26.7.2020 - Martin Marcikán

2020-07-26 Satanova synagoga – biblický projekt / Necenzurované.net # XXXIII – Simona z Mallorky / Studio Kadaň

email na dotazy, připomínky, náměty a komentáře –

[email protected] 

Satanova synagoga –
biblický projekt

Prásk. Vláda bude schvalovat Istanbulskou úmluvu. Narychlo a bez debaty

Istanbulská úmluva? Všechno jinak. Pouze na PL zákulisí z vlády

KOMENTÁŘ: Neznámý projev JFK o celosvětovém spiknutí, cenzuře, tajných společnostech a roli tisku 

Přirozenost globalizace / Lodní právo / Necenzurované / Necenzurovane.net. / NWO / otroctví / Přirozenost / Satanova synagoga / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky /

Komentáře

 • Sloven7484 napsal:

  Dobrý večer a veľká vďaka za Vašu odpoveď. Čo sa týka Vášho konštatovania, že nepoznám históriu, hlavne nejakú počiatočnú históriu ľudstva, tak netuším na základe čoho ste dospeli k takému záveru. Viete, ak ste mysleli bibliu, čítal som to, to ale nie je žiadna história ľudstva, je to len židovský výklad stvorenia sveta(alebo aj kresťanský), yahuwah, yahweh je preto židovský národný boh a áno, máte pravdu, je prezentovaný nimi ako stvoriteľ. Mimochodom židia nemali monoteistické náboženstvo od samotného začiatku, k jednému bohu dospeli až neskôr. Nepíšem to ale kvôli tomu aby som Vám vyvracal Vaše náboženské presvedčenie alebo Vaše ponímanie sveta. Takže ešte raz vďaka za odpoveď, moje názory sú rozdielne aj vďaka študovaniu a hľadaniu.
  Prajem všetko dobré.

  P. S. Kto hľadá nájde, a keď to nájde bude možno veľmi prekvapený….

 • Simona napsal:

  Bůh Stvořitel

  Je milující Otec člověka, kterého stvořil proto, aby s ním měl společenství
  Jako Stvořitel a svrchovaný pán všeho, co můžeme vidět a pozorovat, i toho nepozorovatelného včetně Času je vůči svému stvořenému světu dokonalý, vše-vědoucí, vše-mohoucí.
  Připravuje pro člověka dokonalou svobodu vybrat si svou víru. Ti, kdo v něj nevěří, nejsou trestáni, neboť to by svobodu zcela rušilo. Je dokonale spravedlivý. Nikomu nestraní.
  Nabízí Spasení a bezpodmínečné zapomenutí všech špatných věcí lidského konání tak, aby člověk byl s dokonalým Bohem smířen navěky. Spasení je lidmi přijímáno skrze přijetí smírčí oběti za hříchy ukřižováním Božího Syna Ježíše Krista. Toto je Boží plán Spasení a žádné jiné opravdové spasení od Boha Stvořitele neexistuje. Existují ale lži a imitace nižších bohů, určené k oklamání lidí.
  Zjevuje nám své Slovo skrze Bibli. V Bibli vysvětluje vše o Světě, včetně existence Božího Odpůrce Satana, jaho plánů, a všech věcí budoucích. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky.
  Bůh existuje mimo náš čas, neboť čas stvořil, ale jeho přítomnost v tomto okamžiku reprezentuje jeho třetí osoba – Duch Svatý.
  Jelikož je Stvořitelem všeho, včetně Času, což je jeho síla, nic se nemůže vymknout jeho kontrole a nic nemůže jeho vůli překonat. Ví tedy vše o budoucnosti a zná veškeré naše budoucí konání.
  Zatímco Bůh ví a nespěchá, Boží Odpůrci spěchají, protože neví

  V českém jazyce se také často používá slovo Hospodin, odvozené od označení toho, kdo se stará a pečuje. V hebrejštině se často zmiňuje jméno, jehož souhlásky jsou JHWH, z čehož se doplněním samohlásek dá odvodit výslovnosti Jahveh, či Jehovah. Toto jméno je odvozené od slovní přesmyčky, která dobře reprezentuje Boží existenci mimo Čas, na Čase nezávislou.

  Aktuální jméno v tom kterém jazyce ovšem není až tak podstatné. Důležité je, KOHO skutečně myslíme. Bůh s velkým B je tedy ten, stvořitel o němž vypráví Bible, jehož Syn je Ježíš Kristus, Bůh zde na zemi působí v osobě Ducha Svatého.
  Člověk, který byl Bohem nalezen

  Tak jako dítě odloučené od rodičů, které právě našlo své pravé rodiče, tak ani člověk, který našel pravého Boha, nepotřebuje hledat a zkoušet dalšího otce, jestli nějaký není “ještě pravější” než ten pravý.
  Nižší bohové a Satan

  Vysoce postavení démoni se v Bibli i ve lživých duchovních spisech často také nazývají bohy. Satan, Boží odpůrce, je často také nazýván bohem tohoto Světa. Channelingoví pisatelé, jako je například Neale Walsh, píší hovory s bohem, ale diktuje jim Satan vydávající se za Boha stvořitele. Jeho podvod se dá ale snadno odhalit, neboť se sice vydává za Boha Bible, ale učí jiné věci než Bůh Bible, a to je nejjasnější důkaz toho, že je Lhář.

  V hinduistických učení východu Bůh stvořitel není, a jelikož se za něj Satan nakonec chce vydávat, bude muset tyto nauky východu modifikovat (například jako Bahai náboženství) tak, aby se tam ústřední duchovní postava objevila.

  JE VELICE POŠETILÉ VYZNÁVAT UČENÍ NIŽŠÍHO FALEŠNÉHO BOHA A ZÁROVEŇ OČEKÁVAT, ŽE TENTO BŮH BUDE VYKONÁVAT STEJNÁ ZASLÍBENÍ, JAKO BŮH STVOŘITEL! Mnozí uvěří nižším bohům a démonům, ale zcela naivně očekávají, že tito budou mít s lidmi tytéž přátelské a milující úmysly, jako Bůh Stvořitel. Opak je pravdou.
  Nižší bohové démoni tedy činí toto:

  Svádí člověka lží proto, aby ti, kdo nechtějí milovat pravdu, mohli věřit jejich lžím. Proti Duchu Svatému šíří mezi lidi Ducha Bezbožnosti.
  Nutí lidi se jim zasvětit v iniciaci
  Nutí lidi, aby se jejich život řídil podle nich pomocí kletby věštění
  Nemohou konat nic, co by překračovalo vůli a pravidla Boha Stvořitele. Je to nemožné.
  Připravují pro člověka falešná učení tak, aby si je bezbožní lidé mohli zamilovat. Nabízí lidem služby odměnou za prodej lidské duše tak, že bude lidská duše muset následovat nižší bohy při jejich trestu. (druhá smrt)
  Naprosto netolerují jakékoliv zmínky o pravém Bohu Stvořiteli, neboť se za něho vydávají a kdyby někdo více zkoumal jejich klam, přišel by na to, že lžou. Zakazují svým věrným informace o pravém Bohu a o pravé Bibli. Přesto mají pro ně připraveno obrovské množství falzifikátů Bible a falešných informací o Bohu Stvořiteli, kterými si vypomáhají ve svém lhaní.
  Nabízí nejrůznější rozkoše nebo prchavé odměny, spasení zesměšňují. Vyznávají spíše učení: “užij si a zemři”.
  Zjevují se nám skrze channeling, magii, esoteriku, automatické písmo. Jejich projevy v tomto světě jsou např.: poltergaist, démonické posednutí, věštění, jasnovidnost, telekineze, UFO. Veškeré jejich zjevování má za účel naše ovládání, manipulaci s lidmi a přípravu příchodu Bezbožníka Ohavnosti.
  Neví přesně, co se stane, ale vědí ŽE MAJÍ PŘESNĚ VYMEZENÝ ČAS.
  Běda však těm, kdo žijí na Zemi či na moři. Neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem. Neboť ví, že má málo času.

 • Sloven7484 napsal:

  Vysvetlite prosím, prečo ste presvedčená o tom, že ten biblický boh(mimochodom židovský aj s ich 10 príkazmi) je ten pravý? Slovania by sa mali podľa môjho názoru venovať svojej kultúre a svojim dejinám, mytológii a predkom, inak nebudeme mať žiadnu budúcnosť. Žiť podľa svojho najlepšieho svedomia a morálky, dodržiavať Kony, študovať svoju minulosť a odovzdávať to ďalej a nepodriadovat sa cudzím vplyvom. Biblický projekt je projekt na ovládanie od samého začiatku.

  • Simona napsal:

   Dobrý večer pán ….neviem kto??!
   No,kedže nepoznate historiu,hlavne počiatočnú historiu ludstva ako-takého,tak ťažko môžte niečo pochopiť!!Ziaden židovský BOH,ani nijaký iný „Boh“neexistuje okrem jedného jediného,a tým je Yahuwah“-iný BOH neexistuje-ON je jediný STVORITEL NEBA A ZEME-a žiaden iný neexistuje,ani slovanský,ani židovský,ani americký,či induistický,ani iný boh slnka..atd…pretože to sú všetko BOHOVIA pre mrtve duše na zemi-čiže bohovia démonskych entít,ktorí sa skrývajú za bohmi!!tí nie sú TVORCOVIA ani ZEME,ani NEBA,ani pozemského človeka,ani ničoho živého!ako som povedala,to sú všetko vytvorený démonskými entitami SATANOM a to pre mrtve duše,aby uctievali mrtve duše mrtvych bohov,1treba si naštudovať STVORENIE SVETA,nie slovanov,ani iných národností,pretože tieto národnosti sa tvorili až po zhrešení ADAMA a EVY,ked sa začali rodiť viac ludí!a jedinú historiu od počiatku STVORENIA ZEME dáva presnú rodovú tabuku Svate Pismo-inej knihy niet na historicke STVORENIE SVETA ako aj ludskych bytosti ,ako aj kto je BOH?a kolko bohov existuje!!Svate Pismo dava jasnu odpoved:IBA JEDEN BOH -STVORITEL EXISTUJE!niet iných BOHOV!!potom až vznikali časom národnosti,ked sa začali sťahovať ludia na iné územia na zemi a sami si tvorili kulturi-aj bohov,aj davali si svoje nazvoslovia pre svoje rody a skupiny-čiže skupinu ludí a tak sa začali množiť národnosti!!treba si naštudovať histoiu-ako som vyššie uviedla!!zatiaľ prajem príjemné hladanie a študovanie!!