2.9.2020 - SVCS studio Morava

2020-09-02 -Nová světová krize přijde do konce roku

E-Koruna

Komentáře

 • Simona napsal:

  Bude to opravdu temná zima…a celkově už to vše, co jsme znali, končí. Všichni to cítíme. Připravte se jak nejlépe můžete..zabezpečte to nejcennější. Nakupte nějaké potraviny. Ikdyž je to málo, nevadí..aspoň něco.
  Cítím to stále více. Bude to kruté.
  Také si zazálohujte důležité příspěvky a články, videa, která jsou pravdivá ukazující na nový systém a tak dále. Budou jistě výpadky internetu a my nezačipovaní určitě nebudeme moct nikam psát. Bude jen pro ty, co se oddají novému systému. Proto stahují různé sociální sítě a nyní budou stahovat i média a pak vznikne jedno jediné, které bude hlásat tu “pravdu” (samozřejmě agendu). Musíme se spoléhat pouze na Boha a VĚŘIT POUZE JEMU. Dávejte pozor, aby jste nebyli svedeni. Je mnoho zpráv, co kolují. Některé jsou však z falešného světla “naděje”. Je to past. Obzvláště jsem si všimla, že cokoliv “smažou”, tak to automaticky bere veřejnost jako pravdu. Přemýšlejte…není to náhodou dokonalý tah, aby se právě lidé chytili na jejich nový systém a agendu? Je to řízené a účelové. Takto si dělají reklamu a vedou lidi k falešné jednotě NWO. (Neříkám, že vše, ale většinou je to reklama pouze na NWO)
  Věřte pouze Bohu a Ježíši Kristu. Jeho plánu. Pouze on je pravda, cesta a život. Žádný Putin, Trump, Žaloudík, Babiš, falešný mesiáš..nikdo z nich nikoho nespasí. Pouze víra v Ježíše, našeho Pána. On za nás zemřel. Za každého z nás,abychom měli život věčný. On je náš Mesiáš. Žádného jiného nepotřebujeme a nechceme!
  Žádné bohatství ani univerzální příjem, který budou rozdávat se znamením šelmy… nechceme! My máme poklad v nebi.
  Lidé budou pokoušeni tímto podvodem s penězmi jako Ježíš, když ho pokoušel ďábel a nabízel mu moc a slávu. Ale Ježíš se nedal a vyhnal ho. Takto budou nyní pokoušeni lidé. A také mnoho věřících odpadne. Nedejte se.

 • Simona napsal:

  Qanon je řízená izraelská opozice, která dělá cestu antikristu a připravuje lidi na tzv. Zlatý věk – falešného míru a prosperity.
  V Bibli čteme o dvou šelmách. Jedna šelma vystupující z moře a druhá šelma vystupující ze země. Dvě šelmy symbolizují dva systémy, které si skrytě předají moc, aniž by o tom svět tušil. První šelma vystupující z moře symbolizuje tento systém – Obamu,deep state, kabalu (tak jak ji prezentuje Qanon),teroristické útoky viz. 11.září, nespravedlivý kapitalismus, globální oteplování a tak dále..
  Druhá šelma reprezentuje Qanon – “Zlatý věk” falešný mír a prosperita – systém antikrista viz. Agenda GESARA – ‘obdarování’ všech lidí na zemi (ekonomika “dávání”) . První šelma je raněná – skrz toto odhalení Qanon..zlý vykořisťovací kapitalismus. Lidé zjistili, že tento systém nefunguje, politikům jde pouze o moc a své majetky a nejde jim o svůj lid. Skrz koronu se také rozrostlo ‘poznání’ toho zla, které nás tu ovládá a kreré nemůže dál pokračovat a musí se nějak řešit. Proto je tu Qanon s , který pracuje ve skrytu a slibuje mír a prosperitu. Ten první systém je raněný. Lidé ví, že takto to dál nejde..Proto také vznikají protesty. Lidé volají po svých právech a oni jim je dají ve stylu NWO, tak, že to ani nepoznají. Proto tedy přichází na scénu druhá šelma ze země a ta si propůjčuje moc té první šelmy – toho prvního systému. Jenže ta smrtelná rána té první šelmy se uzdravuje. A celý svět půjde za tou druhou šelmou v nevědomosti, že následují tu první šelmu, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Takže vše toto násilí, útlak vlád, protesty, korona..vše, co se děje nyní, si bude vyžadovat ŘEŠENÍ – v PODOBĚ NWO A “SPASITELE” – ANTIKRISTA, který “vyřeší problémy světa”. Všichni vědí, že tento systém je již RANĚNÝ/PROHNILÝ, že to takto dál nemůže pokračovat. Proto také přidali další podvod s “globálním oteplováním” a ochranou životního prostředí. Vše bude navazovat na příští antikristův systém, který nastane po pádu tohoto systému / globálním ekonomickém kolapsu. Pak nastane RESTART ekonomiky skrz agendu GESARA, která všem odpustí dluhy a slíbí lidem peníze – podmínka bude jistě čip. Protože víme, že ta druhá šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na čelo nebo na ruku a aby ten, kdo nebude mít toto znamení šelmy nemohl KUPOVAT ANI PRODÁVAT. Proto budou v ekonomice GESARA tzv. LIMITY na potraviny, vymluví se na ochranu životního prostředí a změnu klimatu a že moc spotřebováváme a měli bychom “budovat” novou a lepší společnost. Limity vzniknou proto, aby kdokoliv s čipem nemohl živit někoho bez čipu. Je to dokonale promyšlené. Proto tu ani Gréta nebyla náhodou a jen tak “náhodou” neobletěla celý svět. Zase dali lidem do hlavy myšlenku..je to stejný podvod jako korona. Vše se děje současně. Ochrana životního prostředí a korona. Vše je propojené. Kolik lidí nyní říká, že je to “dobře, že jsme zpomalili, že aspoň se čistí ovzduší a že ubývají emise”. Přesně tohle chtějí aby si lidi mysleli. Chtějí tím naznačit, že ten virus nám přišel naznačit, že máme zpomalit a začít chránit přírodu. Bude to vše souviset s budoucí ekonomikou a celým systémem. Nyní se restaruje společnost a probíhá PŘECHOD na digitální systém – 5G. Nový systém.
  “Zlatý věk”, kde si budou na oko všichni “rovni” a budou mít jeden univerzální plat. Konec kapitalismu. Qanon je zrod NWO a marxismus. Je to příprava na antikrista. Museli dát probuzeným lidem myšlenku, že za ně někdo bojuje a připravit je tak na nový systém, aby vítali antikrista. Je to velká past a iluze.
  Antikrist totiž nastolí ten falešný mír. Usadí se ve 3. Chrámu a Židé a celý svět, budou oslavovat konec starého systému/kapitalismu. A začátek nového systému, kde si budou lidé “rovni” a klanět se falešnemu spasiteli, který “vyřešil” problémy světa. Satan totiž teď odhaluje pravdu, ale pouze část. Je to nositel falešného světla – LUCIFER – SVĚTLONOŠ. Otec lži. Rád se vydává za světlo. Odhaluje částečné pravdy, aby mu opět lidé naletěli a věřili v dobro v tomto světě a ve vládě/politice. Nikomu nahoře o nás nejde, nikomu, kdo je u moci. Nikomu, kdo dostane prostor v mainstreamu. Vše je řízené. Qanon vede lidi k falešnému světlu naděje. Satan dá lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné lži. Nyní hubí na oko své vlastní/zatýká. Proč? Protože už je nepotřebuje. Jejich éra skončila. Začala ‘messiánská éra’ – antiktistova éra. Ten pod sebou nikoho potřebovat nebude. Bude vládnut sám.
  Qanon je obrovská past a připravuje lidi na “zlatý věk”, systém antikrista.
  Jediná pravda, cesta a život je Ježíš Kristus. Jediný ON má plán s každým na této zemi. Žádný Qanon ani falešný mesiáš.