20.5.2022 - Studio Klatovy

2022-05-19 – Svobodné buňky Jihočeské_Š.Dominová&J.Musil&M.Mišun

Š.Dominová & J.Musil & M.Mišun

Kdo jsme? Jsme skupina obyčejných lidí, kteří pochopili, že se musí o sebe postarat sami.Vytváříme síť lidí, kteří o sobě vzájemně vědí, pravidelně se scházíme a propojujeme své síly. Sdílíme své zkušenosti a navzájem se inspirujeme a pomáháme si.Cílem je připravit sebe a své blízké na nadcházející období krize (jak finanční, tak hospodářské, energetické, zdravotní, morální atd.)Více než rok intenzivně pracujeme na propojování lidí se stejným nastavením.Každý týden se pravidelně setkáváme a pořádáme různé akce, praktické přednášky, společné víkendy v přírodě, vzděláváme se v soběstačnosti atd.Navazujeme kontakty s místními farmáři a producenty, řešíme energetickou i potravinovou soběstačnost, 🥦 problémy „obyčejných“ lidí.
Přehled 12-ti klíčových témat, kterým se ve Svobodných Buňkách aktivně věnujeme, pro usnadnění života v nové době a přicházející ekonomické a morální krizi

Archiv pořadů / Studio Klatovy / SvětObjevující střípky Ing. Mojmír Mišun / studio Klatovy / světobjevující střípky / svobodné buňky /