15.2.2022 - Studio Plzeň

2022-02-15 – M.Zelenka_395_Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip

M.Zelenka

Komentáře

  • ZiveSvetlo napsal:

    Bůh stvořil člověka k obrazu svému a padlí andělé genetickou manipulací přetvořili schránku zdejšího člověka k pod-obrazu 🙁 svému. Kvůli této genetické manipulaci je v každé lidské pozemské schránce každé rasy alespoň část DNA reproše. To je ten tzv. dědičný hřích, který je genetickou manipulací do DNA pozemského člověka vložen. Proto se někteří lidé chovají tak jak se chovají a To je ten tzv. černý a bílý vlk, kterého v sobě máme. Kterého z nich kdo svým smýšlením jednání a emocemi (neboli specifickými disharmonickými frekvencemi) krmí, tím se následně stává.