11.5.2021 - Petr Václav

2021-05-11 – Speciál k rozsudku Nejvyššího správního soudu s hosty Mgr. Luďkem Růžičkou a Mgr. Karlem Světničkou – 126 min.

Petr Václav se svými hosty rozboroval rozsudek Nejvyššího správního soudu. Právníci konstatovali, že senát soudu ignoroval mnoho skutečností – mj. např. že děti nejsou způsobilé k úkonům na základě kterých je rozhodováno o jejich vyloučení z prezenční výuky. Soud rozhodl víceméně podjatě, nikoli apoliticky. Označil úkon odběru biologického materiálu za nezdravotní úkon, přičemž stejný soud v rozsudku napadajícím povinné testování zaměstnanců tento úkon uznává jako zdravotní úkon. Právní relevance rozsudku je konečná, byť vykazuje triviální nedostatky. Bylo navrženo několik možností postupu rodičů, advokátů i právníků.

Archiv pořadů / S-koro-na -sci-fi / Speciály / Volby 2021 braňme naše děti / chraňme děti! / covidová mafie / daň za vzdělání / host Mgr. Karel Světnička / host Mgr. Luděk Růžička / kšefty papalášů / Norimberg 2 / norimberský kodex / organizovaný zločin / Petr Václav / psychopati a devianti / rozsudek Nejvyššího správního soudu / speciál / zločiny proti lidskosti / zlu se neustupuje! / zodpovídáme za zdraví našich dětí /