19.9.2023 - Martin Marcikán

2023-09-17 Necenzurované net CII

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Necenzurovana-net-CII—17.09.2023:4

AGENDA „2030“ a lodné právo a živý človek-súvisiace aspekty

Se Simonou z Mallorky, Yannii Slánskou a Robertem

Slavný starověký filozof Lao-c‘ kdysi řekl: 
„Sleduj své myšlenky. Stávají se tvými slovy. Dávej pozor na to, co říkáš. Ty se stanou tvými činy. Sledujte své činy. Stávají se tvými zvyky. Věnujte pozornost svým návykům. Stanou se vaším charakterem. Sledujte svůj charakter. Stane se vaším osudem.“
 V tomto citátu spočívá tajemství skutečného projevu. Říká, že neprojevujeme to, co chceme, ale to, co jsme. Chcete-li lásku, staňte se milujícím člověkem. Chcete-li přijímat hojnost, staňte se štědrým dárcem. Chcete-li respekt, respektujte druhé. Chcete-li úspěch, přijímejte výzvy. Pamatujte tedy, že tajemství manifestace spočívá ve vaší proměně. Soustřeďte se na to, abyste se stali, ne pouze na to, abyste chtěli.

„Žádná současná společnost si nepřeje, aby lidé byli moudří. Je to proti zájmům všech společností.

Protože pokud jsou lidé moudří, nelze je vykořisťovat. Pokud jsou moudří, nemohou být podrobeni. Nemohou být nuceni do mechanického života. Žít jako roboti. Povstanou. Povstanou za svou individualitu. Budou mít okolo sebe neustálou rebelii. Budou chtít žít ve svobodě.

Svoboda přichází s moudrostí a žádná společnost si nepřeje svobodné lidi. Protože ve chvíli, kdy lidé začnou používat svou moudrost, stávají s nebezpečnými. Nebezpečnými pro establishment. Nebezpečnými pro lidi, kteří jsou u moci. Nebezpečnými pro majetné. Nebezpečnými proti všem druhům útlaků, vykořisťování a potlačování. Nebezpečnými pro církve, nebezpečnými pro státy, nebezpečnými pro národy.

Ve skutečnosti moudrý člověk je oheň, plamen a světlo. Nemůže jim nikdy sloužit, nemůže být nikdy zotročen.“

-Osho-

Tematické pořady agenda 2030 / Lodní právo / Necenzurovane.net. / Robert Novotný / Simona Schubert-Sebova / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Yannii Slánská /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Múdrosť – sprievodkyňa
  Či múdrosť nevolá
  a umnosť nevydáva svoj hlas?
  (Vysoko) na temene výšin, pri ceste,
  na križovatkách stojí,
  pri bránach, ktoré vedú do mesta,
  pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá:

  Na vás volám, mužovia,
  k ľudským synom (nesie sa) môj hlas.
  Priúčajte sa opatrnosti, pochábli,
  blázni, priúčajteže sa rozumu!
  Počúvajte, bo znamenité (veci) zvestujem
  a moje pery otvárajú sa (len) na správne (besedy).

  Áno, (čistú) pravdu vraví moje podnebie
  a mojim perám sa oškliví neprávosť.
  Spravodlivé sú všetky reči mojich úst,
  nieto v nich falše ani podvodu.
  Všetky sú priame človeku, čo rozumie,
  a prosté tým, čo prišli k poznaniu.
  Nie striebro, (ale radšej) prijímajte moju náuku
  a (radšej) poznanie než najvyberanejšie zlato.
  Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly
  a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.

  Múdrosť a jej dobrá
  Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou
  a dosahujem hĺbavé poznanie.
  (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.)
  Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej
  a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
  U mňa je rada, u mňa je rozumnosť,
  u mňa je umnosť, u mňa sila (hrdinská).
  (Ja som tá), skrze ktorú králi (dobre) kraľujú
  a podľa práva rozhodujú vladári.
  (Ja som tá), skrze ktorú kniežatá sú kniežatami
  a vysluhujú právo mocnári.

  Ja svojich milovníkov milujem,
  nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú.
  U mňa je bohatstvo a česť,
  trvalá zámožnosť a blahobyt.
  Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod
  a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie.
  Chodievam po ceste spravodlivosti
  prostriedkom chodníkov, (jak vyžaduje) súd,
  aby som nadelila svojim milovníkom imania
  a ponapĺňala ich pokladnice.

  Pôvod múdrosti
  Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest,
  prv ako stvoril od pradávna čokoľvek.
  Od večnosti som ustanovená,
  od počiatku, prv ako povstal svet.
  Nebolo ešte morských priehlbní,
  keď som sa ja už zrodila,
  nebolo ešte žriediel obťažených vodami.
  Prv ako sa vrchy vhrúžili,
  pred pahorkami som sa zrodila,
  Prv ako nivy urobil a planiny
  a prvé hrudy na zemekruhu.

  Keď zhotovoval nebesia, (bola) som tam,
  keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými,
  keď upevňoval mraky vo výši,
  keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny,
  keď vymedzoval moru jeho hranicu,
  by vody neprelievali sa cez svoj breh,
  keď ustaľoval základy zeme,
  ja som bola uňho chovankou,
  bola som deň po deň jeho rozkošou
  a hrala som sa pred ním v každý čas;
  hrávala som sa na okruhu jeho zeme
  a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými.

  A teraz počúvajteže ma, synovia:
  blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú.
  Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi,
  a nezanedbávajte ho!

  Blahoslavený človek, ktorý ma počúva
  a bdie deň čo deň pri mojich dverách
  a strežie na veraje mojich brán!
  Lebo kto nájde mňa, ten nájde život
  a dosiahne milosť od Pána.
  Kto sa však prehrešuje proti mne, ten páše voči sebe ukrutnosť,
  všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť.