2.8.2019 - Martin Marcikán

2019-08-01 Komentáře ANS k aktuálnímu dění_PhDr. V. Vítová a JUDr. K. Hais

Témata:
1) Sázení stromů v ČR a program ANS
2) Strategicky řízená migrace jako zbraň hromadného ničení a jako spouštět plánovaných občanských nepokojů
3) Životní hrozba sítí G5 a program ANS
4) Báseň pro ANS

Hosté:
PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

VIDEO-

Stop 5G

🙁

Zveřejnil(a) STOP 5G v ČR dne Středa 24. července 2019

Pozastavit zavádění technologie mobilních sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908&fbclid=IwAR3osv-AmwbtYkw8fjn5JoLLMO0tVlFIIwtCo0G6YSfYS51M86HwmXE3NF0

PROGRAM ANS

Provolání: vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícím zářením! ANS se připojuje.

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/05/28/Provol%C3%A1n%C3%AD—vyvinut%C3%AD-tlaku-na-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-probl%C3%A9mu-vyvolan%C3%BDm-neionizuj%C3%ADc%C3%ADm-z%C3%A1%C5%99en%C3%ADm-ANS-se-p%C5%99ipojuje?fbclid=IwAR1jXeUq0KN_7xG-LMw5sUq7EKqbosQrMpDMAbGtjb-TnaeHatMFK0XCu1o

Lékaři varují před zavedením a účinky 5G sítě

https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_apel_2018.pdf?fbclid=IwAR01y0JNj0QQu1jTMl6udpOZC5Zhvfbi4ue8o_h491Kdv82juKcxfvZ-WDE

STOP 5G v ČR

https://www.facebook.com/STOP.5G.v.CR/

Archiv pořadů / Suverenita 5G / aliance národních sil / ČR / Kalergiho plán / Lesy ČR / migrace / program ANS / sázení stromů / Svobodný vysílač CS / Ústava ČR /

Komentáře