27.12.2020 - Martin Marcikán

2020-12-27 Necenzurovane net – Simona z Mallorky XXXXVI – Mimozemké civilizace? – Igor

Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.
Stvořil Bůh všechno? – ptal se dál profesor.
Ano pane, odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh
stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje
nás samotné. Bůh je tedy zlo.
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student.
Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
Samozřejmě, odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?

Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti
pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad
pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit
jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na
základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli
popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

Samozřejmě, že existuje – odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma
neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby
pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě
odpověděl:

Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné
činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost
dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo
přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti
světla, tepla a lásky.

Profesor si sedl.


Ten student byl mladý Albert Einstein.

2012-Mayská proroctví a kruhy v obilí (DOKUMENT CZ)

Přirozenost Igor / Informace / internetové rádio / Necenzurované / Necenzurovane.net. / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

  • bobo napsal:

    Zdravím, v minutě 40:39 uvádíte že se Farao utopil. Dovolil bych si Vás opravit. Faraonovi Říká Jehova: „Ale zachoval jsem tě* vskutku proto,+ abych ti ukázal svou moc a aby se mé jméno oznamovalo po celé zemi. …2.Mo 2:9… Ještě cítím jednu nesrovnalost kterou jste řekl a to že satan byl svržen v roce 2016. Bible popisuje slovy apoštola Pavla že satan se neustále proměňuje v Anděla světla a že nezápasíme proti krvi ani proti tělu ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. V době kdy toto Pavel napsal, satan a démoni ještě stále byli v nebi ale všimněte si, co říká Bible o andělích pravého Boha, kteří se radují, že ten žalobníček který je neustále týral byl svržen a v nebi došlo k velkému jásotu a radování a Pavel pokračuje…:“Běda zemi a běda moři, protože k vám sestoupil ďábel a ví, že má krátké časové období,,. Ke svržení satana a démonů již došlo v roce 1914 kdy podle biblické chronologie došlo ke zřízení božího Království v nebi, kdy se Ježíš posadil po pravici Boží a ,,začal podmaňovat uprostřed svých nepřátel,,. Pro zemi tnastala opravdová běda v podobě 1. Světové války v roce 1914 a od těch dob svět z válek nevyšel. Poslední válka bude ta boží.