1.12.2021 - Martin Marcikán

2021-11-28 Necenzurovane net – Simona LXVII / Přirozenost

Hana Remešová

„Budou vás nazývat „blázny“, protože jste se narodili s darem vidět věci jinak a to je dráždí.

Budou vás nazývat „šílenými“, protože jste se narodili s odvahou žít a cítit naplno a to je děsí.

Říkají vám „sobci“, protože jste zjistili, že jste ve svém životě to nejdůležitější, a nejste tak pro ně použitelní.

Říkají vám ′′konspirátoři“, protože jste odhalili kontrolu a manipulaci, kterými se vás snaží ovládat, což jim nevyhovuje.

Budou vás nazývat ′′divnými“ protože neděláte stejné věci jako masy, protože jste vyšli z matrixu a vytvořili si vlastní realitu, která je v souladu s božími zákony.

Budou vás nazývat ′′pomatenými“ protože máte jiná přesvědčení, než nám předkládali po staletí.

Budete nazýváni „narušiteli“ protože jednáte mimo rámec jejich pravidel, protože učíte, protože mluvíte o skutečné podstatě Země a našem původu, počátku a existenci.

Říkají, že jste ′′nebezpeční“ protože nedodržujete jimi nastavená pravidla a nařízení, protože si vytváříte svůj vlastní způsob života prostřednictvím vlastních, jedinečných přesvědčení.

Budou vás nazývat ′′podvodníky“ protože víte, že žijeme ve vesmíru nekonečných možností a všechno je možné, pokud máte skutečnou víru.

Obzvláště, pokud to prohlašujete s autoritou, protože víte, že člověk je svrchovaným tvůrcem, což provokuje jejich démony.

Nenechte se oklamat tím, co vám říkají, vytvořte si vlastní cestu a důvěřujte své vnitřní moudrosti.

Pokud o něčem pochybujete, prozkoumejte to.

Povstaňte a přestaňte věřit všemu, co vám říkají.“Přečtu přímo definici z Koncepce sociální bezpečnosti:

Podstata fašismu jako takového spočívá nezávisle na tom, jak ho nazýváme, za jakými idejemi se kryje, a jakými způsoby realizuje svou moc ve společnosti, tak jeho podstata spočívá v aktivní podpoře davu „malých lidiček“ (na základě jejich vlastního ideového přesvědčení) systému zneužívání moci „elitářskou“ oligarchií…“

Chápete? Když „malí lidičkové“ ze svého ideového přesvědčení podporují systém zneužívání moci ze strany „elitářské“ oligarchie!

A dále, systému, který prezentuje nespravedlnost jako zdánlivě tu správnou „spravedlnost/pravověrnost“, a na tomto základě deformuje lidem vnímání světa a vší mocí, jež je mu podřízena, kultivuje ve společnosti nespravedlnost a brání lidem, aby se stávali (opravdovými) lidmi. Pod různými záminkami vší mocí, jež je mu podřízena, potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti samotného systému a jím uplatňované politice, a potlačuje i všechny, kteří v tomto směru vzbudí jeho podezření.“

The One People’s Public Trust

http://oppt.cyberzeus.cl/https://n–prdgm-com.translate.goog/oppt/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,op

Englischová Barbora

NADECHNĚME SE, PŘÁTELÉ. A NAROVNEJME SE V ZÁDECH.
CO POVAŽUJET ZA NEJVĚTŠÍ VÝZVU? Já poznání každého z nás – kdo jsme. Zkrátka vědět… rozhodně ne poslouchat, co bych ,,měla o sobě vědět a konat“.
Opravdu chceme být loutky, které jsou zavřené v krabici a jejich majitel jim dovolí se občas podívat na svět?
Opravdu se tak bojíme smrti, odmítáme se jí podívat do očí a pochopit, že není nepřítelem? Jak se to stalo, že tato generace má strach jít pohladit do krematoria zemřelému ruku? Stejně tak kdy se z porodu stalo něco, co patří do špitálu?
Opravdu máme tak sevřenou prdel strachem, že nám ,,někdo něco udělá, pokud se zachováme podle svého vlastního uvážení?“
Opravdu necháme naše děti upadat do depresí a úzkostí jen proto, že se sami potíme strachem?
Opravdu odložíme dobrovolně mozek, vypneme bytost, jenž v nás sídlí staletí a začneme lpět na tom, abychom se udrželi stůj co stůj mimo …co vlastně??
Opravdu se bojíte ŽÍT?
Co byste si sakra vybrali?
1, Být tady ještě desetiletí napůl udušení za hadrem na ústech, s jehlou zabodlou do vašeho svalu každý půlrok, zavřeni v bytech, bez osobních setkání, bez přátel, bez kultury, bez vzájemného setkávání se, bez možnosti projevit názor, bez možnosti svobodně podnikat… BEZ MOŽNOSTI SE UPRDNOUT
a nebo…
2, Žít každý den jako kdyby byl poslední, létat nad mraky ve snech, smát se na plné kolo, dávat dětem sílu a ukotvovat jejich víru, že se jim nic nestane, chápat, že tady a teď je to, o co tady kráčí nezávisle na počtu dní, které tady v této jedné pozemské realitě strávíme, vnímat nádech a výdech, důvěřovat zdroji a chápat tu absurditu zabýváním se chorobným strachem, který pohlcuje lidi jako nicota
Mám nápad.
Pojďme si pustit Nekonečný příběh a zvažme, zda vážně míníme hrát hru na NICOTU V NAŠÍ MYSLI.
Pamatujte si, že naprosto svobodní můžete být, ať se nyní kolem vás děje COKOLIV. To vy určujete JAK SVOBODNÍ BUDETE A JSTE, nikdo jiný.
Zvu vás https://fb.me/e/1jloyPyBQ
PS: podpora pro každého, kdo si míní udržet zdravý selský rozum po kupě https://www.youtube.com/channel/UCgu4unSxTTsyG4nKllhTpUw
Od srdce do srdce vaše Baru


Metoda na zlomení člověka: Ve kterém jsme již nyní stádiu? Komunistická vězení inspirují covidovou totalitu. Úplná kontrola nad obětí. Také vás z toho mrazí? Pro naše děti to bude ještě horší

https://www.protiproud.cz/politika/6146-metoda-na-zlomeni-cloveka-ve-kterem-jsme-jiz-nyni-stadiu-komunisticka-vezeni-inspiruji-covidovou-totalitu-uplna-kontrola-nad-obeti-take-vas-z-toho-mrazi-pro-nase-deti-to-bude-jeste-horsi.htm?fbclid=IwAR35pLYUdl1Vq22ucYvjWVbO6q0u1Q5ULH2bf7JSB8A3zrPhmSpmEdgCd1Q

Ahoj Martine,

našla jsem článek z roku 2016, který se týká povinného očkování hexavakcínou. Ústavní soud tehdy rozhodl, že i povinné očkování za určitých podmínek lze odmítnout.

Reakce na rozhodnutí Ústavního soudu:

Předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula označil rozhodnutí soudu za selhání. „V případě, že budeme zavádět něco tak vágního jako svědomí do rozhodovacího procesu, tak můžeme veškeré normy zrušit, protože kdokoli řekne, že je proti s ohledem na své svědomí, tak je naprosto nepostižitelný,“ řekl ČTK.<

Přirozenost Necenzurovane.net. / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Živý člověk /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Plochá Země je nejdůležitější pravdou:

  Až bude konečně celosvětově odhaleno, že Země se otáčí jako koule a že je to 500 let trvající podvod, všichni obyvatelé Země budou náhle konfrontováni se skutečností, že každá vláda, každá vesmírná agentura, univerzita, tajná společnost, náboženská organizace, mainstreamová i alternativní média VŠICHNI lživě podporovali obludnou manipulaci, aby oškubali a ovládali masy. Výsledný masový mentální exodus od systému kontroly je přesně to, co lidstvo potřebuje. Jakmile se pravda o ploché Zemi dostane na veřejnost, tito prolhaní politici, mluvčí, novináři a učitelé se náhle změní ze zvěstovaných hlasů autority na zesměšňované, zavrhované a odsuzované, jak si zaslouží. Jakmile se pravda o ploché Zemi dostane na veřejnost, tyto vlády, univerzity, média a další propletené organizace, které dlouho usilovně spřádaly tento mnohagenerační mýtus o kouli Země, náhle a zcela ztratí veškerou důvěryhodnost.
  Zdroj: Telegram – Red Hat Frogs

 • Simona napsal:

  Tajemství Vatikánu: Rukopis ukazuje, že lidské bytosti mají nadpřirozené síly,
  Existují teorie o tom, že všechny lidské bytosti mají mimořádnou moc. Jediný problém je v tom, že si jí málokdo uvědomuje, nebo ji neumí přirozeně aktivovat. Mnoho lidí navíc není připraveno takovou skutečnost pochopit natož přijmout. Přitom jak se zdá, že základy těchto teorií dokazuje například kvantová fyzika nebo samotná Bible, či objevené svitky z Mrtvého moře.,
  Napříč celou zemou existuje matrice energie, která propojuje vše, co existuje. Tato stejná matrice je přítomna v nás samotných, v našem těle, mysli i duši. V této souvislosti můžeme hovořit klidně i o božské matrice. Tato tvrzení potvrdil v roce 1944 Max Planck, otec kvantové fyziky, když prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je pouhá energie a vše kolem nás je jen iluze.

  Podle výzkumníka Gregga Bradenak, který tyto principy studuje více než 20 let, odhalil důkazy podporující teorie o matrici energie, o které hovořil Planck. Ten ji popisoval jako součást úplně všeho, hvězd, hornin, naší DNA a všeho co je kolem nás. Nejde o žádnou fyzickou věc, která by se dala pozorovat například mikroskopem. Spíše než to, jde o vibrace, které jsou výsledkem síly energie. Žijeme ve vesmíru plném vibrací i naše těla jsou tvořena jejich energií, kterou my samotní také vysíláme dál.
  Zdá se, že tato mocná energie je jako pevně tkaná síť, která spojuje veškerou hmotu a současně nás podstatně ovlivňuje prostřednictvím našich vlastních vibrací. Experimenty prokázaly, že největší sílu mají například frekvence lásky a životní prostředí ve kterém se nacházíme. Vědecké experimenty dokázaly, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vytváříme. Nenávist, chamtivost a další negativní pocity vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale která nám dokáže i uškodit.

  Prostřednictvím těchto vibrací, které člověk vyzařuje navíc může změnit průběh reality kolem sebe. Vše vlastně záleží na tom, jak přemýšlíme nebo vnímáme věci kolem nás. Abychom mohli realitu ovládat a upravovat k obrazu svému, vyžaduje to specifické meditační a modlitební techniky. Už Ježíš o těchto zákonitostech hovořil, ale nezanechal žádné pokyny k tomu, jak dosáhnout toho, abychom vlastní realitu přeměnili v to, co si přejeme.

  Skryté tajemství ve Vatikánu,
  Katolická církev tyto znalosti zakazuje a skrývá již stovky let. Vše se ale změnilo v roce 1946, kdy rolník v jeskyních Kumrán objevil Svitky od Mrtvého moře, jejichž součástí byly i biblické texty, komentáře k biblickým knihám. Našli se tam ale také zlomky biblických textů, které pocházejí od lidí, kteří z různých důvodů nechtějí, aby se v křesťanské texty v Kumránu našly.

  V Kumránu se také našel sedmimetrový svitek dnes známý jako Kniha Izajáš, která popisuje rituály a modlitby k dosažená změny vlastní reality. Text byl napsán před více než 2000 lety a popisuje kvantové teorie, které byly objeveny teprve před 100 lety. Najdeme tam informace o existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit za pomocí velice soustředěné mysli.

  Mnoho lidí se domnívá, že jde o velmi důležitou knihu pro celé lidstvo, které momentálně spí a je ve spárech různých duchovních sil, jež nás manipuluje ve svůj prospěch. Ve zmíněné knize tak má být modlitba, pomocí které se probudíme a zbavíme se řetězů nevědomosti, kterou na nás uvalila vláda a církev.

  Rukopis dále vysvětluje, jak si můžeme vybrat budoucnost, kterou chceme svědomitě prožít, a odhaluje klíče k tomu abychom se stali tvůrci naší reality. Mezi těmito vodítky jsou i ztracené modlitby, pomocí kterých můžeme uzdravit naše tělo, přinést trvalý mír a zabránit velkým klimatickým tragédiím, kterým může lidstvo v krátké době čelit.

 • Simona napsal:

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien.

  Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy.
  Napríklad všetci Američania su založení aj so svojimi nehnuteľonoťami a pozemkami. Uverejníme o tom samostatný článok.

  Spojené štáty sú v bankrote! Ba čo viac, celý svet je v bankrote!

  24. decembra 2016 bol ukončený posledný globálny emisný Trust „Nový Svetový Poriadok“ podpísaný a spustený J. Stalinom v roku 1943 v Teheráne.

  Trust trval 72 rokov na základe práv globálnych cirkevných a majetkových trustov, ako všetky predchádzajúce:

  „Nemecký trust“ – 1870-1943

  “Veľké Poľsko” – 1798-1870 atď.

  Všetky sú súčasťou globálneho emisného „Božského Trustu“, v rámci ktorého existujú peniaze a ich obeh. Takto funguje riadenie globálnych peňazí a celej planetárnej ekonomiky.

  Posledný trust ukončil aj všeobecný globálny Božský Trust, ktorý začal v roku 1302.

  Ani teraz sa neudeje nič nové. Prebehne audit (vyúčtovanie) a oznámenie bilancovania v prospech konečných príjemcov výhod.
  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)
  Biblia tento čas nazvala apokalypsou!

  Dnes je veľmi dôležité vedieť, kto sú to oni – tí koneční príjemcovia výhod? Takže, akokoľvek prekvapivo to znie, ale od roku 2006 o tom vie „každý, kto to má vedieť “!

  Podľa vôľe jediného príjemcu výhod a podľa postavenia (statusu), ktoré na seba prevzali ako koneční príjemcovia výhod, ktorí vlastnia celý svet a všetko materiálne v ňom, vrátane 7 miliárd ľudí-rabov, …. sú nimi suveréni:

  Alžbeta II. -15% a СССР -85%, a tým pádom na základe toho aj občania СССР a ich potomkovia, ktorí prijali titul !!!

  A keďže existuje hlavný zákon vesmíru – sloboda voľby, občania СССР sa k tomu musia určitým spôsobom prihlásiť a obnoviť vládnuce štruktúry СССР ! Je to tak, priatelia!

  Z tohto dôvodu sa Západ pokúša rozpútať 3. svetovú vojnu. Západ (alebo svetovláda – komu sa čo páči) sa snaží zničiť všetko spojené so СССР a zabrániť jeho obrode v akejkoľvek podobe.
  Alžbeta II., brániaca svoje suverénne záujmy, 6. mája 2017 nechala skrachovať Portoriko, kde bola zaregistrovaná korporácia a vláda USA.

  https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/391764-portoriko-je-na-ceste-k-bankrotu-v-pondelok-nesplati-dlhopisy/ , https://www.trend.sk/spravy/portoriko-vyhlasilo-najvacsi-komunalny-bankrot-historii-usa , https://dennikn.sk/792519/skrachovane-portoriko-chce-byt-51-americkym-statom-washington-to-neriesi/

  V marci 2017 upozornila Kremeľ a ponúkla mu rozhodnúť sa prijať suverénne práva asuverenitu spojenú s prípadným vytvorením nového štátu – nástupcu СССР, a práve preto korporácie Ruskej Federácie a Ukrajiny v Londýne krachujú!

  Je načase, aby si sovietsky národ vybral: buď budú konečným prijímateľom výhod celého sveta – živým suverénom – občania СССР, alebo budú dobytkom a majetkom iných suverénov!

  Na základe doterajších informácií si ľudia kladú 2 najčastejšie, základné otázky.

  1. Čo je to Imperiálny Trust 1612-1912?

  2. Čo je Trust Nový Svetový Poriadok podpísaný Stalinom v roku 1943?
  Imperiálny Trust
  Imperiálny Trust 1612-1912, je emisia svetových peňazí vydaných na základe majetku (aktív) Ruska, po uchopení moci v ňom agentmi Vatikánu, tzv. Romanovcami, ktorí v skutočnosti ani nie sú pravoslávni, ale katolíci/luteráni. Títo boli dosadení Vatikánom, na základe tajného sprisahania so západnými bojarmi a synodom, po založení Impéria Vatikánom v Rusku, podľa rímskeho práva (Rímsky zákon) v dôsledku niekoľkých, vrátane neúspešných pokusov o prevzatie moci v Ruskom Kráľovstve Rurikovičov / Bikbulatovičov. A úplne prvými známymi pokusmi o tieto „oranžové revolúcie“ boli Falošný Dmitrij I. a II.
  Imperiálny Trust ako emisia svetových peňazí existoval podobne ako ostatné trusty / emisie v rámci primárneho „božského tisícročného trustu“ (od roku 1302), ktorý je od 24. decembra 2016 ukončený (všeobecné ukončenie pre všetky trusty prebieha od roku 2006) v súvislosti s úmrtím hlavného konečného príjemcu výhod.

  „Božský Trust“ bol a stále je základom celého existujúceho svetového poriadku. V roku 1302 „Satan“ prakticky prevzal polovicu sveta a definoval nový svetový poriadok, založil „Božský 1000-ročný trust“ a vytvoril jednotný svetový finančný systém. Pre realizáciu a správu nového svetového poriadku a tohto trustu (a ďalších trustov v ňom) určil svoj trón – Vatikán, ako hlavnú účtovnú a plánovaciu organizáciu (ako svetový ústredný výbor / Štátny plánovací výbor / Pokladnicu), Jezuitov ako jeho vlastné ministerstvo hospodárstva, Židov – ako manažérov, bankárov a inkvizítorov – ako audítorov svetového finančného systému, plus tajné organizácie a spoločnosti po jej bokoch (stranách). V rámci tohto nového systému boli určené cykly vydávania / emisie svetových peňazí, načasovanie, vlastnosti ich účtovania a sanovania.

  Ako sme už spomínali, bolo stanovené, že cykly emisií svetových peňazí sa budú nazývať „trusty“ – teda obdobia, keď sa niečí majetok používa na zabezpečenie emisií vo všeobecnej svetovej bilancii.
  Bolo rozhodnuté, že budú:
  Imperátorské 300-ročné trusty;

  zlaté štátne – 99-100 ročné

  cirkevné majetkové 72 ročné

  prechodné – miestne (lokálne) vnútorné – 25 ročné …

  Vytvorením Ruského Impéria vytvoril Vatikán riadiacu jednotku (subjekt riadenia), ktorá dostala pod správu skutočné miestne aktíva Ruska (objekt riadenia), ale bez práv predchádzajúcej riadiacej jednotky (subjektu) – trónu Ruského kráľovstva (Rjurik / Bikbulatovič), ktorí si zachovali zákonné práva na všetky renty zo svojej existencie po tisíce rokov a práva od našich predkov po celých 7530 rokov (dodnes).Impérium je právna forma právnickej osoby s najdlhšou dobou existencie v rímskom práve – 300 rokov, zvyšné majú trvanie 99/100 rokov. Cárstvo je formou vyjadrenia prirodzeného najvyššieho práva suverénov a je nekonečné v čase.

  Príkladom je agitácia „za obnovenie monarchie“ s tým, že Michael z Kentu sa na túto úlohu v žiadnom prípade nehodí, ale pravý dôvod nenapíšu ?!

  A dôvod je jednoduchý – Michael z Kentu je potomkom viac Rurikov ako Romanovcov, čo mu umožňuje obnoviť Ruské kráľovstvo a poslať Vatikán spolu s Rothschildmi a ich dlhmi do pekla, maximálne sa od nich zotaviť, nechať ich skrachovať a celkovo zlikvidovať! Otázky krvi sú najťažšie na svete! (M. Bulgakov “Majster a Margarita”)

  To, že Goša Hohenzollern sa na rolu cára taktiež nehodí, nič nemení na podstate sporu, hlavné je vyhnúť sa obnoveniu СССР alebo ruského cárstva, kde je suverénom sovietsky národ resp. ruský národ, ale pre autora sú všetky prostriedky dobré, len aby konečne zobrali občanom СССР suverenitu.
  Keď prišlo na zavŕšenie tristoročného trustu a k úplnému bankrotu, posledný imperátor z dynastie Romanovcov Nikolaj II. vložil zlato na vytvorenie FED-u, ktorý dostal emisné obdobie 99/100 rokov. Majetok, ktorý FED dostal do správy, sa stal základom pre emisiu svetových peňazí (na 100 rokov).

  TRUST o Novom Svete
  J. Stalin podpísal Trust Nový Svetový Poriadok na 72 rokov.

  Trust „Nový Svetový Poriadok“ je právo na 72-ročnú, globálnu, svetovú emisiu peňazí, podpísané Stalinom so svetovými mega-regulátormi v Teheráne v roku 1943, po dokončení predchádzajúceho, globálneho 72-ročného svetového trustu „Veľké Nemecko“(1870 – 1943). Na základe podpísania spomínaného TRUSTU boli v roku 1944 uzatvorené Brenton Woodske dohody a Stalin/ZSSR ​​ako držiteľ emisného aktíva, získal právo na formálnu účasť v nich, na rozdiel od iných krajín sveta, pre ktoré sa stali povinnými.
  Ale so smrťou/odchodom Richarda Gravetta, zakladateľa a konečného príjemcu výhod základného 1000-ročného trustu, sa tento globálny trust z roku 1943 stal posledným. Nič nové už nie je možné! To znamená, že 1000-ročný trust skončil skôr a skončil navždy.

  Teraz prichádza biblický Armagedon, ktorého podstatou je výsledok a audit svetového finančno – ​​ekonomického a politického systému, ktorý je v Biblii opísaný alegorickým jazykom. Všetky znaky а znamenia, na ktoré teológovia čakali, sa už stali.

  Preto je teraz vo svetových finančných inštitúciách zmätok a panika. Aby sa predĺžilo status quo, záujemcovia dokonca vytvorili falošného R. Gravetta a ukryli ho na ostrove Guam. Hrozbu Kim Čong-una vyslať raketu smerom na ostrov Guam vnímajú vládnuce kruhy Spojených štátov ako hrozbu pre celý existujúci svetový poriadok.

  (https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/437878-plan-utoku-na-guam-bude-podla-kldr-hotovy-za-par-dni/, https://www.infovojna.sk/article/cielom-severnej-korey-je-udajne-americky-ostrov-guam-krajina-studuje-plany-utoku )

  Nikto však nevie, čo má robiť. FED je zatvorený od 25. decembra 2013 a je v procese likvidácie súvahy.

  V skutočnosti je FED rozdelený na 4 časti
  FED-1 – ako nevyužité renty Romanovcov, pretože podmienení Rothschildovci / Rockefellerovci už dávno zjedli svoj podiel vo FED-e, zadĺžili sa, a ich bábky, ako Masha Hohenzollern (ach, ako si ich len túžia vziať), a ďalší podvodníci, ktorí vedú boj za obnovenie impéria Romanovovcov!
  FED-2 ​​​​štáty USA s nulovým zostatkom.

  FED-3 je držiteľom likvidačno-dlhového zostatku na čele s Yelenovou, kde sú všetky dlhy Rothschildovcov / Rockefellerovcov / Vatikánu a iných.

  FED-4 oblasť konsolidovanej protiváhy, na základe výsledkov trustového príkazu Nový Svetový Poriadok, pod priamou kontrolou UCC.

  Všetky emisie svetových peňazí uskutočnené po tomto dátume (25.12.2013), vrátane výmeny opotrebovaných dolárových bankoviek za nové, sú absolútne nezákonné, čomu rozumejú aj lídri

  FED-u, ktorí sa snažia nevytvárať zbytočné dôvody na trestné stíhanie.

  Príkladom toho je americký minister financií Stephen Mnuchin, ktorý uviedol, že musí urobiť všetko pre to, aby podpísal nové jednodolárové bankovky, ktoré vstúpia do obehu v decembri. Podpis šéfa ministerstva financií na bankovkách sa spravidla robí červeným kurzívom. Mnuchin sa podpísal nevkusným paličkovým písmom.

  „Môj podpis zostane na jednodolárových bankovkách navždy. Ak je to tak, potom som si myslel, že som sa mal podpísať lepšie, “- cituje predstaviteľ TASS s odvolaním sa na miestne médiá.

  „Zdá sa, že Steven Mnuchin sa musí naučiť písať kurzívom,“ uviedol na Twitteri poslanec Štátneho zhromaždenia New Yorku, Jeff Dynowitz.
  Každý hľadá cestu von z pasce FED-u.
  Čína a India kúpili všetko zlato z londýnskej burzy

  Ale napriek tomu ešte stále nenašli cestu von z bahna. Jedni si myslia, že na to je potrebné vysušiť bahno, druhí majú iný názor.

  Cesta von samozrejme existuje. Jediným možným RIEŠENÍM je………….

  V ďalšej časti vám odhalíme ďalšie ISTINNÉ informácie, na základe ktorých uvidíte podstatu súčasného „Большого Театра“ – „Veľkého divadla“ , ktoré končí. Ešte finálna scéna, opona sa zatiahne a ……. a za ňou nás čaká ZLATÁ ÉRA.

  https://www.youtube.com/watch?v=JKhE4Uf_r3E

 • Lea napsal:

  Velmi zajim.povidani, ale dost narocne na poslech(opakuj.se ,zadrhav.), proto pro nekoho narocne..,

 • Simona napsal:

  Táto „korporatívna organizácia“ktorá začala svoju činnosť od roku 2012 „akože“búrať starý systém a meniť ho na nový „svetový systém(poriadok)je to vcelku pekne popísané a sladkými lahodnými rečičkami ludí oblbujú svojou agendou ako ludí nachytať a následne ich stiahnuť ku sebe pod zámienkou „živý človek“,dajú vám na začiatku aj výhody,ale každé upísanie /Satanovi)svojím otlačkom prsta vás oberú o všetko:“majetok,čas,a nakoniec aj o dušu a slobodu“!/

 • Simona napsal:

  Aká presná definícia základných pojmov OPPT a UCC,o čo vlastne ide tejto korporatívnej spoločnosti,ktorá sa vydáva za záchrancu ľudstva a zmenu systému,teda vlastne PRECHOD ZO STAREHO SYSTEMU DO NOVEHO SYSTEMU pod hlavičkou“živý človek“!!
  Zneužitie pojmu“živý človek“pod hlavičkou OPPT,

  Táto prezentácia o One Peoples Public Trust (OPPT) (Rev 3.5) môže byť použitá na vzdelávanie seba, zdieľanie s inými jednotlivcami alebo profesionálnu prezentáciu veľkým skupinám. Úplný popis:
  Verejná dôvera jedného národa (OPPT)
  One People’s Public Trust (OPPT)
  Verejná dôvera jedného človeka patrí všetkým ľuďom na Zemi rovnako.
  DULY VERIFIED ako VYDANÝ, s náležitým postavením, právomocou a povolením, 25. decembra 2012, vedome, ochotne a úmyselne vyrobené, dané a zaznamenané, s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou, ktoré prisahali na základe sankciíkrivej správy v súlade so zákonnou univerzálnou zmluvou podľa rozhodného práva, nariadenia o medzinárodnom práve UCC Doc č. 2012113593 a WA UCC Doc. č. 2012-296-1209-2, uchovávaný a chránený natrvalo2000043135, zaručený, chránený a zabezpečený, verejný poriadok, UCC 1-103, prostriedok nápravy spoločného právapodľazaručená verejná politika, UCC 1-305; Riadne svedok, zaistený, vošiel a všimol si; Bez toho, aby boli dotknuté prisľúbená, zachovaná a chránená verejná politika, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:“
  Dôvera verejnosti jedného človeka

  „Verejná dôvera jedného ľudu“ (OPPT) vytvorilaa podali právne dokumenty založené na

  Zákon jedného

  Univerzálny zákon

  Zákon OVBS

  V skutočnosti uvádza, že každý muž/žena je prejavom Stvoriteľského Zdroja, a ako taký je Stvoriteľom, a jeNie je podriadená žiadnemu umelému kniežatstvu alebofiremná fikcia.
  Na začiatku. . .
  Bolo tam „My ľudia“.Niektorí ľudia,(známy ako “
  Oni
  „)formované vlády,ako aj hospodársky sústava. Spočiatku savlády afinančný systém bolnavrhnuté v prospechVšetci ľudia, rovnako,prostredníctvom ľuduDôvera verejnosti.

  Deklarácia nezávislosti
  V Kongrese 4. júla 1776.
  Jednomyseľná deklarácia trinástich Spojených štátov amerických,Keď je v priebehu ľudských udalostí, je potrebné, aby jeden národ rozpustil politické pásma, ktoré ich spojili s inou, a aby prevzali medzi mocnosťami zemeoddelené a rovnocenné, na ktoré ich oprávňujú zákony prírody a Boha prírody, dôstojný úcta k názorom ľudstva si vyžaduje, aby deklarovali príčiny, ktoré ich nútia separácie.Tieto pravdy považujeme za samozrejmé, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní, že sú obdarení s určitými neodňateľnými právami, medzi ktorými je život, sloboda a snaha o dosiahnutie Šťastie. Na zabezpečenie týchto práv sú vlády zriadené medzi ľuďmi, odvodzujúc ich spravodlivéprávomoci zo súhlasu vlády, že vždy, keď sa akákoľvek forma vlády stane zdeštruktívne z týchto cieľov, je to právo ľudu ho zmeniť alebo zrušiť a zaviesť novéa položila základy na týchto zásadách a organizovala svoje právomoci v takej forme, aby Zdá sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať vplyv na ich bezpečnosť a šťastie. Obozretnosť bude skutočne diktovať, že Dlho zavedené vlády by sa nemali meniť z ľahkých a prechodných príčin; a podľa toho všetky skúsenosti sa prekrútia, že ľudstvo je viac naklonené trpieť, zatiaľ čo zlo je utrpiteľné, než napraviť sa zrušením foriem, na ktoré sú zvyknutí. Ale keď dlhý vlak zneužitia a uzurpácií, neustále sa usiluje o ten istý objekt, ktorý ich znižuje podľa absolútny despotizmus, je ich právom, je ich povinnosťou odhodiť takúto vládu a poskytnúť nové Strážcovia svojej budúcej bezpečnosti,

  „Ovládanie je ilúzia. . .
  Oni
  “ vytvorené systémyhierarchie, jedna forma „archy“,“emiska“ a „okracia“ za druhou.
  „Oni“
  vedel som, že aby som to udržal.syntetická entropická realita nedostatku,vždy musia polarizovaťľudia, ktorí mali stále energetické väzbyZdroj stvoriteľa v rámci ichsrdcia. Lebo ak sa ľudia zobudia,…… ilúzia by padla.

  Rozdeľte a ovládajte…

  Oni
  „rozdelili ľudstvo s náboženstvami, ideológiami a politické frakcie, aby udržali Ľudí na svojich miestach vo vnútrisystém a salebo zbernicea „len prežiť.“ ĽudiaNikdy som nemal čas jednoducho byť,
  Duchovné tradície boli prekrútené, sudcovia a vzdelávacie systémy boli všetkystvorený na vyučovanie ľudí, to bol prirodzený poriadok vecí.
  —-
  Nie je čas byť jednoducho…
  Nie je čas premýšľať,nie je čas na rozjímanie,Nie je čas na radosť,len brutálne, každodennéboj o základnéprežitie, zatiaľ čoprisluhovači mocivŕtnané vluxus a pohodlie.
  —-
  Úplná hojnosť zo zdroja…
  Lebo keby ľudia mali čas nauvažovať o štruktúrevesmír, v ktorom žili, byvšimnite si, že hviezdy vzdorujú entropii aiba rásť viacej komplex. Príroda vzdorovala entropii, vyrábalaveľa štedrosti z pôdy aslnečného svitu v porovnaní s úsilímvýsadba ono. Plné množstvo Zdroj Stvoriteľa je určený precelé ľudstvo,
  SOM
  ………………
  „Oni“ vytvorili konšpiráciu…

  Oni
  „spolčil sa proti ľudu a zmenil sa“spravodlivý a spravodlivý systém“ do“konkurenčný ekonomický kasínový systém“,postaviť jedného nevinného človeka proti druhému.Hra bola zmanipulovaná…… a dom vždy vyhral,.
  ………………….
  Sledujte peniaze…

  Oni
  „odmenenýpekných tých, ktoríuľahčil hospodárskemusústava. “
  Oni
  „potrebnéľudskí prisluhovači vvláda a financie,a “
  Oni“
  rýchloposilniť najviacsociopatické abez súcitu medziĽudia vládnu ako „bábky“pre nich.
  ………………….
  Niektorí ľudia…
  Uvedomujúc si, že systém bol rozbitý, niektorí ľudiasvoje právo riadne zvážiť, vyšetriť a s rozviedením určiť, či zneužívanie, uzurpácia,a došlo k ďalšiemu utrpeniu, zničeniebezpečnosť ľudí, zníženie počtu ľudí podabsolútny despotizmus.
  ————-
  Je to mimo opravy…
  To, čo ľudia dosiahli, bol opak. finančného systému vrátane jehoendemických korupcia. People zistili, že to bolo za Opravovať. Ale čo treba robiť?
  —————
  Prisluhovači kontrolovaní zhora…
  Prisluhovačistále kontrolovanásudcovia,polície,banky,médiá,aVedomé -ness of a Neprebudené Ľudstvo.
  —————
  Všetko je korporácia..
  Všetky kódy IRS sú registrovanév tá UCC. Všetky americké kódy sú registrovaný v tá UCC. Všetko medzinárodné ekvivalenty súzaregistrované v medzinárodnomrovnocenný od tá UCC. To je všetko.tam, zaregistrované azdokumentované.Usa boli korporáciou, kým ju OPPT nezrušila a neodíde.čo vždy bolo to, že spojené štáty americké Amerika Dôvera. Toto znamená samotnú koncepciu sebaurčenia zo strany občanovv každej krajine bol a je to úplný podvod.
  ———————–
  Vydieranie a korupcia…
  Tieto “
  podvodníci
  „predstavoval ako “
  nadriadený
  “ na inérovnaký prejavy od Tvorca Zdroj. “
  Oni
  “ odvodenéich podstatazo zneužívania,výsmech, vražda,krádež avydieranie iných Zdrojov tvorcu Prejavy.
  ————————
  V skutočnosti systémy otroctva…
  „OPPT“ úspešne podané a vykonané právnekonania o vylúčení uvedených vlád, bankovýchinštitúcií, jej podpornej infraštruktúry a všetkýchspolupracovníkov prostredníctvom UCC.Kľúčovou súčasťou approach, bolo “
  Mocnosti, ktoré boli
  „nemohli a nebudú vyvraciať, je to otroctvosystémy boli “
  súkromné korporácie
  „,protiprávne konanie podľa Maska národovvlády.
  ———
  Vyhlásenie a rozkaz…
  Po úplnom vykonaní zákonnou armádou a orgánmi činnými v trestnom konaní,“OPPT“ prinesie ľudstvu značnú prosperitu, ale jehooveľa väčšie než to. Je to zákonný a zákonný základ predokončiťtrvalýodstránenie“
  otroctvo-systémy
  „vradiče začaté prostredníctvom UCC.
  ————–
  Všetci sme jedno so zdrojom…
  Dôvera jedného národa jeSkutočne ľudí, ako v každom Slobodnom ľudstve na tejto ZEMI,je to Dôvera.
  Je tu jedna hlava, tam je hovorca/ žena/ osoba/cudzinec/ alebo Ryba. Existujú všetky Jeden!Sme jedno s Stvoriteľom Sme jeden medzi sebou,
  Milujte sa navzájom….
  ———–
  Riadne uzavreté…
  Akcie a systémy tohto druhu, či už pod klamlivým rúškom „vláda“, „úrad“, „zmluva“, „akt“, „ústava“alebo „subjekt“,vrátane súkromných systémov, ktoré boli predtým známe ako:“NÁROD“, „ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV“ a jej osobitné agentúry „MMF“,“HAAG“, „SVETOVÁ BANKA“ a“BANKA PRE MEDZINÁRODNÉ ZÚČTOVANIE“…z každej rodiny tohto druhu „kúzelníka“, od od pevniny k pevnine, od mora k moru, k „Svätému moru“, všetky boli zákonne, právne a riadne overené akoRegistrovaná v obchode ako riadne uzavretá…riadne overených dlžníkov ľudu, všetkým ľuďom na zemi,24. októbra 2012,z právneho hľadiska, skutočnosti a ako vec verejného poriadku…nevyvrátiteľné a nevybuchané.
  ————
  Riadne zaregistrované ako úpadok…
  v mnohých momentoch prítomnosti,zákonnú a právnu stálosť, autoritu, hodnotu, práva a zásadu právav súlade so spoločným právom ľudu, všetkých ľudí rovnako,boli zákonne, legálney a riadne zaregistrované v obchodnom registri ako bol vytvorený Prime, Zero Point, stvorením, ako vec záznamu, nevyvrátiteľné a nevyvrátiteľné.Tento druh, DLŽNÍCI, sú riadne overené a registrované ako úpadok. Stavy tela ľudu, všetkých ľudí rovnako a bohatstvo v nich, boli riadne „neskrývané“ pred miestom, kde vždy býval… kde tento druh kúzelníka vždya venoval svoju pozornosť…o riadení ľudí.
  —————–
  Oficiálne zverejnenie 1111.1…
  „Jeden ľud, vesmír stvorenia, Jediný, Zákon jedného,princíp spoločného práva a súčasného stavu. Byť alebo nieBYŤ a ROBIŤ alebo NEROBIŤ… Slobodnou voľbou vôle… toJe to question a voľby vedomeb efore you NOW a IN plain Español ako legale (CODE), už nie je zákonný a legálny… robímevyjasniť:Zákon jedného: Hodnota Stvoriteľa stelesnená rovnako s rovnakoubez ohľadu na to, ako sa vytvára alebo kde, Ten, riadne zaznamenaný a potvrdené po vytvorení, znovu si všimnúť, opätovne potvrdiť a ratifikovať na každompotom stvorenie.“
  Použite nižšie uvedený odkaz na čítanietento dokument úplne
  http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/11/from-toppt-1-11-13-at-1111-the-disclosure-document/

  Verejná dôvera jedného človeka patrí všetkým ľuďom na Zemi rovnako. Rev. 3.5
  ——————-
  Dohoda o konci hry tvorcu…
  UCC Doc #2000043135 je zmluva o koncovej hre tvorcuktoré v podstate poskytli ľuďom absolútne údaje(Pravda). Ľudia dostali nasledovné:

  Oznámenie o čestnom vyhlásení o plnom výkone

  Vyhlásenie o spokojnosti

  Vyhlásenie a príkaz
  „S NÁLEŽITÝM POSTAVENÍM, AUTORITAa AUTHORIZATION, bez toho, aby bol dotknutý, verejný poriadok, UCC 1-308, stvoriteľ, prežívajúci stvorením, vedome, ochotne a úmyselne sa prejavujecez, by a medzi bondservant z nich a všetky prejavy z nich v každej existencii, v ktorejkoľvek existencii, robí vedome, ochotne a úmyselne oznámiť a riadne oznámiť čestné vyhlásenie o plnom výkone, VYHLÁSENIE O VYSVEDČENÍ O SPOKOJNOSTI A VYHLÁSENÍ A PORADÍ,s plnou zodpovednosťou a zodpovednosťou, ako vec záznamu, riadne nadobudol zákonný predpis, oznámenie o stvorení, vrátane nariadenia všeobecného zákona…“
  ————————–
  OPPT Zdvorilostné oznámenia …
  Verejná dôvera jedného človeka patrí všetkým ľuďom na Zemi rovnako. Rev. 3.5
  Zdvorilostné oznámenia súpoužíva sa na informovanie jednotlivcovpráca v popredí zatvorená systémy otroctva, ktoré pomáhajúprebuďte ich k faktuako už nie súchránené ichPodnik. To dávanástroj na vytvorenie iných uvedomujú si, že majúosobné neobmedzené liabilitaak by ti ublížili,zadržať vás, alebo sa pokúsiťvášho majetku.

  Uverejnené 7. marca 2013

  Toto je vizuálna príručka o tom, ako poslať zdvorilostné oznámenie, čo to pre vás znamená v tejto novej zákonnej krajine a proces fakturácie potom.

  Odkaz na stiahnutie zdvorilostných oznámení s pokynmi
  http://kauilapele.wordpress.com/2013/03/07/oppt-courtesy-notice-update-v06p00-complete-kit-with-guidelines-audio-mp3/

  Teraz je čas! Sme božské bytosti Stvoriteľa. Sme zvrchovaní a máme božské právo na život, slobodu a hľadanie šťastia. OPPT urobil každý z nás, ktorý mohol urobiť; acert vaša slobodná vôľa sa rozhodnúť prestať byť bytom systému otroctva a ZAČAŤ BE’ing a DO’ing.

  Všetky informácie týkajúce sa novej zákonnej krajiny a OPPT nájdete http://www.oppt-in.com.

  „OPPT a spisy UCC majú nohy, ale jediná vec, ktorá mu zabráni oslobodiť planétu, sú ľudia, ktorí vystúpia z zadku.“

  Voľba je na vás. Buďte slobodní a prevezmite zodpovednosť, ktorá s tým prichádza.

  Ďakujem všetkým ľuďom na tejto planéte, ktorí sa rozhodli byť slobodní.

  Tu je článok, ktorý sumarizuje OPPT a koncepčný základ za ním.
  http://www.project.nsearch.com/profiles/blogs/one-people-s-public-trust-lawfully-forecloses-corporations-banks
  ———
  „Ja som“ je spôsob, ako byť…
  „Ja som“ jeden so Stvoriteľom“Ja som“ jeden so všetkými národmiBuďte slobodní v prítomnosti „ja som“..
  ——–