11.2.2021 - Martin Marcikán

2021-02-11 Aktuální komentáře ANS – PhDr. V. Vítová a JUDr. K. Hais

Témata:

Great Reset – otevřené spiknutí proti lidstvu?
Je změna volebního zákona pro ČR přínosem?
 

Hosté:

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS
Karel Hais, 1. místopředseda ANS
 
 
Hudba:

https://www.youtube.com/watch?v=-6z60tZD1J4

Suverenita aliance národních sil / ANS / internetové rádio / JUDr. Karel Hais / Martin Marcikán / PhDr. Vladimíra Vítová / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře