23.1.2022 - Martin Marcikán

2022-01-23 Necenzurovane net – Simona a Robert LXXI

Už je to tu nějakou dobu, ale je dobré si to připomínat

Martin Jan Stránský

https://youtu.be/aoSsbWtDVgg

Pandemický zákon a jeho novela

Toto úterý 25.1. bude pravděpodobně schvalován ve stavu legislativní nouze PANDEMICKÝ ZÁKON

Před Sněmovnou budou celý den probíhat demonstrace. Je třeba udělat vše, aby tento protiústavní zákon nebyl schválen!

Pište prosíme poslancům a senátorům! Klidně svými slovy, že nesouhlasíte s protiústavním Pandemickým zákonem.

Maily zde

Co je se zákonem špatně?

Detailní právní rozbor

Moc děkujeme za pomoc a jedeme dál
Vaše Zdravé fórumDôkaz o samo skladajúcich sa nano obvodoch vo vakcíne Pfizer

https://www.facebook.com/watch/?v=351209666820118
Zde zjistíte on-line nebezpečnost všech dostupných šarží “vakcíny” na C19!


https://www.nejvic-info.cz/zde-zjistite-on-line-nebezpecnost-vsech-dostupnych-sarzi-vakciny-na-c19/

Čip, který má zhruba velikost zrnka rýže , je schopen uchovat nejen osobní pas s injekcí covid, ale také soukromé lékařské informace a kryptoměnu

O virus tu nejde: Nejlepší analýza současné pandemie. Jasně, stručně, přehledně a v souvislostech


Sme svedkami apokalypsy vakcínových zombie: zúrivosť, násilie a zvieracie šialenstvo

odkaz na narok penez z Vatikanu

Soud pro zvyková práva rozhodnul o genocidě

https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/?fbclid=IwAR3TQdCzTcP7scZk824XOA3JRSpcb04Hlz3Fbj9-8epUD9jAKILRsSpbzoU

Super rozhovor od Pavla Zitka


https://www.facebook.com/tvsvetlo.zive/videos/682011436129427

OObleck alias white goo


https://www.youtube.com/watch?v=UmpCacJs900&t=292s

Hlenka.. komunitni, kolektivni vedomi.. HIVE MIND

Přirozenost Necenzurovane.net. / Robert Novotný / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Kdyby vám u dveří zazvonil elegantní pán v obleku, sdělil vám, že je vnuk Brunejského sultána a přináší vám 5 zlatých cihel a milion dolarů v hotovosti, které vám předá, jestli ho pustíte do bytu, vaší jedinou reakci pravděpodobně bude, že rychle dveře zabouchnete.
  Místo aby lidé důkladně prověřovali, slepě přijímají vše, co k nim z duchovního světa promlouvá.

  Podvodníků neubývá a lidé se snaží být více ostražití a nejednat zbrkle. Odevšad slyšíme, jak je důležíté přečíst si dokumenty a smlouvy před tím, než je podepíšeme, že si nemáme cizí lidi pouštět do bytu, nemáme se všude vychloubat, jestliže máme doma něco cenného, nemáme nechávat cennosti v zaparkovaných autech…výčet je téměř nekonečný. Ve světě, který nás fyzicky obklopuje, našlapujeme stále opatrněji.

  Proč se ale lidé nechovají stejně ve vztahu k duchovnímu světu?
  Místo aby důkladně prověřovali, slepě přijímají vše, co k nim z duchovního světa promlouvá. Při meditaci se zjeví zářivá bytost obklopená duhou a sugestivně prohlásí, že je strážným andělem. Meditující člověk je z toho celý pryč a okamžitě toto prohlášení přijme jako fakt, aniž by třeba jen na chvíli připustil možnost, že tato bytost lže. Nebo se někde objeví zářící postava ženy, která něžným hlasem tvrdí, že je Panna Marie a přináší poselství z nebe. Zástupy lidí s očima v sloup a v posvátné bázni padají na kolena, ne-li přímo na ústa, hltají to, co takové zjevení mluví, a ani je nenapadne prověřit obsah této líbivé řeči.

  Předpokládat, že všechny duchovní bytosti jsou dobré a pravdomluvné, je stejně naivní jako předpoklad, že dobří a pravdomluvní jsou všichni lidé. Tomu nevěří ani ten největší optimista. Mělo by pro nás být alarmující, že každý chytrý podvodník se snaží vypadat a působit maximálně důvěryhodně. Stejně tak duchovní bytosti, které nás chtějí oklamat, se snaží útočit na city, působit uchvacujícím dojmem, aby člověk v euforii a pod vlivem rozjitřených emocí přestal přemýšlet.
  Bůh ale neřekl, že máme každé zjevení a každou duchovní bytost slepě přijímat a akceptovat to, co prohlašuje.

  Nenechme se oklamat a zkoumejme velmi dobře to, co k nám přichází z duchovního světa.
  Při jaké příležitosti jste se s bytostí setkali?
  Bůh nikdy nejedná se svými dětmi skrze meditace a vyprázdněnou mysl člověka, nebo skrze okultní a esoterní praktiky. To dělají jen démoni.

  Kam ukazují prohlášení takové bytosti? Kam vedou své posluchače?
  Jestliže bytost prohlašuje, že každý člověk je sám sobě bohem, že každý má vlastně svou pravdu a tyto pravdy musíme vždy tolerovat, že lidé vlastně žádného Boha nepotřebují, že existují jiné vyspělejší civilizace s větším poznáním, nebo jestliže bytost vydávající se za Marii tvrdí, že lidé hřeší proti jejímu “neposkvrněnému srdci”, mají se obětovat za duše v očistci atd., jedná se vždy o démonický klam, jehož cílem je lidi zmást a odvést od poznání jediného pravého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

  Bůh nám dal své slovo, Bibli, abychom mohli důkladně prověřovat to, co nám duchovní bytosti tvrdí.
  Není možné rozsuzovat jejich tvrzení podle toho, jak tyto bytosti vypadají a jak se chovají. Démoni se mohou ukazovat jako zářící krásné bytosti a mohou taky mluvit velmi laskavě a líbivě, protože vědí, co lidé chtějí slyšet. Ale obsah prohlášení je vždy možné skrze Boží slovo rozkrýt a rozpoznat jako lež. Je to jako když kapsli s jedem obalíte v cukru. I když chutná sladce, jed nikam nezmizel. Není pravda, že všechno, co je příjemné a lechtá naše ego, je skutečně dobré.

 • Simona napsal:

  Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží Pravdě v srdcích věrných, můžou být ovládáni Duchem Bezbožnosti. Tak jako ti z Ducha Svatého vnímají, co je Bohu milé a jsou uváděni do veškeré pravdy, tak ti co Pravdu odmítnou jsou Bohem zanecháni Duchu Bezbožnosti.

  Duch Bezbožnosti je nečistý duch démonů a je zdrojem klamu
  Má mnoho jmen (Hadí síla, Kundalini, Deekshaa a podobně), které pochází z démonických kultů. Více v článku: Pravidla a znaky duchovního boje.

  Kdo se Duchu Bezbožnosti zasvětí, tomu se i zjevné lži tělesně jeví jako pravda. Lidé zasvěcení Duchu Bezbožnosti hlásí různé “uvědomění si sama sebe”,”splynutí s Vesmírem”,”pochopení úplně všeho” a podobně. To jsou jen stavy mozku, které žádné použitelné poznání nepřinášejí a dají se vyvolat i drogami, meditací, hypnózou a hinduistickým pohybovým zasvěcováním, tedy jógou. Pokud přeci nějaké “poznání” přinášejí, vždy jsou to JEN instrukce démonů jak lépe klamat lidi a provozovat účinnější zasvěcování démonům.

  Těm, co jsou zanecháni napospas, už manipulace přijde v pořádku
  Duch Bezbožnosti je démonského původu. Proto je možné se jím nechat posednout a nechat se ovládat. (Duch Svatý, Boží, ten člověka neposedne ani neovládá). Proto se Duchem Bezbožnosti může člověk nechat pasivně vést. Stejným mechanizmem, jako hinduistický guru či magické pomůcky vedou člověka přez veškeré rozhodování v jeho životě.

  Projevy Ducha Bezbožnosti

  Duch Bezbožnosti se projevuje tak, že člověk rychle přebírá myšlenky démonických kultů a výrazně se odvrací od učení Ježíše Krista. Boží Slovo Bible se mu náhle začne zdát jako příliš svazující, strnulé a nepochopitelné. Člověk zasažený Duchem Bezbožnosti začne vyhledávat “nové spirituální prožitky a techniky”, se kterými se pojí tělesná touha splynout s duchovními silami pomocí rituálů. Duch Bezbožnosti také nutí lidi, aby se označili všelijakými znameními šelmy a sami sebe odsoudili vlastními slovy. Takový je soud nad tímto světem.

  Pro takové “křesťany” se pak stane velmi přitažlivé jakékoliv “přijímání duchovních vln vyzařovaných rukama” nejrůznějších Mistrů, vydávajících se za vyzařovače Ducha Svatého.

  Duch Bezbožnosti mění vnímání Pravdy pomocí tělesných vjemů

  U lidí zasažených Duchem Bezbožnosti přestane Duch Svatý svědčit o pravdě. (jak říká Bible, Bůh je nechá napospas bludu) Tím dochází k tomu, že lidé pod vlivem Ducha Bezbožnosti musí začít spoléhat jen na rozumové schopnosti a na informace, které přijímají ze Satanovo lživých zdrojů. Satan je pak velice snadno chytí do pasti nějaké “biblické interpretace” nebo učení “biblí jednoho muže”. Takoví oklamaní lidé pak svědčí o náhle změněných životních hodnotách, které vydávají za náhlé nové poznání. Říkají zcela nebiblické věci a překvapeně dodávají: “přiďte k nám, uvidíte že u nás v našem sboru je to pravdou”.

  V posledních letech se tedy duchu Bezbožnosti hojně zasvěcuje také v Rezervacích pro Křesťany a Církevních Organizacích, což je vydáváno za nějakou novou moderní formu “křesťanské spirituality”, která je však jen variantou hinduismu a zen buddhismu.

 • Simona napsal:

  Aby démonský duch přesvědčil člověka prostřednictvím lidské pýchy na své “nadpřirozené” schopnosti, může zasvěceným lidem poskytnou iluzi vidění “aury”. Tak jako jiné manipulativní iluze esoteriky a magie, vede i iluze vidění člověka do pasti studia a prohlubování rituálů magie. Esoterická učení vyučují lživá populární učení o čakrách a dalších neviditelných silách.

  Mezi odměny, které démoni lidem nabízejí, jsou tělesné příjemné pocity a pýcha
  Démoni se při tom dobře baví, neboť lidé jejich učení vůbec nemůžou nikdy pochopit a jsou tedy plně závislí jen na démonech, kteří je informacemi sytí. Démoni tak v lidech působí příjemný a žádaný pocit tajemna. Všichni lidé, co se hluboce zabývají učením démonů, jsou přeplněni pocitem hrdosti a pýchy na své domělé schopnosti.

  Démonský duch nutí svého lidského služebníka aby ho uctíval jako svého pána, aby se mu dále zasvěcoval. Takto ovládaného člověka pak démon využívá na to, aby mi zasvěcoval další lidi, aby vnášel lidem kletby, aby lidi manipuloval a obecně páchal zlo na lidech.

  Podstatu iluze vidění aury snadno poznáme podle “ovoce”. Tedy podle toho, k čemu toto učení lidi vede
  Démonský duch využívá u svého lidského služebníka lidskou pýchu, nespravedlnost, touhu ovládat jiné lidi, touhu uspokojit své tělesno. Člověk milující esoterická učení aury a čaker bude čím dál víc nesnášenlivý k učení Boží Spravedlnosti a bude rychle přebírat učení Božího Odpůrce. Bude tedy vždy působit antikristovsky.

  Odpověď na otázku, zda má vidění aury nějaký fyzikální, reálný základ
  Lidské oko nemá žádné fyzikální schopnosti vidět další věci kromě viditelného spektra světla. Většina domělých nadpřirozených “viděných” jevů se odehrává v představě člověka. Iluze vidění aury tak spadá do stejného druhu démonských vizuálních iluzí, jako jsou mariánská zjevení, astrální cestování a podobně.

 • Simona napsal:

  Část populace se při hledání duchovna snadno dala svést na démonickou stranu metodou důsledné aplikace superlásky. Takové jedince poznáte podle toho, že kromě nepřátel, vás, i čehokoliv jiného, milují také lež. Zneužívají účelově slova tolerance proto, aby MOHLI TOLEROVAT LEŽ A KLAM.

  Takový lidé jsou stejně daleko od reality jako vrah a zloděj. Společností jsou ale vnímáni jako milí a neškodní jedinci.

  Pacifikátoři se rádi ztotožňují s nejrůznějšími démony lásky a s mocnostmi, které přináší fyzické prožitky. Často se pojmenují jménem démona, aby tím svou službu lépe definovali. Ve jménu zaslepující “lásky” pak tvoří svůdné weby, kde infikují další oběti lží, nepravdami a šířením “záhadna a tajemna”. Klasickým případem je šíření nejistoty kolem jevu UFO, exopolitka, esoterické a jiné okultní aktivity.

  Ze samotného principu činností lidí pacifikovaných superláskou vyplývá, že nesměřují k žádnému konkrétnímu cíli, neboť superláska je natolik tolerantní, že jí lživé věci v podstatě vůbec naoko nevadí a tolerují je. Je to ovšem pouze naoko, protože za maskou tolerance se skrývá ohromná (démonem živená) pýcha na vlastní osobu a také úplná nesnášenlivost se směry, které odhalují démonickou podstatu superlásky. V tom jsou vždy provozovatelé superlásky v rozporu sami se sebou a svým tvrzením o všeobjímající toleranci.

  Superláska je tedy pacifikující satanistickou zbraní, určenou k potlačení reakcí na nedobré podněty. Je snadno přijatelným falešným směrem, protože nevyžaduje ani přemýšlení, ani žádný názor.

  Provozovatelé superlásky se často opírají o falešná učení, jako jsou například Hovory s Bohem od N. Welshe. Rovněž o sobě také tvrdí, že Ježíš či Bůh jsou jejich SPOLUPRACOVNÍCI. Jednoznačně se tak staví do role pomocníka spasitele lidstva, což je extrémní forma spasitelského komplexu. Bůh a Ježíš pro ně nepředstavují autoritu, ale jen kolegu, se kterým je možné se přetlačovat o místo. Nedokážou ale pak, při konfrontaci, definovat, kdo je pán kterému slouží. Jednoduchou logikou totiž je jasné, že pán kterému oni slouží, jsou jen oni sami. A nebo přímo Satan.

  Superláska rovněž velmi ráda napomáhá šířit Satanovo plán (přijatého od lidí tlumočících své osobní démony, padlé Anděly) na uskutečnění jeho převzetí světovlády. JEDNÁ SE O SATANSKOU SLUŽBU. Tito lidé jsou popleteni, a nepravdivě tak lidem říkají že slouží Bohu. Je to ale lež, neboť Bůh má toto konání za ohavnost. Služba Bohu nepřináší mír, klid a jednotu mezi různě smýšlející lidi. Služba Bohu přináší meč, tedy rozdělení mezi lidi. Na ty, jenž milují pravdu, a na ty, jenž provozují lež!

 • Simona napsal:

  Protože lidé zabývající se esoterikou a okultními praktikami slouží satanu, musejí být svou službou nutně poplatní jeho plánu na světovládu. Přestože tito lidé docela často operují se slovem Bůh, je Bůh v jejich podání odlišný od Boha, který se lidem představuje ve svém slově. Jedná se totiž o nepravého boha, nebo-li Nepravost.

  Je to plně v souladu s charakteristikou bludařů a falešných proroků, kteří hovoří o Bohu a bibli, ale říkají něco zcela jiného než Bible.

  Zejména ženy zabývající se léčením s anděly, různými energiemi, tzv. bílou magií apod. často mluví o tom, že bůh je láska.

  To samozřejmě odpovídá biblické zprávě. Esoterici ovšem nehovoří o žádném jiném aspektu Božího charakteru ani o tom, že láska neznamená mlčet a pasivně tolerovat všechno, co člověk udělá, ať je to sebehorší. Bůh v esoterickém podání je jednoduše supertolerantní dobrotivý trouba, který projevuje lásku bez Spravedlnosti.

  Stačí, aby nějaký křesťan upozornil na to, že se esoterika rozchází s Biblí a že je to oblast služby satanu. Esoterik okamžitě zareaguje tím, že Bůh je přece láska a když něco pomáhá (energie, léčení s anděly…), tak se to určitě Bohu líbí. Že Bůh přece nakonec spasí všechny, protože je miluje a nakonec jim všechno promine a vezme je k sobě do nebe.

  Zní to až idylicky, ale jde o další sladkou lež, jejím autorem je Satan. Bůh je totiž nejen milosrdný, ale i spravedlivý. Jeho láska k lidem Mu nezabrání vykonat nakonec spravedlivý soud.Kdyby byl Bůh jen spravedlivý, všichni bez rozdílu by byli zavrženi, což po právu zasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje milost. Kdyby byl Bůh jen milostivý, všichni by byli spaseni bez rozdílu, což po právu nezasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje spravedlnost, tedy Boha podle představ esoteriků.

  Bůh je spravedlivý a milostivý. Uplatnil obě vlastnosti podle Své svrchované vůle. Nabídl lidem cestu spasení skrze Ježíše Krista, ale ponechal jim svobodu si tuto cestu zvolit, nebo ji odmítnout. Bůh není omezen ani vázán žádnými ani lidskými podmínkami. To by byl potom proměnný, omezený a konečný bůh, nebyl by ani Alfou ani Omegou.

  Bůh v esoterice:

  Bůh není žárlivý. Bůh nakonec každému odpustí a přijme ho.

  Bůh podle Bible:

  2. Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.
  Zjevení 20, 15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera

  Bůh v esoterice:

  Bůh nikoho neodsuzuje.

  Bůh podle Bible:

  2. Tesalonickým 2, 12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
  1. Korintským 11, 32 Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.

  Bůh v esoterice:

  Nakonec odpustí i Satanu.

  Bůh podle Bible:

  Zjevení 10, 20 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

  Bůh v esoterice:

  Bůh se nikdy nerozzlobí a nikdy nikoho nepotrestá.

  Bůh podle Bible:

  4. Mojžíšova 14, 18 Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.‘
  Římanům 1, 18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
  Bůh dává lidem svobodu, samozřejmě. Ale to neznamená, že každá cesta, kterou zvolíme, je správná. Tento verš neposkytuje příliš velký “akční rádius”, cesta k životu je úzká:

  Matouš 7,13-14 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
  Svoboda je úžasná, ale volba, kterou máme, je v podstatě jen mezi dvěma póly – dobrem a zlem, životem a smrtí, službou Bohu nebo ďáblu. Boží slovo pamatuje i na to, že svobody lze zneužít:

  5. Mojžíšova 30,15-18 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
  Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. 1. Petr 2,16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.- z tohoto verše je patrné, že už v tehdejší době byli lidé, kteří měli svobodu za “plášť nepravosti”.
  Není nic divného na tom, že se lidem nelíbí, když je Boží slovo usvědčuje. Nastala totiž doba, o které Bible se značným předstihem mluví:

  2. Timoteovi 4,1-4 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

 • Simona napsal:

  Víra, to je slovo označující vnitřní přesvědčení člověka o tom, že něco je správné a pravdivé. Pokud je víra upřímná, určuje chování člověka tak, že se snaží žít v souladu s informacemi kterými věří.

  Hodnota víry je určena tím, zda-li informace, které jsou předmětem uvěření, jsou zároveň i pravdivé. Pokud totiž pravdivé nejsou, nemají žádnou reálnou hodnotu ani pro člověka, který se jimi řídí. Může se tak z ní stát nástroj Manipulace.

  Malý příklad:
  Přijíždí ke mně autobus do Prahy, ale já upřímně věřím, že jede do Liberce. Asi jsem se nepozorně podíval. Uvnitř autobusu slyším lidi, jak se dohadují, kam autobus vlastně jede. Slyším názory, že do Liberce, nebo do Karlových Var, zaslechnu i Prahu. Můžu vést s lidmi diskuzi kam vlastně jedeme.
  Ale diskuze ani má víra v cestu do Liberce nic nezmění. Prostě se do Liberce nejede. Jediné, co můžu udělat správně, je pečlivě sledovat podle okolí, kam to všichni jedeme a hledat pravdu. A při prvním důkazu, že jedeme do Prahy, zahodit své přesvědčení, že jedeme do Liberce, přijmout pravdu a podle toho jednat.

  Víra neznamená věřit slepě
  Satanovo taktikou změny významu Biblických slov byl pozměněn i význam slova věřit. Dnes se to převážně chápe tak, že si nějaký člověk vytvoří v hlavě jakousi iluzi (“víru”) a tomu prostě a bezdůvodně věří. Tak to ale s Bohem, Biblí a Pravdou není. Bohu můžeme důvěřovat (věřit), protože nikdy nelže!

  Bůh nikým nemanipuluje a odpoví na všechny otázky Pravdu
  Pravou vírou můžeme věřit na základě toho, že je to pravda. Ostatní víry se musí věřit pouze na základě toho, že to někdo řekl, nebo že si to myslíme.

  Ježíš říká “Já jsem pravda” (Nemá nejmenší důvod rozehrávat složitou hru plnou intrik a tajemství, kterou by tě chtěl o něčem lživě přesvědčit.) Všichni ostatní musí lhát, manipulovat a používat mnoho logických a slovních pastí. Velmi často se takoví také rádi skrývají za Ježíšovo jméno.
  Nejznámější příklad toho jak lež může být převlečená za pravdu je příběh o stromu poznání v rajské zahradě. Tento příběh ukazuje demonstraci Boží pravdy a Satanovo lži. Bůh nelhal, lidé po okusení ovoce ze stromu poznání nastoupili neodvratně cestu ke smrti, ocitli se v proudu Času. Z hlediska jejich krátkodobé perspektivy ale měli pocit, že Satan nelhal, protože ihned nezemřeli…
  Tento příběh z Bible demonstruje lidem principy Satanovo lži a jednoznačně ukazuje, že Bůh mluví pravdu (i když to lidé rozumem nechápou). Samotný příběh a informace v něm obsažené jsou jasně pochopitelné pro lidi z jakéhokoliv času.

  VZPOURA ČLOVĚKA PROTI STVOŘITELI – — Touha po bohorovnosti – Člověk podlehne svůdci a chce být roven Bohu. Poznává však jen svou bídu.

  1 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
  2 Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
  3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
  4 Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
  5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
  6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
  7 Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

  — Trest i milost – Za svou neposlušnost je člověk potrestán, svůdce proklet; mezi ním a člověkem bude trvalé nepřátelství.

  8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
  9 Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
  10 On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
  11 Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
  12 Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
  13 Proto řekl Hospodin(YAHUWAH) Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“
  14 I řekl Hospodin(YAHUWAH) Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
  15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
  16 Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
  17 Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
  18 Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
  19 V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
  20 Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.
  21 Hospodin(YAHUWAH) Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

  — Vyhnání ze zahrady – Bůh zabraňuje neposlušným jíst ze stromu života, a tak chrání člověka před naprostou zkázou.

  22 I řekl Hospodin(YAHUWAH) Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
  23 Proto jej Hospodin(YAHUWAH) Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
  24 Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

 • Simona napsal:

  Všetky vírusové a koronavírusové choroby sú podvod. Ak poviem, že žiadne vírusy nie sú príčinou žiadnych chorôb, mnohí povedia, že som sa pomiatol, ale narodili sme sa do sveta, ktorému vládne niekto, kto zámerne klame v každej oblasti nášho života. Ničomu čomu ste boli naučení veriť, neverte. Všetko spochybňujte. Vírusy sú prirodzenou súčasťou každej živej bunky. Plnia obrannú funkciu. Pomáhajú imunitným bunkám odstraňovať nežiadúce a odpadové látky, poškodeným bunkám dodajú cukor, aby mali energiu, a tiež plnia funkciu informátora pre ostatné bunky. Nikdy nebolo dokázané, že vírusy spôsobujú chorobu. Choroby spôsobujú negatívne baktérie, stres a iné toxíny, nedostatok živín a kyslíka. Všetko sú podvody. Príčinou malárie bol napr. Metán, detskej obrny pesticíd DDT, kiahní Ploštice, mikrocefáliu nespôsoboval vírus Zika, ale insekticíd Pyriproxyfén, choroby a úmrtia, ktoré mal spôsobovať vírus Ebola, spôsoboval Formaldehyd, chorobu ktorú nazvali AIDS, nespôsoboval HIV vírus, ale liek od Big Pharmy AZT. atď. Ak povedia že je chrípková epidémia, žiadna v skutočnosti nie je. Ak je viac chorých v chladnejšom období, je to preto, lebo vtedy sme viac náchylnejší oslabiť telo spomenutými činiteľmi. Robilo sa množstvo výskumov s chrípkou, kedy sa strekla aj krv chorých jedincov do zdravých, a nikdy nikto sa chrípkou nenakazil. Takto to nefunguje. To niečo, čo sa prenesie napr. z človeka na človeka, aby to spôsobilo ochorenie, musíme hľadať na energetickej úrovni. Robil sa experiment. Do jednej nádoby s vodou sa vložila DNA. Do druhej nádoby vložili iné DNA, a túto nádobu umiestnili do inej miestnosti. Zaviedol sa zdroj energie, v tomto prípade ÚV svetlo, a ožiarila sa prvá nádoba. Po nejakom čase sa v druhej nádobe, vytvorila presne rovnaká sekvencia DNA. Ak má niekto tzv. chrípku, a podobné symptómy dostane niekto v jeho blízkosti, došlo k energetickému prenosu, ktorý spôsobí podobný bunkový stres ako je pri odosielateľovi. DNA je vysielač a prijímač energie. Aby došlo k energetickému prenosu, vždy musí byť DNA vo vode a musí byť energetický zdroj. Energetický zdroj sú aj naše myšlienky a emócie. Ak ste očkovaní, vaše myšlienky a emócie už nemusia byť len vaše. Očkovaní môžu ubližovať prostredníctvom rezonancie DNA. Majú silnejší zdroj energie a silnejšiu rezonanciu DNA. Ich zdroj energie pochádza z umelého centrálneho vedomia, preto na neočkovaných na tomto energetickom základe prenášajú rôzne choroby. Raz sa mi stalo, že niekoľko hodín po podaní ruky z očkovaným, sa mi na nohách vytvorili polmetrové pásy modrín na oboch nohách. Z ničoho nič. Podobných prípadov je veľmi veľa. Niektoré neočkované ženy po kontakte s očkovanými trpia nepravidelnou a silnou menštruáciou, trpia potratmi. Mnohí krvácajú z nosa, majú migrény. Iní uvádzajú, že ich zvieratko zomrelo, keď sa ho dotkol niekto, kto bol očkovaný. Toto sú fakty.

 • ZiveSvetlo napsal:

  Je konečně třeba brát na Vědomí, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy – plány tvoření vně projevených světů a jejich realit.

  Vše co má tzv. duši, neboli jiskru kosmického vše-VĚDOMÍ je tvůrcem nejen své osobní reality, ale i spolutvůrcem společného časo-prostoru neboli světa. Naprosto každý svět, neboli časo-prostor ale není nic jiného než holografická projekce vnitřních mentálních představ bytostí obývajících společný časo-prostor.

  Tyto holograficky promítané mentální představy na zlomek vteřiny krystalizují do zdánlivě hmotného projevu existence (podobně jako elektrony v atomu jsou jakoby všude a nikde), přičemž změna z jedné holograficky zobrazené projekce na další a další a další vytváří ILUZI existence hmoty, pohybu a plynoucího času.

  To znamená, že změnou smýšlení a víry v to či ono (které vytváří program, neboli plán tvoření sledu událostí) lze mentální představy v kolektivním vědomí kdykoliv jakkoliv přeprogramovat a začít změnou smýšlení a mentálních představ vytvářet především takové představy, které jsou pro blaho všech zúčastněných.

  Z toho vyplývá, že vytvářením a upnutím své pozornosti na příjemné radostné a povznášející představy (tvořící překrásný svět na Zemi), lze pomoci krystalizovat – zhmotnit jen to, co vytváří časo-prostor – svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Je ale třeba takovéto představy přijmout za svou pravdu a jako již TEĎ existující vně projevenou realitu, i když tomu tak prozatím není.

  Mnohem více se dozvíte z článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/je-nejvyssi-cas

  S pozdravem Lu-mír 🙂 alias Živé Tvořivé Světlo. (živé tvořivé světlo = vnitřní duchovní podstata, která je ve všem co je organické a tudíž tvořivé, čili ve všem co pochází z nitřního nepolarizovaného světla, neboli z pra-podstaty všeho a všech)

  Poznámka: Ten samý, výše uvedený komentář, ve kterém není uveden nadpis článku, smažte prosím.

 • ZiveSvetlo napsal:

  Vše co má tzv. duši, neboli jiskru kosmického vše-VĚDOMÍ je tvůrcem nejen své osobní reality, ale i spolutvůrcem společného časo-prostoru neboli světa. Naprosto každý svět, neboli časo-prostor ale není nic jiného než holografická projekce vnitřních mentálních představ bytostí obývajících společný časo-prostor.

  Tyto holograficky promítané mentální představy na zlomek vteřiny krystalizují do zdánlivě hmotného projevu existence (podobně jako elektrony v atomu jsou jakoby všude a nikde), přičemž změna z jedné holograficky zobrazené projekce na další a další a další vytváří ILUZI existence hmoty, pohybu a plynoucího času.

  To znamená, že změnou smýšlení a víry v to či ono (které vytváří program, neboli plán tvoření sledu událostí) lze mentální představy v kolektivním vědomí kdykoliv jakkoliv přeprogramovat a začít změnou smýšlení a mentálních představ vytvářet především takové představy, které jsou pro blaho všech zúčastněných.

  Z toho vyplývá, že vytvářením a upnutím své pozornosti na příjemné radostné a povznášející představy (tvořící překrásný svět na Zemi), lze pomoci krystalizovat – zhmotnit jen to, co vytváří časo-prostor – svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Je ale třeba takovéto představy přijmout za svou pravdu a jako již TEĎ existující vně projevenou realitu, i když tomu tak prozatím není.

  Jelikož vše vně projevené jsou holografické projekce mentálních představ, tak těm mentálním představám na kterých udržujete dostatečně dlouhou pozornost nezbude nic jiného, než se projevit i navenek jako vně projevený prostor a události v něm probíhající. Ve 3./4.D světech se ovšem mentální představy nezobrazují okamžitě, z důvodu, aby zdejší bytosti (které v těchto úrovních existencí mají i nepříjemné představy) nezobrazovali navenek i to, co si nepřejí kolem sebe vidět a prožívat.

  Podstatu a zákonitosti tvoření hmoty, prostoru a událostí znají i ti, kteří tento svět zotročili a ovládli ho a proto lidstvu podsouvají takové zprávy, které vytváří nepříjemné až hrůzostrašné představy. Proto není divu, že tento svět je plný hrůz, strachu a chaosu, čímž bytosti pomocí strachu ovládají a zotročují.

  Těchto bezduchých entit a zlovolných bytostí se ale nemusíte nijak obávat, neboť každá zdánlivě individualizovaná jiskra kosmického vše-Vědomí je středem a tvůrcem svého vlastního vesmíru, ve kterém se zobrazuje pouze a jen to, čemu bytost uvěří a uzná to za svou osobní pravdu, která se díky myšlenkám a z nich se rodícím mentálním představám může promítat – projevovat i ve hmotné, vně projevené realitě.

  To znamená, že nikdo a nic Vás nemůže ovládat do té doby, dokud nepřistoupíte na podsunuté myšlenky těch, kteří Vám podsouvají jejich myšlenky (z kterých jsou tvořeny představy), čímž se snaží, abyste tvořili svou osobní realitu dle jejich myšlenek a představ a ne dle Vašich vlastních myšlenek a představ !!!

  Mnohem více se dozvíte z článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/je-nejvyssi-cas