2.12.2019 - Petr Václav

2019-12-02 – Komentované čtení ze zajímavých knih 41. díl – 119 min.

Petr Václav čte a komentuje knihu Bohumila Vurma a Zuzany Foffové Karel IV. ; rytíř – poutník – král – císař.

Archiv pořadů / Komentované čtení z knih Blanka z Valois / císař Svaté říše římské / dějiny / Eliška Přemyslovna / historie Čech a Moravy / Jan Lucemburský / Karel IV. / Karel IV. Sličný / Křivoklát / otec vlasti / Vurm Bohumil / Země koruny české / Zuzana Foffová /