k aktuálnímu dění v České republice, Evropě i ve světě. 

Téma:
1) Proč, jak, kým  a z jakého důvodu byl z naší země odvezen Korunovační kříž? 

     Co to znamená pro naši zemi a jak vše napravit.
2) Aktivity proti zatahování ČR do války na Ukrajině, které může a musí podpořit každý, 

     kdo je pro mír a není válkychtíč.
3) Aktuality 


Hosté: 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. – předsedkyně ANS, předsedkyně Českého mírového fóra 
Ing. Václav Hrabákmluvčí Národního proudu


Vysílá studio JIH
email  na dotazy:

[email protected]
[email protected] 

Archiv pořadů / Studio JIH Václav Hrabák / Vladimíra Vítová /