4.12.2023 - Studio CS Soňa Ludmila

2023-12-03 – Setkání Poslů Budoucnosti _ Lednice 25.11.2023 _díl 2

https://www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info/menu/

  • Cílem těchto opatření je:nejen odstranit stávající viníky a příčiny stávající situace na světě, nýbrž ipřeformátovat politicko-společenské uspořádání na Zemi avytvořit tak předpoklady k evolučnímu skoku lidské společnosti (spolu se Zemí) do prostředí 5. dimenze, tj. do Zlatého věku.Jde tedy o druh systémové změny, která nemá v novodobých dějinách obdoby. Je daleko hlubší a širší než pouhý přechod z otrokářského systému do feudalismu, či z feudalismu do kapitalismu, příp. později pak do socialismu apod. Jde o likvidaci tzv. „babylonské finanční magie“, kterou přinesli do Babylonu Archonti více než 2 tis. let před Kristem Archonti a kterou dále rozšířili do celého světa jejich potomci v podobě Nephilim, černé šlechty, Chazarů atd. (o systému nějaké vylepšení ekonomického systému podniků na malé a střední úrovni nemůže být vůbec řeči. Nový ekonomický systém směřuje úplně jinam. A pokud se neubráníme EU a spadneme do NWO, tak tam budou podnikat pouze nadnárodní koncerny, kterým se bude podřizovat i budoucí politika, zatímco zbytek lidí bude chodit s hráběmi a motykami zase „na panské“. Ani v jedné z obou variant budoucího vývoje tedy žádná varianta a la Slušovic, která navíc vůbec neregistruje potřebné souvislosti, natož aby je řešila, nepřipadá vůbec v úvahu.

https://odysee.com/@PosloveBudoucnosti-ZlatyVek:c?view=content

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

svcs.studio.cs@gmail.com

Skype: SVCS Studio CS

Archiv pořadů / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila aktuality / Antonie Valovičová / bez cenzury / Blanka Kovarčíková / Informace / Ing. Jaroslav Tichý / Stanislava Bláhová Tůmová / SVCS / SVCS Studio CS / Svobodný vysílač CS / www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info /