29.11.2020 - Martin Marcikán

2020-11-29 Autogenocida národa i lidstva – Alois Hlásenský

Popis:

Kecy ze špitálu

Moravský Troll

Domácí úloha:

Spočítejte, kolik lidí umřelo první březnový týden roku 2018 navíc proti březnovému průměru za několik předchozích let?

Potřebné informace najdete na webu ČSÚ v grafu na spodku stránky (posouvat doprava a doleva):https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr…

Úloha pro lepší počtáře:

Kolik lidí zemřelo navíc nad průměr z jiných let v době od prosince 2016 do února 2017?

Až zas nějaký rouškarián, nebo svědek COVIDův napráská tohle video k cenzuře, ať rovnou nechá cenzurovat i údaje od Českého statistického údaje.

Od nynějška naleznete videa Moravského trolla i na Iránském portálu „APARAT“https://www.aparat.com/v/7pqHi

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Ústavnízákon o bezpečnosti České republiky

Zákonč. 222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky

Zákonč. 240/2000 Sb. Zákon okrizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákonč. 239/2000 Sb. Zákon ointegrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Zákonč. 241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změněněkterých souvisejících zákonů

Zákonč. 281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazembakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Zákonč. 585/ 2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110

Žaloby na roušky, Nouzový stav a jiné – www.zahumensky.cz

47. schůze PSP, 11. hlasování

62. schůze, 212. hlasování

70. schůze, 11. hlasování

63. schůze, 6. hlasování – Vysl.souhl.s pobytem vojenských zdravotníků

CHRAŇTE NÁS PŘED „POVINNÝM“ OČKOVÁNÍM: JAK NAPSAT POSLANCŮM
Dobrý večer do studia,

oba vás zdravím. Na odkazu níže je návod, jak napsat poslancům, aby se poslanci zasadili o to, aby do zákona zakotvili dobrovolné očkování, viz níže. Možná by bylo dobré to zveřejnit, ať to pošle poslancům co nejvíc lidí. 

Dopis začíná takto –

do Poslanecké sněmovny brzy doputuje návrh zákona o očkování proti Covid. Mám důvodné obavy, na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru, že očkování bude podmínkou pro výkon řady lidských práv a základních svobod. Nejde jen o cestování, ale o mnohé další z běžných lidských činností.

Pozměňovací návrh poslanců ….. k vládnímu návrhu zákona o očkování protionemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejnémzdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisůke sněmovnímu tisku č.

V části první čl. I. se za § 1 vkládá nový § 2, který zní: 

„Očkování je dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmíbýt očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.“ 

Dosavadní paragrafy se přečíslují.

Suverenita Alois Hlásenský / Autogenocida / COVID-19 / Nouzový stav / právo / Právo na právo /