1.2.2021 - Martin Marcikán

2021-01-31 Necenzurovane net – Simona z Mallorky XXXXVIII – Vakciteror

Mail pro dotazy, podněty a komentáře:

[email protected]

Vakciteror !!!

Kanadský summit pro strategické plánování vlád:

Jetliže někteří lidé prostě nepřijímají skutečnost, že vakcína změní jejich DNA, nebo jsou přesvědčeni, že se jich to netýká i přestože jeden z výrobců vakcín tu skutečnost uvádí na svých webových stránkách a vakcína bude nebo již téměř je povinná, potom je to jejich svobodná vůle, je tomu tak ?
Off. web Moderny:

https://www.modernatx.com/…/mrna-platform-enabling-drug…


Kryptoměnový systém s údaji o činnosti lidkého těla:

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf…


Začnou testovat děti ve školách – testy nejsou pouze testy !!!
https://www.rockefellerfoundation.org/…/Taking-Back…


Nanočástice do „nosu“ mozku:

https://drive.google.com/…/19KIVhN04FBxlQp-Q…/view…


„V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.
I viděl Bůh, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, a Bůh litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Bůh řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil.
Genesis 6:4-7
Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: „Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“
První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
Zjevení 16:1-2

Antonín Baudyš

Sdílím a děkuji autorům: Rada Evropy rozhodla 27. ledna 2021 ve svém usnesení 2361/2021 mimo jiné o tom, že nikdo nesmí být očkován proti své vůli pod tlakem. Těchto 47 členských států se vyzývá, aby před očkováním zdůraznily, že očkování není povinné a že neočkovaná osoba nesmí být diskriminována. Diskriminace je výslovně zakázána, i když existují zdravotní rizika nebo proto, že někdo jednoduše nechce být očkován. Výrobcům vakcín se doporučuje, aby zveřejňovali veškeré informace o bezpečnosti vakcín. Řešení jako celek není proti očkování – musí být jasné
Stanovuje však standardy a povinnosti. Díky této rezoluci vytvořila nejdůležitější organizace pro lidská práva v Evropě pokyny pro mezinárodní právo, které má uplatňovat 47 členských států, včetně EU. Měla by být vyloučena například diskriminace v práci nebo zákaz cestování neočkovaných osob. V každém právním řízení, proti každému vedoucímu domu, každému zaměstnavateli, každému orgánu, každé cestovní kanceláři atd., Se na ni lze odvolat.


Cituji:
7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí;
7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;

Usnesení Rady Evropy 2361/2020
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

https://pace.coe.int/en/files/29004/html…


Antonín Baudyš

Sdílím zde názor mé kamarádky, biochemičky k mRNA vakcíně:

„Zabudování genetické informace z mRNA vakcíny do genomu, trvalá produkce bílkoviny podobné spike proteinu a ovlivňování těchto receptorů – to souvisí s článkem, který Ti posílám. Podle orgánového pentagramu to napadá okruh srdce, plic a ledvin – jednoznačně duchovní osu. Všechny duševní poruchy, poškozené emoce, psychiatrické nemoci – vždy jsou poškozeny tyto okruhy.

Všude poběží propaganda, že je nemožné, aby RNA se převedlo do DNA. To není pravda, řada lidí v genomu má zabudovány retroviry, které umí převést RNA do DNA přes reverzní transkriptázu. Stačí ložiska, infekce těchto virů, patří tam kromě HIV řada dalších (způsobují často nádory). V některých buňkách je reverzní transkriptáza přirozeně (telomeráza – kostní dřeň, často i u nádorů). Zavlečení těchto informací do genomu natrvalo změní činnost srdce, plic, ledvin, pohlavního ústrojí.

Z toho na mne jde hrůza, vnímám to jako odtržení lidí od Boha. Dělá to virus a bude i vakcína. U viru máš velkou pravděpodobnost, že imunita zasáhne a zlikviduje ho. Je to evoluční zkušenost. U vakcíny ne. Tam prostě nejsou vybudované imunitní mechanismy, jak rozpoznat vpašovanou informaci do buňky. Představ si to jako rozdíl, kdy do výrobního závodu přineseš postup výroby nějaké součástky od konkurence v jejich vytištěném návodu, v jejich barvách s jejich logem a předhodíš to tam dělníkům. Rychle si někdo všimne, že je něco špatně – to je virus. Vakcína bude jako když vystřihneš informaci, třeba dva pokyny a dokonale vlepíš do návodů pro výrobu. Třeba jen změníš rozměry. Nikdo z dělníků nemá šanci si toho všimnout. A podobně nezareagují imunitní buňky.“

Přirozenost COVID-19 / COVID-podvod / internetové rádio / Necenzurované / Necenzurovane.net. / Přirozenost / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / SVCS / Svobodný vysílač CS / vakcinace / vakciteror /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Prepis z RELACIE NA TEMU:Kanadský summit pro strategické plánování vlád:
  Zachytené informácie zo zasadnutia Kanadského Samitu Komisie pre Strategické Plánovanie všetkých vlád!
  Sú to uniknuté správy,na ktorých sa dohodli tí,ktorí rozhodujú o stave systému a celého chodu štrukturovaných organizácií,inštitúcií a štátnych úradov,podnikov po celom svete,ktoré sú pod ich zástavou!
  A jeden(možno viac ako jeden)zo zúčastnených,ktorí boli veľmi znepokojený tým,čo sa prejednávalo na sumite zasadnutia,sa rozhodol(dúfajme,že to myslel úprimne!)vyjaviť tieto informácie do sveta,čo sa chystá v najbližšej dobe,ktorá už zčasti sa deje,a ktorá sa chystá jak na kanadanov,ale aj postihne to celé ľudstvo na celom svete!

  Je to v podstate ľavicová organizácia,ktorá toto prejednávala na zasadnutí Kanadskej komisie pre Strategiské Plánovanie všetkých vlád,a asi 30% zúčastnených malo rovnako problém s tým,čo im bolo prednášané na Samite,ako aj to,im bolo povedané,že nič z toho,čo im je prednášané,nemôžu zmeniť-nie je to v ich moci ani v kompetencii!
  Aj napriek tomu,sa to všetko stane presne podľa PLANU!

  Pri prejednávaní bolo hovorené o tom,že práve je pripravovaná druhá vlna karantény(ktorá sa už deje v súčasnosti) a po nej daľšia tretia…a tak daľšia štvrtá…
  a toto všetko spôsobí katastrofálnu chudobu a hlad!
  Je to tak plánované,pretože týmto spôsobom chcú naši manipulátori (tí,ktorí sú na vrchole pyramídy vládnutia celého ľudstva!) donútiť ľudstvo,čiže,tento spôsob je donucovacia metoda,aby prijalo „dobrovolne-nasilu“cez vydieračskú metodu ich podmienky do vstupu do Nového Svetového Poriadku(NWO)!

  Príde to postupne:
  -najprv budú stále zvyšovať testovanie,a tým pádom bude narastať počet infikovaných,pretože „TESTY“ už sú upravené tak,aby každý,kto sa bude testovať,bol už „pozitívny“!podľa iných,sú už samotné „testy“upravené na to,aby každý ochorel po otestovaní!
  Umrtnosť na „COVID-19-21“,bude tak ohromne veľká a bude rapídne stúpať nahor,čo bude samozrejme manipulované,ako to bolo manipulované doteraz!

  Vlády budú budovať(čo už sa deje v čechách,nemecku,anglicko)priestory na izolovanie „nemocných“,takzvané novodobé „KONCENTRAKY“!

  Druhá“KARANTENA“-bude omnoho prísnejšia ako tá prvá a bola zavedená na jeseň minulého roka(2020-novenber-listopad) a mala by trvať zhruba do januára(leden)-februára 2021,budú donucované rúška,ako vždy,nastane ale zákaz cestovania,(už čechy uzatvorili v piatok 29.ledna-januara2021)
  a postupne prehlásia že „COVID-19“zmutoval,alebo pridajú daľšiu infekciu,ktorú nazvú:“COVID-21“!-na toto sa bude vzťahovať vyššia nákazlivosť ,a ešte s tuhšou treťou KARANTENOU:
  -čo je očakávaná v januári(leden)-februári(únor)2021
  -zákaz cestovania bude platné aj v tej dobe medzi mestami a dokonca aj priamo v meste,
  Armáda zaujme strategické miesta na cestách,a bude všetkých kontrolovať!
  Toto povedie k veľkému „znova-nastaveniu“:
  -“GREENT-RESSET“-ktorí bude v skutočnosti GLOBALNE-znova-nastavenie všetkých dlhov!
  Národom po celom svete bude ponúknuté že budú zbavený všetkých „dlhov“,ako osobných ,tak aj hypoték,všetkých pôžičiek na čokoľvek iné!
  -zároveň bude každému ponúknuté „ZAKLADNY NEPODMIENENY PRIJEM“!čo nebude podmienené ničím,či pracuje alebo nepracuje dotyčný!
  Tieto výdaje bude hradiť „Medzinárodný Finančný Fond INTERNACIONAL MONETARY FUND“!
  Taktiež príspevky v nezamestnanosti budú zmenené na“základný minimálny plat“-čiže príjem,a bude vysoký iba na to,aby človek mohol prežiť a neumrel hladom,a bude vyplácaný iba „digitálne“(online)
  -na oplátku sa musí každý človek zriecť akéhokoľvek majetku,všetkého čo vlastní,a to „navždy“!
  Ako daľšiu časť podmienky,musí prijať očkovaciu látku na COVID-19“(programovacia látka)a tým sa nechať GENETICKY ZMENIT na:
  „NE-CLOVEKA“-čiže BIO-robota!

  -Tí,čo s týmito podmienkami“budú súhlasiť,budú mať okamžitú volnosť pohybu,bez rúšiek,bez akýchkoľvek zákazov!
  .Zato ale tí,ktorí toto nepríjmu,a nepodriadia sa týmto podmienkam,budú držaní v „KARANTENACH“donekonečna,čiže v tých koncentrančných táboroch,ktoré sa chystajú a stavajú pre týchto ludí!
  Co dokazuje,že ked tí,čo sa upíšu (SATANOVI)budú môcť existovať bez handier-rúšiek,a teda bez náhubkov na ústach,a bez domáceho väzenia,
  a že akákoľvek „karanténa“a rúška boli skutočne použité na naše „ZOTROCENIE“a celá „EPIDEMIA“bola nehorázny „podvod“na ľudstve,bol to totálny výmysel globalistov,a niekoľkých bohatých parazitov,ktorí toto všetko plánovali už dávno celé desaťročia predtým,než sa toto začalo diať,a teda ,aby mohli zničiť celú ekonomiku a naštartovať GREEN-RESSET,čiže Nový Svetový Poriadok a úplnu kontrolu nad ľudstvom a ich myslami a pre ovládanie ľudského vedomia cez očkovacie látky,ktoré im budú napichané do tela!!

  -ako začne očkovací „program“mnoho ludí bude chorých,čo ochorejú z tých očkovacích látok,a mnoho ich bude zomierať,pretože „očkovanie“bude:“NEBEZPECNE“!
  Toto všetko bude považované za tretiu vlnu takzvanej covidovej chrípky,a vlády nariadia daľšiu „KARANTENU“ktorá je plánovaná na druhé štvrť-ročie“2021(zhruba od apríla) a v tej dobe dôjde k celosvetovému kolapsu,a to:
  -k potravinovému zásobovaniu-bude nedostatok potravín,
  čo mnoho ľudí skončí na ulici,
  -budú národy v každej krajine protestovať,a nebudú konca protestov)
  Ekonomická nerovnováha bude ohrozovať všetky národy!
  Mnohé tieto taktiky už boli celosvetovo vyskúšané doteraz pri prvej fáze takzvanej „karantény“!
  -A tí“-ktorí sa nepodriadia povinnému očkovaniu,budú ešte viac perzekuovaný a budú vyhlásený za nebezpečných pre spoločnosť !A za nepriateľov ľudstva!
  Postupom času budú prevedený do tých“koncentračných táboroch“smrti,a ich majetok bude skonfiškovaný(zabavený) štátom!
  -Takýto je výhlad do najbližšej budúcnosti!
  -Ked sa väčšina nad týmto zamyslíte,spomenieme si na rozhovor DAVIDA ICKEHO s DIANOM ROSSOM ,kde ICKE predpovedal presne všetky tieto veci,
  ktoré som tu teraz rozobrala v tejto úvahe,ktoré sa tu vymenovali na margo úniku informácií,ktoré sa rozoberali na Zasadnutí Komisie Startegického Plánovania Vlád vo svete!
  Totot je v podstate „HOROROVY SCENAR“nastavenia globálnej elity!
  Vieme,že dnes už mnoho ludí chápe ,že celý „COVID-19“nebola žiadna zdravotná kalamita,ale „spiknutie voči ľudstvu“,a teda,psychologická skúška poslušnosti ludstva,ako sú ludia poslušný a ovládatelný,na akej úrovni sú indoktrinovaný!!
  Inak povedané aj:“generálna skúška“pre „VYHLADENIE NARODOV“!-čiže „GENOCIDA“v priamom prenose!

  Tým,že budú zničené všetky“potravinové“rezervy,a produkčná gramotnosť speje úspešne ku „globálnemu kolapsu:
  -HLADU
  -UTRPENIU A POMALEMU VYMIERANIU V CELOSVETOVOM MERADLE!
  Niektorí si budú mylieť,že na toto všetko „VYZREJU“ked pôjdu s globalistickým plánom a nechajú sa očkovať,ale žiaľ,to nebude vôbec pravda,pretože „očkovanie“nielenže bude spôsobovať neplodnosť,ale aj niektoré vážne choroby na urýchlenie „SMRTI“človeka,pokiaľ nie je aj priamo „koniec“ked sa vpichne vakcinácia!!
  Očkovanie“-bude vybavené novými „biologickými“zbraňami,vo forme vírových infekcií ,aby zaručili pokračovanie „EPIDEMIE“-ako aj má spôsobovať vysokú úmrtnosť ludí,a prehnanú citlivosť na akékoľvek budúce infekcie,ktoré sprevádzajú človeka po celú dobu jeho života,a nakoniec,budú „smrteľné“pre človeka,ktorí bude očkovaní!

  (LUCIFERIANIUM-as the ACTIVE COMPONENT:Ayrica Igneler „LUCIFERASE“,Olarak ADLANDIRILAN,Ikincil Bir ETKEN MADEYI TASIYACAKLAR,“LUCIFERASE“isimli Bir EnziminPATENTINI Almis Olduklarini Bilmeniz-Onemli,HYDROJEL-HYDROGEL“-čo v preklade znamená,že obsahujú látky potratených embrií,čiže detí,a iných nano-biologických a chemických látok,ktoré zmenia človeka bez citu v podobe „robota“na ovládanie cez centrálu,ktorá je nachystaná vo švajčiarskom CERNE!)

  Inak,niektorí ludia hned nebudú padať na zem,iba pár ludí zomrie hned po očkovaní,niektorí na následky očkovania zomrú za pár dní,a niektorí za mesiac,a postupne samozrejme,a tí,ktorí ostanú živý po očkovaní pár mesiacov,to je preto,aby sa udržala dôveryhodnoť v očkovaní,a aby neboli odradení tí,ktorí „akože“čakajú na očkovaciu látku v poradovníku,vytvárajú dojem,že „vakciny“je nedostatok!
  A ked príde daľšia fáza“EPIDEMIE“,vtedy bude spôsobovať vysokú úmrtnosť ludstva,a to až 75% všetkých tých,ktorí sa nechali očkovať!A toto všetko povedie k daľším „karanténam“lockdawnom a iných opatrení zo strany štátu,a pomoc im bude poskytovať „ARMADA“ktorú si na túto zaležitosť naverboval samotná vláda!
  A to bude „lekársky „a „ZDRAVOTNICKY“TERROR!
  Vlády,na základe týchto vecí,čo sa bude diať,zoberú si úplne „MOC“do svojho jarma,a bude to všetko sprevádzané násilím,budú ludí zatvárať do koncentračných táboroch,budú dokonca unášaný dospelý ako aj detí !
  Všetko si budú uzurpovať moc podľa ich „chuti“ako sa im zachce,a čo si zmyslia!!a dokonca majú ludí usmrcovať donucovacími prostriedkami na očkovanie,ktoré budú obsahovať smrteľné dávky očkovacej látky!!proste budú mať na to legálne povolenie!!
  A bude to oficiálne a dokonca verejné!!a „VY“všetci sa budete na toto prizerať,pretože sa týmito vecami vôbec nebudú „tajiť“ako to robili doteraz zo svojimi plánmi,že boli utajované!!
  Situáciu s „CORONOU“v skutočnosti vytvorila z celého sveta „GLOBALNE VEZENIE“(LOCKDOWN)
  -kde na všetkých ludí vo svete môžu vypúšťať akékoľvek víry, z lietadiel,aké si zmyslia,ako aj,môžu si robiť čo chcú,presúvať vojenskú techniku…atd…a vy všetci sa na to prizeráte ako“teľce“na nové vráta,a nič s tým nerobí nik!!
  -a dalej aj,nútiť národy do nezmyselných opatrení,aby v podstate mohli „globalisti“znížiť populáciu na celom svete ,zhruba ribližne až 94%,takže zhruba nejakých 6% má ostať „žiť“na zemi,a to iba vlastne z ich(globálne elity) milosti,ako oni rozkážu,a ludia im to dovolia,aj napriek tomu,že niektorí to vedia,a aj tak sa na to prizerajú,čo sa deje!!
  „ONI“-GLOBALNA ELITA-považujú ľudstvo za zbytočných „jedákov“-darmožráčov ,ktorí im ujedajú z ich vlastných stolov,a neustále sa boja,že pre nich neostane nič!
  (DEKARBONIZACIA!)

  (preto neustále vytvárajú dojem,že je nedostatok prírodných zdrojov,že je preplnená zem…a to hlavne veria tí,ktorí sú veriaci v „evolúcu“a ktorí sú zakliesnení v materializme a v tomto MATRIXE!)
  Ako aj žijú(Globálna elita) v neustálom strachu,že budú mať málo bohatstva,málo zlata,drahokamov,pôdy,málo územia,málo ropy a benzínu,a koniec koncov,málo všetkého,čo naša ZEM ako-taká dáva!
  (tu treba podotknúť z Knihy GENEZIS,čo hovorí:“
  Dielo šiesteho dňa. – 24 Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
  26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

  27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
  na Boží obraz ho stvoril,
  muža a ženu ich stvoril.

  28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“
  29 Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30 Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. 31 A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.)

  A teda,to znamená,že ludia im z tohto všetkého ujedajú a uberajú!pretože si privlastnili ZEM!!
  Dnes,už väčšina ludí vie,že celá táto šaškáreň,ktorá sa nazýva “KARANTENA“
  je úplne nanič,že je to celé „podvod“ale aj napriek tomu je stále používaná!
  Rovnako tak všetci vedia,že nejaké rúška a odstup-dištancia(2m)vôbec nepomáha,samotný lekári prezentujú,že je to totálny nezmysel!ale aj napriek tomu sú na národe vynucované!!
  A teda,čo to „znamená“!!??
  -že celé toto „DIVADLO“má úplne iný zámer ,ako to na nás všetkých NAHRALI!!
  JE TO ICH“HRA“!
  A celý tento „zámer“je vlastne ponížiť ľudstvo ako-také,na úroveň nejakého ľudského červa,ktorí nemá žiadne ľudské slobodné práva,žiadnu slobodu,žiadne nároky,a jeho úlohou je poslúchať „elitu“a držať hubu a krok“!čo dali na znak „držania huby“rúška-ktoré nasadili celému ľudstvu vo svete!
  (MATOVIC-to povedal v jednom vo svojom vyjadrení,že:“ludia majú byť ticho a nemajú nárok sa vyjadrovať“!!!čoho sme svedkami v týchto dobách,ako ludí zatvárajú iba za svôj vlastný názor“!)
  A technokratický Giganti jásajú a smejú sa ludstvu priamo do očí,ako začínajú blokovať videá,ktoré si nahrávajú na svoje profily,ako aj všetky články,správy,ktoré sú spisované voči dnešnej situácií,ako aj čo sa hlavne týka očkovania a zámeroch očkovania!
  Tieto taktiky sa už dejú vo všetkých krajinách,od Austrálie až po Ameriku!

  Hovorí sa všeobecne,že GLOBALNA ELITA jednajú na príkazy,ktoré dostávajú od svojich nadriadenýh,ktorí sú „TVOROVIA“z takzvaného iného rozmeru,z inej DIMENZIE(čiže mimo-zemštania sú nazvaný!)a teda,ktorí nie sú z ľudského a ši zemského pôvodu!
  (o tom budeme hovoriť v daľšej relácií,podrobne rozoberať štruktúru týchto takzvaných bytostí mimozemskej spoločnosti,a odkiaľ pochádzajú!)
  Rôzny ludia ich popisujú rôzne:
  -niektorí ich majú za démonov,
  -iný za mimo-zemšťanov
  -daľší ich považujú za drakov,jaštery…
  -reptiliánov,nanunakov…
  Avšetko toto akosi divne súvisí s tým,že oznámili „vedci“zo švajčiarskeho CERNU ,že sa im v krátkej dobe podarí z ich solárnym hrdrom nadviazať spojenie s paralelným svetom alebo aj otvoriť BRANY DO PEKIEL!“
  „APOKALYPSA“-práve začína!
  (
  Slovo „apokalypsa“ pochází z řeckého „apocalupsis“, co znamená „odhalení, prozrazení, sundání krytu.“ Kniha Zjevení je někdy nazývána „Janova apokalypsa“ protože v ní Bůh zjevuje poslední časy apoštolu Jenovi. Kromě toho je řecké slovo pro apokalypsu prvním slovem v řeckém textu knihy Zjevení. Fráze „apokalyptická literatura“ je používána k popisu použití symbolů, obrazů a čísel pro vykreslení budoucích událostí. Mimo Zjevení jsou příklady apokalyptické literatury v Bibli Daniel, kapitoly 7-12; Izaiáš, kapitoly 24-27; Ezekiel, kapitoly 37-41; a Zachariáš, Kapitoly 9-12.

  Proč byla apokalyptická literatura psaná s takovým množstvím syboliky a obraznosti? Apokalyptické knihy byly psány v době, kdy bylo rozumnější poselství zamaskovat do obrazů a symboliky než podát je polopatisticky. Dále symbolizmus vytvořil element tajemství kolem detailů času a místa. Účelem takového symbolizmu však nebyl zmatek, ale spíše poučit a povzbudit Boží následovníky v těžkých časech.

  Kromě konkrétního biblického významu, termín „apokalypsa“ je často použit na označení posledních časů všeobecně, anebo poslední z posledních časů konkrétně. Události posledních časů jako je druhý příchod Krista a bitva u Armagedonu jsou někdy označované jako apokalypsa. Apokalypsa bude konečným zjevením Boha, Jeho hněvu, Jeho soudu a konečně nakonec Jeho lásky. Největší „apokalypsou“ je Ježíš Kristus, který nám zjevil Boha (Jan 14:9; Židům 1:2). )
  Títo „GLOBALISTI“v podobe pozemských ludí,sa skutočne snažia VYLUDNIT CELE NARODY!
  (ide tu o spornu otazku medzi dobrom a zlom a medzi BOHOM A SATANOM!:
  „KTO MA PRAVO VLADNUT NA ZEMI-AKO AJ,AKY SYSTEM MA NAROK BYT URCENY PRE LUDSTVO?!-CI SATANSKY ALEBO BOZI!)
  A to pomocou psychického nátlaku a psychologických metod na ľudstvo!a to:
  -nedostatkom potravín,čo sa naučili ludia byť závislí na dovozu(export-import!)
  ktoré celé desaťročie vyrábali systém,aby sa ľudstvo naučilo byť na SYSTEME-MATRIXE závislými!
  -dalej,na vymyslených nezmyselných karantén a pandémií!prasačia chrípka,vtáčia chripka,AIDS…atd…)
  -a tým pádom aj v konečnej fáze týchto metod má byť „MEDITALNA SMRT“človeka,čiže „dobrovolná“EUTANAZIA-v podobe nanúteného očkovania!
  A pretože by to bolo obtiažne ľudstvo donútiť aby dobrovolne odišli zo sveta,
  GLOBALISTI skúšajú nastaviť situáciu tak,aby ľudstvo prosilo a vyslovene“žobronilo“o očkovanie,ktoré bude znamenať „SMRT“!
  Uvaha nad tým môže byť taká,že je úplne možné,že náš „súhlas“(nanútený a vydieraný)a našu prosbu k tomu nutne potrebujú,a proste by inak takéto niečo podniknúť nemohli,
  (toto je spor Boha a Satana,ako ludstvo sa nechá dobrovolne nanútiť k vlastnej samovražde bez poznania viery k Bohu!)
  -a možno aj budete namietať,že nás môžu všetkých „zbombardovať“šmahom ruky nukleárnymi zbraňami,a „svet“by bol ihned prázdny!
  Lenže je tu predpoklad ,že tieto“bytosti“nechcú zároveň „nami“zničiť celú ZEM!
  (nie je to od Boha dovolené,Kniha Jobova o tom hovorí!)
  pretože tento ekologický systém z nejakého dôvodu potrebujú!
  Preto taktiež prišli zprogramovaním 4G,5G,mikrvlnou energiou-ktorá ,keby bola spustená úplne naplno,upiekli by sa ludia zaživa,a mestá by ostali nedotknuté a neporušené,iba ľudské bytosti by pomreli,lebo by zhoreli!
  Ako aj daľšia úvaha je tu,že snaha ovplyvnenia ZEME založená na STRACHU národov,a že ľudstvo existuje iba z dôvodu toho,že zničí biosféru pomocou zamorenia zeme radiácie,plastov,chemického a nukleárneho odpadu,
  ale aj vzburami,vojnami,požiarmi,vytváraným chaosom,ľudskými pocitmi,ako sú:“strach,zúfalstvo,beznádej,nenávisť,závisť,a všetky zlé ľudské vlastnosti,a čiže bez „LASKY“

  (Hymnus na lásku – 1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
  2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
  3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
  4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
  8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
  13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.)

  Ale to nie je“ľudstvo“ktoré tieto veci vytvárajú a produkujú,či spôsobujú!
  Samotné vlády tieto veci „vytvárajú“prostredníctvom ich vytvorených zákonov,ktoré na ľudstvo uvaľujú!!
  (LODNE PRAVO)
  Je tu daľší príklad,ako je napríklad SOCHA SLOBODY,umiestnená v Amerike,
  a ktorá je predstavovaná ako „žena“v znamení volnosti a zatiaľ je to „MUZ“a je tu preto,aby súdil celé ľudstvo“!-a AMERIKA skutočne súdi celé ľudstvo“!
  Tá pochodeň ktorú drží ,je:“PROMETEOVA POCHODEN“-je to oheň ,ktorí bol ukradnutý BOHOM(bohom zemským,nie „Bohu“pravému YAHUWUAHOVI“!)
  Vztýčujú a vnucujú nám svoje „SYMBOLY“MOCI všade tam,kam sa len človek pozrie!!všade sú SATANSKE SYMBOLY!!
  Všetky „Pyramídy,a Afalické symboly,ako napríklad aj Pražsky„ORLOJ“na námestí,a my,im svojím súhlasom s týmto počínaním dávame náš súhlas,a prizeráme sa nečinne na toto všetko!
  Oni,s radosťou používajú opaky,ako napríklad,ked povedia:“
  -“že niečo je„biele“-môžte veriť tomu,že je to stopercentne „čierne“!
  „a takto informujú jeden druhého medzi sebou pred nami,predtým „tajne v šifrách,dnes už to verejne hovoria aj do múdií,a ludia sa na to nemo prizerajú,pretože tomu vôbec nerozumia a nechápu ich znakom!
  Tento „SVET“zahalili neslušnosťou,vulgarizmami,cudzoložstvami,prostitúciou,vraždami,smilstvami,vojnami,násilím,zločinnosťou,drogami,závisťou a nenávisťou medzi ľudmi,národmi ako aj rozdelili celú spoločnosť na viaceré tábory ako aj rodiny rozbili a deti idú proti svojim rodičom,pretože na to vytvorili zákony táto kriminálna spoločnosť,ktorá sa nazvala „ELITOU“!
  A potom,ked vyhladia národy,a tí,čo ostanú,budú poslušný a vdačný tejto kriminálnej elite za život a vúbec za to,že ich nechali nažive,a na tom vybudujú „NOVY A KRASNY“(VO FALOšNOM PONIMANI)svet a system,tak ako je to popisované v tých starých bájkach o VTAKOVI“FéNIXOVY“,ktorí najprv zhorel,a premenil s ana popol,a z popola sa znova zrodil a vzlietol k oblakom!!(to je teda úžasná predstava!)
  a tu sa musíme obrátiť na Biblický výklad,čo nám hovorí Kniha Zjavenie a Kniha Daniel,to budeme rozoberať až v tretej relacií,lebo najprv sa musíme pozriež,kto sú a odkiaľ sú tú takzvaní „MIMOZEMSTANIA“!ale to by sme mali rozoberať v druhej časti relácií!
  ZATIAL ZDRAVIME:
  SIMONA SCHUBERT
  ROBERT NOVOTNY