5.4.2021 - Studio CS Soňa Ludmila

2021-04-04 – NÁRODNÍ LISTY

Zprávy z domova a ze zahraničí na národní notě.

Scheila Szmereková

Martin Jakubec

Martin Dzuris – Velikonoce, covid, posledni události v USA

https://dzuris.com/

Dramaturgie, zvuk, střih, realizace vysílání,
spoty, texty, články, básně a grafika:

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

[email protected]

Skype: SVCS Studio CS

Archiv pořadů / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila aktuality / domov / Informace / Martin Dzuris / Martin Jakubec / národ / rod / rodina / Scheila Szmereková / Soňa Ludmila Csiffáry / Stát / SVCS Studio CS / Velikonoce / www.dzuris.com / www.svobodny-vysilac.cz / země / Zprávy /

Komentáře

  • bobo napsal:

    17:39 říkáte, satanisti, Jehovisti…. nevidíte si do úst. Jehova je jméno Nejvyššího Boha, Boha Bible. Je to Bůh Abrahamův, Jákobův, Izákův… Jeho lid podle proroctví o času konce říká že budou kázat na svědectví všem národům a potom přijde konec. Hanit Svědky můžete ale dostanete od Nejvyššího po tváři, to si buďte jist. Vaše výkřiky chápu, vlády světa jsou pod satanem, protože:“Celý svět leží v moci toho ničemného“… říká Bible. Tedy i politika je v jeho spárech. Namísto rozčilování se seznamte s řešením, které pokorným lidem nabízí Boží Království. :“… rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na věčné časy“. Království již panuje a brzy bude započato velké soužení jako odplata ničemným lidem. Satan totiž zuří a hledá koho by pohltil, má totiž od svého svržení k zemi omezený čas. To co kolem sebe vidíte, tu zločinnost a ochladnutí lásky většího množství lidí je známkou konce systému. Rozumím hněvu lidí nad ničemností politiků ale neuděláte s tím nic, satan a jeho slouhové jsou silnější a bude se vše zhoršovat až do krajnosti. :“ Kdyby nebylo soužení zkráceno, nepřežilo by žádné tělo ale kvůli vyvoleným bude zkráceno“… říká Bible. S Božím lidem můžete obdržet záchranu, nebo jděte proti němu a získejte odplatu, která pro odpůrce Boha čeká. Pro ty, kteří chytají Bohu ruku a říkají:“Co děláš?“ Je vymezena už jen čerň tmy, která je připravena pro ďábla a jeho anděly. Většina lidstva jde po široké cestě do zničení, jen málo lidí nalézá stísněnou bránu do života. Ještě je čas na to, postavit se na stranu oveček Krista. Na stranu prosatanských kozlů bych se být vámi nestavil. Je mi vás líto.