1.12.2020 - Petr Václav

2020-12-01 – Pokřivená zrcadla tohoto světa 143. díl – 123 min.

Co vše je možné v Kocourkově. Výbušné téma – všechny nouzové stavy přijal parlament ČR v rozporu s protokolem sněmovny a jsou neplatná! Blatný předložil vládní návrh na centrální Státní hygienickou službu – uloupení parlamentní demokracie za bílého dne! Klaďme odpor – pišme poslancům, senátorům a podávejme trestní oznámení.

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / S-koro-na -sci-fi Genocida / hlasování PČR / neplatnost nouzových stavů / občanská neposlušnost / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / Státní hygienická služba? / Studio Midgard / Vlastizrada / zkorumpovaní /

Komentáře

  • bobo napsal:

    Dobrý den, nedivte se že parlament pracuje proti občanům vždyť Bible jasně říká, že nezápasíme proti krvi nebo tělu, ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. Apoštol Pavel to psal v době kdy v nebi ještě stále byli andělé, kteří si neudrželi své postavení před bohem a nechali se buřičem satanem stáhnout na stranu temnoty. Situace je však od roku 1914 jiná a při zřízení božího království v nebesích byli vzpurní andělé z nebes vyhnání do blízkosti země. Bible opět dosvědčuje: „běda zemi a běda moři, protože k vám sestoupil ďábel, a ví že má velmi krátký čas „. Nyní tento velmi krátký čas vrcholí a vlády všech zemí jsou ovládány tímto ničemným duchovním tvorem. Rovněž veškeré složky státu a států jsou ovládány satanem a démony a proto neexistuje právo, spravedlnost, nýbrž likvidace slušných lidí, likvidace podnikatelů protože satan chce nastolit svůj systém kterým si chce podmanit všechny zbývající lidi kteří ještě nepropadli zlu. Jestliže se tedy chcete zapojovat do očisty této špinavé politiky tak jste vedle a zápasíte proti ničemným duchovním silám a nemůžete vyhrát a nevyhrajete. Vyvrcholení se blíží a všichni kdo budou chtít přežít budou nuceni přijmout označení šelmy na ruku nebo na čelo. Všichni nevěřící, všichni malověrní toto označení přijmou a stanou se poddanými Gehenny. Boží trest na všechny kteří přijmou označení šelmy na místo božího království je ten, že budou trpět velkými bolestmi z vředů které se jim objeví na těle. Žijeme v čase konce a všichni kteří odmítají podpořit Boží království a namísto toho se snaží zachránit satanův systém politiky budou lízat prach a budou trpět protože jsou v područí temnoty. i o tom říká Bible že do světa přišlo světlo ale lidé si zamilovali spíše tmu protože jejich skutky byly ničemné. Vaše snahy změnit politiku a vyvolat dobro se mínou účinkem, satan je silnější než lidé je to anděl. Bible říká že andělé jsou silnější, že byli stvoření o něco silnější než lidé… nemůžete bojovat proti duchům, proti démonům, nemůžete se jich dotknout, oni se ale vás dotknout mohou. Každý kdo bojuje proti satanovi a démonům může být kdykoliv odstraněn. Stále věříte že změníte systém ale jsme příliš hluboko v králičí noře a už se ani nemůžeme dostat ven z této nory. Já osobně očekávám boží zásah tak jako slíbil Nejvyšší,, že ve dnech těch králů bude zřízeno království které nebude zničeno a nebude přeneseno na žádný jiný lid ale samo ukončí všechna tato pozemská království a bude stát na věčné časy,,. Lidé kteří tomu nevěří a nejsou naklonění božímu království stále něco mluví o nápravách systému ale budou velmi zklamání protože systém již brzy podnikne nejtvrdší útoky na samou existenci každého z nás. A písmo říká jasně že Bůh tohoto světa satan ďábel působí na mysl nevěřících aby je zaslepil aby nikdy nepochopili a aby nikdy nebyli zachráněni.
    Bible uvádí, že systém bude držet jakžtakž pohromadě ale jen do doby než bude odstraněn ten, který působí zadržování zla. Takže až bude odstraněn, bude dovoleno aby zlo propuklo v plné míře. Všichni kteří podporují politický systém ať už vládci systému nebo jeho voliči budou potrestání protože nemilovali pravdu nemilovali boží slova z Bible opovrhovali těmi kteří se je snaží zachránit v kazatelské službě a nereaguji a posmívají se a říkají kdejakou ničemnost proti božímu lidu. Přeji hezký den. Bobo.