10.4.2021 - Petr Václav

2021-04-10 – Řeklo se stalo se s hostem Aloisem Hlásenským 65. díl – 124 min.

Ovládla Českou republiku mafie? Probíhá v naší zemi vládní puč? Jak fungují správci našeho bytí, kterým jsme dali důvěru? Proč policie nešetří spiknutí a organizovaný zločin, který prorostl do nejvyšších pater justice, ústavní moci a politiky? Vnitřní bezpečnost státu ohrožena a parlamentní bezpečnostní výbory to nezajímá! Důkazy o tomto všem přinesl do studia Midgard aktivista Alois Hlásenský. Výzva k odstoupení policejního prezidenta a jeho náměstků! POZOR!- jen pro silné nátury!

V přílohách naleznete i právní návod jak se postavit za své děti.

https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-10-25-autogenocida-naroda-i-lidstva-alois-hlasensky/
http://Rozhovor - Pan Hlásenský - YouTube
https://legalnivrazda.webnode.cz/
https://www.svobodny-vysilac.cz/?s=michal+a+petr
https://www.facebook.com/101121541604286/photos/a.108597667523340/287667862949652/?type=3&eid=ARDsjJJqJPzhuB0HkrBwTQMP8j86UueEJVCOlcZ9IywqZByyakK-IIVCR5m7V_1xGe7IlqEKBSWC9CrZ&__xts__%5B0%5D=68.ARAbqPV2zjRBGLV71p2XQngkJmPLFBeT8pIDAJN2mFtpk7zEv326utB-gY9E7ZOdqMqLkI3cdo4tkJEr7BkSpcoWlTpBzbHQPPfYcZhfsBT_mh-s5r-c0eM6AZiqH6hdSRVIhC1O68y-eHdoyxiOWiYc5CGIXZPZSyTDpVhqH3D05p88GraH12yOGzidA0nxlMU7u4Y69Ncr9UAtBcPZlJrBFEGmkEc-aNPMY9evjzbx_qxYopUrhKCqhT59AAFvhFtp0fUCX-IG-FwtG6L6MxJpJOYfIVd-MdwxwTsyNWKf0fOE_R0&__tn__=EHH-R

 Vážení přátelé, spolu s dalšími advokáty jsme připravili vzorový dopis rodičů ředitelům škol a starostům měst s nesouhlasem s testováním a respirátory. A k tomu i další přílohy, ale ty nejsou tak důležité. Stačí to vytisknout podepsat a poslat nebo donést osobně. Šiřte to co nejvíce mezi ostatními rodiči, protože jen když to udělají desetitisíce lidí, můžeme uspět

V úterý budou vytištěny letáky, pro rozdávání rodičům ráno před školou, kdo je ochoten letáky roznášet, ozvěte se mi

S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

Archiv pořadů / Řeklo se - stalo se bezpečnost státu / chobotnice / ČR v rukách mafie / důkazy o zločinném spiknutí / host Alois Hlásenský / mafie v justici / mafie v policii / mafie ve státní správě / organizovaný zločin / Petr Václav / Řeklo se stalo se / soudní mafie / stát v ohrožení / Studio Midgard / uloupená policie / vládní puč / zločin v nejvyšších patrech státu /