15.6.2024 - Martin Marcikán

2024-06-15 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 27.05.2024

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne—27.05.2024:4

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita.

Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek zformoval jen tak sám o sobě.

Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra.

V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice.

Získat tuto knihu můžete v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu, a také na našich sociálních sítích.

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Nově do češtiny přeložena kniha Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky

(starý překlad je nekompletní a nekvalitní)

Nová kniha na Zakázaném vzdělání !!! Překlad knihy Státní symboly a státní suverenita !!!

Stalinova ekonomika od Valentina Jurijeviče Katasonova !!!

https://www.zakazanevzdelani.cz/

1 – Zdravím naše vážené diváky,posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27.05.2024.

První otázka je od Grigorije.

Valeriji Viktoroviči, to téma Iljina neutichá. Prosím okomentovat, zdálo by se, nečekanou videoreportáž z televizního kanálu SPAS věnující se rehabilitaci Ivana Iljina a také zveřejnění článku z roku 1948 o fašismu na zdroji religiózního charakteru s pravoslavným zaměřením.

Oficiální web Ruské pravoslavné církve také cituje Iljina a tak dále. A potom pokračuje s ohledem na téma Iljinova fašismu ve spojitosti s Ruskou státní humanitní univerzitou.

Všichni obránci a přesněji ti, kteří ospravedlňují Iljinovy ideje, mají jeden železobetonový argument, a to i v podobě otázky. Putin Iljina cituje, chcete ho snad nazvat fašistou?

Prosím o vysvětlení, proč nyní Putin cituje Iljina, vždyť je to využíváno proti němu.

Co to vůbec všechno znamená?

2 – Ještě jedna otázka.

Prosí vás okomentovat prohlášení britského ministra obrany Shappse v rozhovoru televiznímu kanál Sky News, kde řekl následující:

Vedeme existenční bitvu za právo určovat světový řád, proto musíme bojovat proti autokratickým státům.“ – Co tomu říkáte?

Podstata fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými ideami se kryje a jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti…

Podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře davu „malých“ lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení, z přesvědčení těch „malých“ lidiček, systému zneužívání moci „elitářskou“ oligarchií, která nespravedlnost/nepravověrnost vydává za tu pravou spravedlnost/pravověrnost a na tomto základě deformuje vnímání a chápání lidí. Vší svou mocí kultivuje nespravedlnost/ nepravověrnost ve společnosti a brání tak lidem, aby se formovali ve skutečné Lidi. Pod různými záminkami vší svou mocí potlačuje všechny a každého jednotlivě, kteří pochybují o spravedlnosti/pravověrnosti jí samé a její politiky, a také potlačuje ty, kteří v tomto ohledu jen vyvolají její podezření.

To je podstatou fašismu.

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin bez cenzury / Informace / KSB / Otázky a odpovědi / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin / VP SSSR /