1.2.2024 - Radio META CZ

2024-02-01 – Studio JIH – Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Komentáře k aktuálnímu dění v České republice, Evropě i ve světě. 

Téma:

  1. Proč je nutné zajímat se o politiku, jít volit a říci veřejně, koho mají lidé podporovat!
  2. Co mají společného OSN a WEF a BlackRock
  3. Změna systému je nutná

Hosté: 

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. – předsedkyně ANS, předsedkyně Českého mírového fóra

Archiv pořadů

Komentáře