17.12.2020 - Martin Marcikán

2020-12-17 Aktuální komentáře ANS – PhDr Vítová, JUDr Hais

Hosté:

Vladimíra Vítová, Karel Hais a předsedové krajských klubů ANS

Téma:

Zhodnocení roku 2020 a Vánoce 🙂

Video pořadu:

https://uloz.to/file/WKxCMhh5GAAS/2020-12-17-aktualni-komentare-ans-mkv

Osobnost roku: covidová elita

17. 12. 2020 – EB

„Chceš zachránit lidstvo, jenže lidi vystát nemůžeš,“ zpíval John Lennon, a to v podstatě vystihuje chování covidové elity. Je připravena zničit daleko více životů, než kolik jich zachrání ve jménu covidové ideologie, která je ve své podstatě velmi podobná komunismu, touto elitou tak odsuzovanému. Tímto se stává naší osobností roku, ovšem ve velmi negativním smyslu. V žádném případě se nejedná pouze o politiky. Stejně jako za komunismu závisí síla a udržitelnost systému na spoluúčasti mnoha lidí ze všech oblastí života, kteří nemusí ideologii nebo propagandě nutně věřit. Jsou však více než ochotni je podporovat, ať už z důvodu kariéry, zisku či kádrového profilu. Málokdo chce být označen za rozvraceče, disidenta nebo popírače. Každá západní země nezvládá covid svým vlastním způsobem. To, co je všechny spojuje, je jejich naléhání na to, aby se ze zvládnutelné nemoci stal určující moment naší končící civilizace. Covidová elita je morem roku 2020.

Podepište petici: Řekněte NE migrační vlně

Migrační pakt z pera EU / Pakt o zaplavení Evropy

„Pakt o přistěhovalectví a azylu“ představený Evropskou komisí dne 24. září 2020 připravuje svou politikou otevřených dveří půdu pro masovou migraci do Evropy.

Uplatňování „práva na migraci“

Pomocí tohoto Migračního paktu nedemokratické, technokratické elity v Bruselu zavedou zásady vyhlášené v nedemokratickém Paktu z Marrákeše / Globálním paktu OSN o migraci (z prosince 2018), který mylně hlásá, že každý člověk má „právo na migraci“…

Suverenita aliance národních sil / ANS / internetové rádio / JUDr. Karel Hais / PhDr. Vladimíra Vítová / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře