21.10.2020 - Tapin - Radio

2020-10-21 – Stanislav Novotný: Fenomén Václav Havel. Cynická hra na disidenta nebo humanitární zrada globalistů?

Hovory u klábosnice

Komentáře

  • kkral napsal:

    Charta 77 byla po fingovaném převratu předurčena k převzetí veškeré moci. Její personální jádro, vybrané zednářským vedením v Basileji, se skládalo výlučně ze židovských a zednářských rodin. Byly to především rodiny Havlových, Dienstbierových, Šabatových, Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových, atd. Všech- 6

    7 ny tyto rozvětvené rodiny tvořili komunisté nebo jejich potomci, zednáři a jejich potomci, a Židé. Po roce 1989 přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své poslání schválena pověřenými orgány SSSR a USA (prostřednictvím StB-KGB-CIA-Mossad). Souhlas vyslovovaly také zednářské lóže a židovské mezinárodní organizace. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z bylo 78 Židů, kupříkladu V. Havel, J. Hájek, J. Dienstbier, P. Pithart, P. Uhl, R. Palouš, M. Palouš, L. Lis, L. Vaculík, P. Kohout (Hahn), J. Ruml, Z. Jičínský, Z. Mlynář (Šling), F. Kriegl, P. Rychetský, R. Slánský ml., V. Šilhán, J. Lederer, L. Dobrovský (Hamerschlag), M. Uhde, G. Sekaninová-Čakrtová, J. Sokol, J. Schneider, J. Petránek, a další.

  • kkral napsal:

    Dobrý den pánové, vždyť to jsou židovské mafiánské klany!!! Prosím upřesňujte to ve vysílání „těm tupím voličům“. https://docplayer.cz/139910-Pani-a-otroci-20-stoleti.html