7.6.2022 - Martin Marcikán

2022-06-07 Příprava přechodu na českou NESARU

Téma:  Program pro občany ČR – příprava přechodu na českou NESARA

Hosté:  

Ing. Julius Schuster

                Ing. Jaroslav Tichý

Suverenita debatní speciál / Gesara / Ing. Jaroslav Tichý / Ing. Julius Schuster / Nesara / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

 • Tomáš Ježek napsal:

  Dobrý den pánové,
  zaujala mě ke konci pořadu číst o budování českých obchodních zastoupení v cizině.
  Myslím, že si bývalé PZO idealizujete. Kritizujete možnost korupce obchodníků u jednotlivých výrobců, ale zcela vám uniká, že nejlepší způsob korupce je, když jdou všechny obchody povinně přes jednu osobu v PZO…
  Zcela správně mluvíte i nefunkčnosti státní organizace CzechTrade, ale ona za to až tak nemůže. Pokud do takové organizace stát nenajme člověka s velkými obchodními zkušenostmi v dané oblasti, nelze očekávat víc, než úřední přístup, když tam pošleme úředníka (v lepším případě, taky by tam mohl být někdo z protekce). čili musí to být člověk schopný a musí mít výraznou část příjmů závislou na tom, jaké obchody připraví.
  Ideální by bylo tam poslat někoho, kdo už tam obchodně uspěl a stát by měl být schopný (a ochotný) se dohodnout s firmou, která takového člověka má, aby ho na dobu několika let uvolnila pro tuto funkci (i kdyby to měl stát firmě finančně kompenzovat). Příkladem může být přesun Viktora Sotony, úspěšného manažera ERA Pardubice do Aero Vodochody. Tam to bylo usnadněné tím, že oba podniky spoluvlastní Omnipol, ale v rámci NESARA by toto mělo být pravidlem i pro případy mezipodnikové spolupráce. Cílem je přece, aby se dobře žilo celé republice a ne jen vybraným firmám.