17.6.2024 - Martin Marcikán

2024-06-16 Svět na předělu II – PhDr. Milan Valach PhD.

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Sv%C4%9Bt-na-p%C5%99ed%C4%9Blu-II—PhDr.-Milan-Valach-PhD.—16.06.2024:e

I. část zde:

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Sv%C4%9Bt-na-p%C5%99ed%C4%9Blu–o:c

Svět na předělu: o politické a morální krizi kapitalismu

PhDr. Milan ValachPh.D.

Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází hlubinné ideové a hodnotové stereotypy, které se projevily jak v krutostech evropského kolonialismu, tak při zrodu nacistického a komunistického totalitního systému. Zvláštní pozornost věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu i příčiny pádu. Ovšem i následný kapitalistický systém zachovává některé jeho klíčové hodnotové stereotypy a charakter mocenské struktury. On sám a jej provázející konzumní kultura jsou takto v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému. Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví.

PhDr. Milan ValachPh.D., (19. ledna 1956 Brno – 18. května 2013[1] tamtéž) byl český filozofetik a pedagog. Působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde přednášel filozofii, etiku a jejich dějiny.

Milan Valach byl výrazným představitelem české interpretace přímé demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví, jejich zastáncem a propagátorem. Ve svých názorech vycházel z kritiky současného neoliberálního kapitalismu a jeho projevů zejména v České republice. Zabýval se také teorií a dějinami totalitních systémů, marxismem, problematikou ekologické krize a rozpory kapitalistického systému.

Počátkem roku 2001 založil Hnutí za přímou demokracii (HzPD), společně s Jiřím Polákem (Lunds UniversitetLund, Švédsko) a skupinou přátel, scházející se v brněnské kavárně Slavia.[2] Milan Valach je pohřben v hrobě č. 93 na hřbitově v Brně-Líšni. Nachází se poblíž jihovýchodního rohu areálu hřbitova, ve skupině označené cedulí „urnový háj 2“.

Dílo

  • Svět na předělu – studie o krizi současné společnosti, Brno, Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR, 1999
  • Marxova filozofie dějin, Brno, L. Marek, 2005
  • Češi v neklidné době, Brno, L. Marek, 2006
  • Svět na předělu – o politické a morální krizi kapitalismu, Všeň, Grimmus, 2009
  • spoluautor publikace Přímá demokracie pro Českou republiku
  • spolueditor publikace Totalitarismus ve 20. století – československé zkušenosti, editoři Radovan Rybář, Milan Valach, Brno, Masarykova univerzita, 2001

Četba z knih Informace / Milan Valach / Studio Kadaň / Svět na předělu / Svobodný vysílač CS /