15.3.2021 - Martin Marcikán

2021-03-14 Necenzurované net – Simona Schubert a Robert – # LI

Velká Tartárie –

vymazána z paměti lidstva, vymazání bylo zapomenuto…

Kdo skutečně vládne světu, lidstvu, Zemi?

Byla historie přepsána? A ne dokonce jen jednou?

Elektronický koncentrák na obzoru!

Jak se můžeme jako lidé (svobodní a vědomí) bránit?


Fakta o historii • Prehistorické civilizace

MudFlood & Utajená historie * Česká a Slovenská Republika

NA ZEMI NIET LESOV I.

NA ZEMI NIET LESOV II.

NA ZEMI NIET LESOV III.

Přirozenost Great Reset / Great Restart / internetové rádio / Necenzurované / Necenzurovane.net. / NWO / Robert Novotný / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Uhlíkové Datovanie
  V dnešnej dobe mnoho ludí verí,že moderné datovacie metody dokazujú obrovský vek našej Zeme,a života na nej.
  Ale opak je pravdou,a tieto metody sú nespoľahlivé a používajú sa len tie metody,ktoré si obhájcovia evolúcie zámerne vybrali.
  Celá rada pozorovaní vykazuje vek Zeme iba na pár tisíc rokov,ktoré sa zhodujú z Bibliou.
  Staršie metody používané k určeniu zemského veku boli založené na čase,ktorí je potrebný k tomu,aby sa ZEM ochladila z roztavenej hmoty,dalej na tom,ako dlho trvá,aby sa zhromaždilo súčasné množstvo soli v mori,ako dlho trvá sedimentácia,aby boli vytvorené skaly a pod.
  Tieto metody evolucionisti ich odmietli najmä preto,lebo neukazovali dostatočne dlhý vek potrebný pre evolúciu.
  Začiatkom tohto storočia vedci začali zdokonaľovať rádioaktívne metody datovania,na ktorých sú založené súčasné odhady veku ZEME.
  Preto museli byť pre datovacie metody vybraté len také prírodné procesy ,napr.jadrový rozpad prvkov,ktoré evolučným teoretikom pri uplatnení istých neoveriteľných predpokladov ponúkajú interpretáciu vysokého veku ,pretože inak by to bezcieľna evolúcia nestihla a jej zástanci by mali veľký problém s nedostatkom času.
  A tak všetky merania vykazujúce nízky vek ZEME,vesmíru dokonca,skál,sedimentov a skamenelín musia byť v mene viery v evolúciu ignorované.
  Ludia o tom väčšinou nič nevedia,pretože sa to nezverejňuje,aby bol zachovaný “materializmus”ako prevládajúci pohlad na svet.
  Rádioaktivita-je založená na skutočnosti ,že atomy rádioaktívnych látok sú nestabilné,t.j.majú tendenciu rozpadať sa a stávať sa menšími atomami.
  Behom procesu rozpadávania sa,uvoľňuje energia z rádioaktívneho atomu vo forme rozličných tipov žiarenia.
  Nie všetky atomy určitej látky sa rozpadajú rovnako rýchlo.
  Jeden atom môže existovať tisíce rokov,kým sa rozpadne.
  Bolo zistené,že k tomu,aby sa polovica atomov danej rádioaktívnej látky rozpadla,je potrebný určitý čas ,známy ako tkzv.poločas rozpadu látok.Tento poločas je dôležitý pre určenie veku rádioaktívneho materiálu.Jednou z používaných rádioaktívnych látok pri meraní je urán,ktorí sa rozpadá,až kým po mnohých štádiách nakoniec nevytvorí olovo.
  Dajme tomu,že bola nájdená časť skaly s obsahom 6,25%uránu,zbytok je tvorený olovom.
  A tu prichádza významná kritika rádioaktívneho datovania,ktorá sa týka všetkých rádioaktívnych techník:
  “nie je možné vedieť,koľko ktorej látky bolo v materiáli na začiatku”!konečný vypočítaný vek je úplne závislý na predpokladoch o pôvodnom obsahu látok.Ak je chybný predpoklad ,konečný výpočet bude chybný tiež!
  Nie je napr.žaidny dôvod na predpoklad (označený napr.1)že by skala na počiatku neobsahovala žiadne olovo.
  Jedna skala v dole v COLORADE bola datovaná na základe predpokladu “1”a zistený vek bol 725milrokov.Neskôr bolo zistené že najmenej 95%prítomného olova bolo v skale už na počiatku.To znamená,že sa pri výpočte vlastne pomýlili,najmenej o 700mil.rokov,predpoklad “1”dalej hovorí,že žiadne olovo alebo urán neboli stratené inak než rádioaktívnym rozpadom.V skutočnosti sa však urán môže zo skaly vytratiť aj inými spôsobmi,často sa vyskytuje vo forme,ktorá je ľahko rozpustná v slanej kyseline.
  Testy ukázali ,že 90%všetkých rádioaktívnych prvkov niektorých žúl môže byť odstránených z povrchu luhovanímslabou kyselinou,dalej nachádzame rozpory medzi vedcami o skutočnej dlžke spomínaného poločasu rozpadu látok.
  Pre urán bolo určených 4,5mld.rokov,ale u ostatných využívaných prvkov panujú rôzne odchýlky.
  U predpokladov “2“a“3“,že pôvodne bolo v skale 50%olova a 50%uránu bolo stratených inak než rádioaktívnym rozpadom a rozkladom,vznikajú podobné problémy.Pretože tieto predpoklady nemožno dokázať .Je zrejmé ,že vypočítaný vek pre nejaký kus skaly sa bude veľmi líšiť od skutočnosti kvôli vykalkulovaným predpokladom.Uránové datovacie metody sa ukazujú ako nespoľahlivé,pretože predpoklady ,na ktorých je všetko postavené,nie sú isté.
  Použitím uránových metod od začiatku vznikalo veľa problémov a nezrovnalostí ,takže muselo byť mnoho prvých datovacích techník opustených.
  Najviac prijímaná metoda určovania veku je metoda „pomerneho izotopu olova“-IZOTOP -je termín popisujúci rozličné formy atomov,v ktorých sa prvok môže vyskytovať .
  Konkrétna časť skaly často obsahuje niekoľko rôznych izotopov olova.
  Vek sa potom určuje z pomeru jedného izotopu olova k druhému.Táto metoda však tiež využíva dohady a predpoklady ,lebo nik nevie,koľko ktorého izotopu bolo v skale na počiatku a koľko pochádza z rádioaktívneho rozpadu uránu.
  Vedci sa snažili vyhnúť týmto problémom použitím troch rôznych rádioaktívnych metod k zisteniu veku skaly.
  Ak tri rôzne metody udajú rovnaký vek,majú určitú istotu správneho záveru.Tri často používané metody merajú nasledujúce pomery :
  a)urán238/olovo 206,
  b)urán 235/olovo 207,
  c)urán 207/olovo 206 ,
  Samozrejme ,vždy,ked boli tieto tri metody použité na určitý kus skaly,zistili sa rôzne hodnoty veku.
  Napr.preverované skaly vo Svedsku dali metody výsledky 380,440 a 800mil.rokov.
  Uznáva sa,že rozdielne výsledky nie sú výnimkou,ale pravidlom.
  Keby sa priznala pravá príčina týchto nezrovnalostí,bolo by to pre uránové datovacie metody osudné.V rádioaktívnom materiále sa jeden izotop olova môže zmeniť v iný procesom tkzv.neutron-gama reakcie!
  Olovo206 sa môže zmeniť v olovo 207.Už je jasné,prečo metody nedávajú ani nemôžu dávať zhodné výsledky.A z toho všetkého plynie fakt,že metody urán-olovo sú pre solídne datovanie nepoužiteľné!
  Vedci datujúci skalu nevedia,či olovo207 vzniklo rozkladom uránu 235,alebo z olova 206 neutron-gama reakciou!
  Veľmi modnou metodou sa stala tiež metoda POTASSIUM-ARGON(K/Ar),no nedávne výsledky týchto metodobsahujú nasledujúce neuveriteľné zistenia:,
  „teraz je známe,že časti zemskej kôry môžu vykázať K/Ar dáta mladšími než skutočný vek kryštalizácie o niekoľko desiatok alebo aj stoviek milionov rokov.Vyskytli sa prípady,ked ukazovali minerálne vzorky neobvyklý vek dát,niekedy väčší než uznávaný vek ZEME(4,5mld.r.)
  Také neobvyklé výsledky nie sú prekvapujúce,lebo atmosféra ZEME obsahuje až 1%argonu a skaly tento plyn môžu ľahko absorbovať!
  Ale ako má potom niekto vedieť,koľko „izotopu“argonu 40 vzniklo rozpadom potassia a koľko pochádza z atmosféry?
  Aby bolo možné odhadnúť,koľko argonu prišlo z atmosféry,hľadá sa prítomnosť veľmi riedkeho izotopu argonu36.
  Ten je prítomný ako malá časť v atmosfére,ale nie je dôsledkom rozpadu potassia.Je známe množstvo argonu36 vo vzduchu a predpokladá sa,že bolo vždy rovnaké.
  Nie je však žiadny dôkaz že je to „pravda“!
  Naopak,je pravdepodobnejšie,že stúpa ako výsledok bombardovania vrchných vrstiev atmosféry kozmickými paprskami.Takže,ak skala obsahuje len malé percento argonu36,nemusí to nutne znamenať ,že bola iba málo ovplyvnená atmosférou.Skôr mohol byť atmosférický argon zachytený v minulej dobe,ked bolo percento jeho výskytu nižšie.Výpočty môžu byť chybné aj na základe skutočností,že argon 40 môže byť koncentrovaný na povrchu skál v dôsledku jeho unikania z väčších hlbok,kde je tlak vyšší.
  Táto koncentrácia by núkala vyšší vek skál,než by tomu bolo v skutočnosti.Nespoľahlivosť rádioaktívnych metod je dobre ilustrovaná skutočnosťou,že vzorky 22-vulkanických skál z rozličných častí sveta,o ktorých sa vie,že boli vytvorené behom posledných 200rokov,pri meraniach vykazujú vek v rozmedzí 100mil.až 10mld.rokov a to bežnými metodami.
  Vek istých pozostatkov človeka nájdeného v Europe určoval na Univerzite vo Frankfurte prof.R.Protsc,ktorý ho určil na asi 30 000 až 40 000rokov.Vedcom z OXFORDU sa tieto čísla nepozdávali a prišli ich do Frankfurtu overiť,tam zistili ,že prístroj ,na ktorom mali byť „fosílie“merané rádiokarbonovou metodou ,v skutočnosti nikdy nefungoval a pán profesor si s vedomím celého kolektívu čísla vymýšľal.
  Ako neskôr sa ukázalo,vek pozostatkov až na jednu výnimku podľa merania nepresiahol 7500rokov,a to vrátane kostí neandrtálcov.
  Pred komisiou sa potom Protsch obhajoval,že takto podvádzajú „všetci“!Napriek tomu,že sú všetky čísla vymyslené,nadalej sa uvádzajú v učebniciach a literatúrach,lebo sa hodia do DARWINOVEJ TEORIE o „evolúcií“!
  Noha mamuta Fairbanks Creek bola datovaná uhlíkovou metodou na 15.380 RCY(radio-carbon yers-rádiokarbonuhlíkových rokov)zatiaľ čo tvár bola datovaná na 21.300 RCY.
  (H.E.Anthony.Natures Deep Freeze,1949,str.300)
  Jedna časť mamuta Vollosovitch bola datovaná na 29.500rokov a iná časť na 44.000rokov.!
  (T.I.Pewe,Q.N.in Unglaciated Central Alaska,Geol.survey Profess.Paper 862,U.S.Government printing office,1975,str.30)
  Aj napriek týmto veľkým problémom vedci stále s dôverou tvrdia,že vek ZEME je 4,5mld.rokov.
  Až sa človek diví,na čom je táto dôvera založená!
  Ako sme videli,táto uránová datovacia metoda je nevieryhodná a metoda potassium-argon má ešte vňčšie otázniky!Na základe dôkazov musíme konštatovať,že metody používané vedcami na určovanie veku sú nespoľahlivé!
  Rozporuplné „rádioizotopné dáta“používajú techniky,ktoré podkopávajú dôveru v datovacie metody udávajúce miliony až miardy rokov.
  Uhlík 14C prítomný v uhli,v rope,vo fosílnom dreve a v diamantoch svedčí o veku pár tisíc rokov,nie milionov.Rôzne plochy kryštálov zirkonu a rôzne kusy zirkonu v jednej hornine pri meraniach dávajú veľmi odlišné hodnoty ich veku,čo spochybňuje vierohodnosť dáta aj datovacej metody.
  Množstvo hélia (produkt alfa-rozpadu rádioaktívnych prvkov)v zirkonoch v žule zodpovedá veku 6000rokov(relatívna odchýlka 2000rokov),výskyt olova v zikonoch vo vzorkách z hlbinných vrtov by mal byť menší v porovnaní s plytkými vrtmi,ak predpokladáme dlhé miliony rokov,pretože väčšia teplota vedie k rýchlejšej difúzií.
  Ak je ZEM stará len pár tisícročí,rozdiel by nemal byť výrazný ,a tak to skutočne je.
  AUSTRALKA „Horiaca Hora“spochybňuje vieru v rádiometrické datovanie aj vieru v miliony rokov!
  Podľa datovania horí uhlie v horiacej hore už asi 40mil.rokov,čo je samozrejme neudržateľné a nereálne!