23.10.2022 - Martin Marcikán

2022-10-23 Tisková konference Covid výboru EP

Tisková konference vyšetřovacího výboru EPPOŠest poslanců Evropského parlamentu uspořádalo 11. října 2022 tiskovou konferenci, den poté, co se Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer, odmítl zúčastnit jednání covid výboru v EP a odpovědět na otázky. Další důležité skutečnosti ve videu!

Christian Terhes –

Moc vám děkuji, že jste přišli na tuto tiskovou konferenci. Je to téměř 24 hodin poté, co generální ředitel společnosti Pfizer, pan Bourla měl být přítomen v Evropském parlamentu ve zvláštním výboru pro vyšetřování, co se stalo během Covidu. Naneštěstí se nedostavil a poslal jeho zástupkyni, která nebyla schopna nebo nebyla ochotna odpovědět na mnoho otázek, které jí položili moji kolegové. Takže jsme dnes tady, je 11. října. Jsem tu s dalšími kolegy z různých politických skupin, z různých zemí, kteří se budou zabývat některými otázkami, které měli být projednány včera. Takže bych rád dal slovo mé kolegyni z Itálie, Francesce Donato.

Francesca Donato –

Děkuji ti Christiane. No, chování společnosti Pfizer BioNTech, největší farmaceutické společnosti, zapojené do výroby covid „vakcín“ je politováníhodné a nepřijatelné v demokratickém rámci, jako je rámec Evropské unie. Včera se v Evropském parlamentu konalo zasedání Zvláštního výboru pro řízení Covid pandemie, kde se ředitel Pfizeru, Alber Bourla odmítl dostavit, aby odpověděl na naše legitimní otázky týkající se jeho soukromých textových zpráv s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, které již byly považovány za neregulérní, podle nařízení o transparentnosti ze strany Veřejného ochránce práv EU a Účetního dvora EU. Místo něj vyslal paní Smallovou, která neodpověděla na nejdůležitější otázky, se kterými se na ni náš zvláštní výbor obrátil v souvislosti s cenovou politikou společnosti, zveřejňováním zpráv klinických studií, nežádoucích účinků a dalších otázek týkajících se bezpečnosti a účinnosti „vakcín“ společnosti Pfizer BioNTech. Průběžné neplnění povinností transparentnosti vedoucích pracovníků společnosti Pfizer zjevně porušují práva občanů na podrobné informace o tom, jakým způsobem a za jakým účelem jsou vynakládány peníze daňových poplatníků. Bavíme se o miliardách veřejných peněz, které byly spravovány unijní komisí prostřednictvím tajných dohod přímo vedených s generálním ředitelem společnosti mimo demokratickou kontrolu lidí prostřednictvím jejich zvolených zástupců v parlamentu EU. Odmítnutí předsedkyně von der Leyen zveřejnit obsah jejich textových zpráv a odmítnutí ze strany pana Bourly předstoupit před parlement, pak následovné včerejší zdrženlivé chování paní Smallové, vrhá znepokojivé stíny na legitimitu celého procesu zadávání zakázek, a vzniká tak podezření na korupci. Kromě toho všeho. Ve všech diskusích, které se konaly včera a v předchozích auditech v covid výboru všichni zástupci velkých farmaceutických společností prokázali postoj, který zdůrazňuje trvalou hrozbu pro zdraví lidí, které přináší covid pandemie. Přehlížení veřejných a jasných důkazů o mírných příznacích, které vykazuje nejnovější verze viru SARS-CoV-2, který v současné době koluje, díky čemuž Nouzová fáze oficiálně skončila ve všech zemích.

Ve skutečnosti paní Smallová včera potřebovala oznámit možnou novou variantu, která je agresivnější a nakažlivější. Nehledě na jakoukoli vědeckou literaturu, která hodnotí, že taková evoluce viru v přírodě je prostě nemožná. Zneužití komunikace falešně maskované ve vědeckou pravdu je prostě nechutné a zavádějící, spolu s tímto neomluvitelným nedostatkem transparentnosti to má jediný výsledek – zničení jakéhokoliv rysu důvěry v celou vědeckou komunitu ze strany Evropanů. Myslím, že společnosti, které se takto chovají , by měly být zakázány lobbisty, kterým je umožněn vstup do Parlamentu a Komise, a že je zapotřebí dalšího vyšetřování ze strany příslušných orgánů, aby vyšla najevo pravda a aby se zajistilo plné právo občanů EU na transparentnost a EU politiku orientovanou na veřejný zájem. Děkuji mnohokrát…

Christian Terhes –

Moc děkuji.

Měl Pfizer co skrývat?

To je otázka, na kterou se všichni ptáme, poté, co jsme zjistili, že se generální ředitel Pfizeru, Albert Bourla, stáhl. Zajímavá věc. Před několika týdny se generální ředitel společnosti Moderna…

my jsme kritizovali tyto farma společnosti za nedostatečnou transparentnost, ale…

alespoň generální ředitel společnosti Moderna měl odvahu, řekl bych, že přišel a odpověděl na otázky. Ano, neodpověděl na všechny otázky, které jsme mu položili, ale alespoň tu byl přítomen a byl konfrontován se všemi těmi otázkami, které kladli všichni moji kolegové. Takže je zřejmé, že když jsme zjistili, že generální ředitel společnosti Pfizer se rozhodl nepřijít a neodpovídat na otázky…

víte tohle není vyšetřovací výbor, takže nebyl vázán zákonem přijít a nebyl nahráván, nehrozil mu žádný trestní postih v případě, že by lhal před touto komisí. Ale i v tomto případě odmítl přijít a odpovědět na některé konkrétní a specifické otázky, otázky, o kterých si myslím, že máme my všichni.

A první otázka zní: Co přesně je v těchto smlouvách? Co přesně skrývají?

Na předchozích tiskových konferencích jsem vám ukázal některé stránky, víte, z těch smluv. Takto nám byly zpřístupněny, i veřejnosti a tisku. Je zřejmé, že poté, co někteří z nás a někteří stateční novináři se zeptali, jaké smlouvy jsou podepsané mezi Evropskou komisí a těmito farmaceutickými společnostmi. Takto tedy zveřejňují smlouvy. Přes 100 stran, každá smlouva se společností Pfizer, s Modernou, desítky stran těchto smluv jsou začerněny. Takže včera, když jsem se ptal a někteří z mých kolegů se ptali, kdy budou uvolněny tyto smlouvy v plném rozsahu? Zástupkyně společnosti Pfizer, která byla vyslána, aby nahradila generálního ředitele společnosti Pfizer, řekla, že nemohou plně zveřejnit tyto smlouvy, protože mají nějaké obchodní tajemství a musí chránit své zájmy.

Teď se vás ptám, kde jsou zájmy našich lidí? Kde jsou zájmy Evropanů, jejichž peníze byly utraceny nebo promrhány, bych teď řekl, aby si koupili tyto zdravotnické výrobky, které neposkytují to, k čemu byly uvedeny na trh. Protože to, co jsme zjistili včera, když se jeden z mých kolegů zeptal, jestli testovali, v tomto případě Pfizer, jestli testovali, zda jejich lékařský výrobek zastaví šíření viru? Včera jsme byli šokováni, když jsme zjistili, že ještě netestovali „vakcínu“, aby zjistili, jestli zastavuje šíření viru. Takže jsme nyní více než rok po Green (Covid) pasu, digitálním Green pasu, který byl zaveden v Evropské unii. Lidé byli nuceni se nechat očkovat zdravotnickým produktem („vakcínou“), aby uplatnili svá zákonná práva. A bylo jim řečeno, a nám bylo řečeno…

my jsme hlasovali proti Green pasu, ale mnoho našich kolegů hlasovalo pro, protože věřili tomu, co tyto společnosti říkaly, že když se necháte očkovat, nebudete nakaženi a nebudete šířit virus. Dokonce to vystupňovali a řekli, nechte se očkovat, aby jste ochránili zdraví své babičky a rodičů. Ale my jsme nyní zjistili, po více než roce, že když požádali o zvláštní povolení k uvedení na trh, „vakcínu“ netestovali, aby zjistili, zda je účinná v zastavení šíření viru.

Tak se ptám znovu a my se ptáme znovu, co skrývají? Co přesně schovávají? Proč nejsou se svým zdravotnickým produktem transparentní?

Včera jsme se dozvěděli… byl jsem šokován, protože Pfizer využívá příležitosti jen k tomu, aby si udělal PR kampaň. A dokonce se jeden přednášející zeptal, proč se ptáme na tohle a neptáme se na tomto? Kdo jsou, aby se nás ptali, na co se ptáme? Jsme zvoleni lidmi, pro lidi, ne oni. Oni mají odpovědět na všechny tyto otázky, což se nestalo. V současné době je tu další problém, který vyvstává v celé Evropě. Nadměrná úmrtnost v měsíci červenci 2022. Podle Eurostatu v měsíci červenci 2022 nadměrná úmrtnost v celé Evropské unii vzrostla o 16% což je více než průměr let 2016 a 2019. Když se podíváte na mapu zde, je to zveřejněno Eurostatem. To není od nás. Když se podíváte na tuto mapu, uvidíte, že země s nejvyšší proočkovaností mají právě teď nejvyšší úmrtnost. Takže se samozřejmě ptáme, zda existuje souvislost mezi očkováním a vyšší úmrtností? Všichni se vyhýbají odpovědi na tuto, řekl bych, logickou otázku. Je tu ještě jeden problém. Před rokem jsem Evropskou lékovou agenturu (EMA) požádal, aby mi předložila nějaké podrobnosti a údaje, protože jsem chtěl mít informované rozhodnutí, když jsem měl hlasovat pro nebo proti Green pasu. A jedna z otázek, které jsem položil Evropské lékové agentuře, je, aby mi poslali všechny zkoušky, testy, klinické studie, které všechny tyto lékařské společnosti provedly, ať už na zvířatech nebo na lidech, než požádali o povolení k uvedení na trh. Takže v případě společnosti Pfizer je tu něco zajímavého. Když předložili informace a klinické studie Pfizeru, zde jsou všechny testy, které předložili spolu se žádostí. Předložili klinickou studii, která byla zahájena 14. ledna 2020. Včera jsem se ptal zástupkyně Pfizeru a ona odmítla odpovědět. Jak je možné, že se svět dozvěděl v prosinci 2019, že existuje Covid neboli Koronavirus, jak se mu říká v Číně. V prosinci roku 2019!

Dne 11. ledna (2020) čínská vláda zveřejnila DNA data nebo její část veřejnosti. A o tři dny později už společnost Pfizer zahájila testování této „vakcíny“! Jak je to možné? Neodpověděla. V případě společnosti Moderna jsem se zeptal generálního ředitele společnosti Moderna před třemi týdny, když tu byl. Předložili zkoušky od roku 2017. Takže opakuji otázku, jak je to možné, když jsme v zimě v prosinci 2019 dozvěděli o tomto viru, předložili testy svých „vakcín“ roky předtím, než jsme se o viru dozvěděli? A tuto otázku si kladu i teď. Jak je to možné?

Takže to jsou legitimní otázky, na které jsme se ptali a lidé se nás ptají, a bohužel oni odmítají odpovědět. Takže to byla hlavní témata, která jsme se snažili včera objasnit a bohužel, zástupce Pfizeru, stejně jako zástupce Moderny, odmítli odpovědět. Budeme nadále usilovat o objasnění této skutečnosti a nicméně se postaráme, že Evropská komise plně zveřejní obsah těchto smluv.

Děkuji Vám a rád bych dal prostor Virginii Jeron z Francie.

Virginia Jeron –

Děkuji Ti Christiane.

Dámy a pánové, na začátku bych se s vámi chtěla podělit o analýzu svých kolegů, kteří perfektně shrnuli včerejší den, což byla fraška. Ztratili jsme dvě hodiny, protože žádná z otázek na které jsme se ptali a které jasně říkali, že jde o smlouvy, SMS, ceny, vedlejší účinky, žádná z otázek nebyla zodpovězena. A chci říct, že vlastně během těchto slyšení by měl složit přísahu, protože je to vlastně oficiální slyšení a já lituji, že pan Bourla není skutečně na tomto slyšení, protože všichni víme, že je to nejdůležitější kupní smlouva, která byla v Komisi projednávána.

Připomínám, že jde o 24 miliard dávek za nejméně 36 miliard Eur. Takže se všemi těmito skutečnostmi jsem se ptala advokátní kanceláře ve Francii, abych věděla, co bychom s tím mohli udělat, protože samozřejmě díky této zprávě Účetního dvora Evropské unie, která byla právě zveřejněna, máme 35 stránek recenzí, žalob a netransparentnosti a strana 33 je naprosto jednoznačná, kde se uvádí, že předběžná jednání byla provedena paní von der Leyen a jako taková byla neprofesionální. Bude tedy podáno oznámení o podezření z pasivní korupce, které se dopustila paní von der Leyen ,a která poškozuje finanční zájmy Evropské unie. Žádám rovněž o přijetí nejvyšší evropskou žalobkyní, a to prostřednictvím mé advokátní kanceláře. Je to Laura Corduta Kövesi. A také vyzývám všechny naše spoluobčany, kteří nás sledují, aby udělali totéž, protože hlášení je možné podat prostřednictvím těchto webových stránek a finanční zájmy Evropské unie se týkají nás všech.

Tak tedy, pokud bychom měli situaci trochu shrnout. Myslím, že dnes vzhledem k tomu, co jsme všichni viděli včera, přijdou, na nic neodpoví a budou nám stále prodávat své výrobky.

Nyní tedy musíme jednat. Děkuji…

Christian Terhes –

Nyní předávám slovo Sylvii Limmer z Německa.

Sylvia Limmer –

Děkuji mnohokrát…

Především nemohu než souhlasit s mými kolegy, s tím, co tu bylo řečeno.

Je to skandál, že pan Bourla se vyhýbá své povinnosti mluvit a odpovídat na otázky poté, co uzavřel jeho životní dohodu pro společnost Pfizer s důvěřivými občany, občany, kteří věřili, že často neopodstatněné sliby o takzvané 95% účinnosti a absolutní bezpečnosti „vakcíny“. A nejenže zaplatili miliardy Eur peněz daňových poplatníků, dost z nich také zaplatilo za tyto sliby ztrátou svého osobního blahobytu. Takže pro mě to bylo více než zřejmé, požádat o údaje o schválení pro „očkování“, zejména proto, že mRNA „vakcíny“ nyní získali plné povolení k uvedení na trh v EU, což je pro mě naprosto nepochopitelné a nepřijatelné. A to v době, kdy i mainstreamová média už nedokáží utajit někdy život ohrožující nebo dokonce smrtelné vedlejší účinky („vakcín“ Covid). Včerejší schůze výboru a takzvané odpovědi na mé otázky byly drzost, kterou nelze překonat. Paní Smallová, zastupující pana Bourlu, buď předstírala neznalost, nebo byla neochotná odpovědět na žádnou z mých otázek. Schválení Evropské lékové agentury bylo provedeno s odkazem na další údaje z klinických studií. Paní Smallová neodpověděla na otázky o jaké údaje se jedná.

Povinná studie o bezpečnosti pro těhotné ženy byla v tichosti Pfizerem ukončena.

Předběžné údaje z programu V-save, amerického CDC, zdá se, že ukazují na devastující míru samovolných potratů u těhotných žen. Paní Smallová se odmítla vyjádřit, ale nejmenovaný úředník společnosti Pfizer v místnosti odpověděl, že corona(„vakcína“) by mohla způsobit komplikace u těhotných žen.

Pro mě je to neuvěřitelné, jakým způsobem se lidé snaží vyhnout mým otázkám. Neexistují ani žádné dostupné klinické studie na variantu Omikron. Paní Smallová se tímto nezabývala. Mezitím floridské ministerstvo zdravotnictví doporučuje mužům ve věku 39 let, aby se nenechali očkovat, protože přibývá významných případů úmrtí souvisejících se srdcem. Paní Smallová se k tomu také nevyjádřila. Z mého pohledu, vrcholu coronové zrůdnosti bylo dosaženo, když mluvili o datech z reálného světa. Data z reálného světa neznamenají nic jiného než absenci jakýchkoli vhodných údajů z klinických studií, předstírajíce, že 900 milionů dávek „vakcíny“ v EU jsou adekvátní náhradou. To tedy nejsou!

Navíc nic netušící občané, kteří věří slibům o údajně účinných a bezpečných „vakcínách“, byli degradováni na pokusná morčata(krysy, potkany). A ano, tato dezinformační kampaň musí být řešena, ale velmi odlišným způsobem než si představuje Komise EU.

Děkuji.

Christian Terhes –

Moc vám děkuji. Rád bych nyní předal slovo kolegovi Ivanu Cincičovi z Chorvatska.

Ivan Cincič –

Děkuji mnohokrát.

Takže v podstatě včera došlo k dalšímu zasedání Covid výboru. Stejně jako většina relací předtím, jsme nemohli získat mnoho odpovědí. Měli jsme opravdu dobré otázky. Ale druhá strana v tomto zasedání, zástupce Pfizeru a dalších, nám nemohla poskytnout žádné skutečné odpovědi. Dělali si hlavně svou pozitivní PR kampaň. Využívají komisi k propagaci svých dalších výrobků, produktů nové generace pro Omicron a podobné věci. Takže je velkou ostudou, že generální ředitel společnosti Pfizer, pan Albert Bourla, se před naším výborem neukázal. A ještě větší ostudou je, že nemá žádný skutečný úmysl se někdy objevit. Zřejmě se zajímá jen o peníze občanů a ne o transparentnost a odpovědi na některé otázky týkající se jeho produktů a chování jeho společnosti, a tak dále. Takže navrhnu sekretariátu, aby pozval naše hosty, se kterými mluvíme, pomocí textové(tiskové) zprávy, a ne e-mailem. Možná se příště tímto způsobem objeví.

Pocházím z Chorvatska, jak řekl můj kolega Christian Terhes, a v Chorvatsku víme, jak to společnost Pfizer dělá. Připomenu vám jeden obrovský skandál, přesně před 10 lety, kdy byla společnost Pfizer potrestána za podplácení chorvatských lékařů odpovědných za registraci léků a podplácení lékařů v biotechnologické komisi v Chorvatsku, kteří hodnotili klinické studie. A nakonec musel Pfizer jen za to zaplatit 60 milionů dolarů. A samozřejmě, když se podíváme na historii společnosti, uvidíme spoustu soudních sporů a spoustu zaplacených pokut. Například několik let před tímto případem v Chorvatsku, který se neomezoval jen na Chorvatsko, ale i v Bulharsku a některých dalších zemích. Několik let předtím měl Pfizer zaplatit 2,3 miliardy dolarů za klamavou reklamu. Takže když máte takovou společnost, která používá textové zprávy (SMS) ke komunikace s předsedkyní komise, pak se musí znepokojený občan zeptat sám sebe, co se to tu děje?

Jedná se o střet zájmů? Samozřejmě, že ano!

A střed zájmů je prvním krokem ke korupci. Takže v podstatě jsme se před nějakou dobou bavili o tomto skandálu s textovými zprávami (SMS) a vyzvali jsme předsedkyni komise Ursulu von der Leyen, aby odstoupila. A já zopakuji svůj požadavek, aby odstoupila, protože toto nelze v demokratické společnosti akceptovat. Taky mě těší, že včera na zasedání naší komise (výboru) byla věnována určitá pozornost velmi dobrému hodnocení 500 nezávislých kanadských lékařů a vědců, kteří prokázali, jak Pfizer manipuluje jejich původní studie z prosince 2020, kterou použili ke schválení. Tak mě požádali, abych jim to poslal (Pfizeru). Rád jim to pošlu a doufám, že se nebudou vyhýbat odpovědi, až tohle všechno skončí. Nejsem si jistý, jestli Pfizer bude největší společností, ale určitě zůstane přeborníkem v úniku před odpověďmi veřejnosti.

Děkuji.

Christian Terhes –

Moc vám děkuji.

V neposlední řadě moje kolegyně Christine Andersonová z Německa.

Christine Anderson –

Ano, zdravím.

Dobré ráno i ode mě.

Takže včerejší zasedání Covid výboru znovu ukázalo, že parlament EU není nic než gigantická přehlídka iluze k oklamání evropských národů v domnění, že jejich zájmy jsou v parlamentu zastoupeny. To ale není pravda. Nejen pozvaní panelisté, jako např. zástupci farmaceutických společností, nebo ministři zdravotnictví z členských států, neodpověděli na žádnou z našich otázek. Ne, pokračují v šíření dezinformací o bezpečnosti a účinnosti mRNA injekcí. Nadále lžou a vyloženě bagatelizují, popírají škodlivé účinky těchto injekcí. Nadále se snaží lidem odepřít přístup ke smlouvám a nadále nechávají Ursulu von der Leyen procházet to, že nezveřejní výměnu textových zpráv (SMS) mezi ní a generálním ředitelem společnosti Pfizer, panem Bourlou. Stručně řečeno, nadále prokazují své naprosté pohrdání národy EU. Předsedkyně covid výboru, paní Kathleen Van Bremptová, sociální demokratka v Belgii, nevede tento výbor, aby sloužil lidem. Řídí tento výbor, aby chránil zájmy farmaceutických společností, komise EU a vlád členských států na úkor lidí. Včera paní Van Bremptová odmítla dát hlasovat o procedurálním návrhu. To je hrubé porušení jednacího řádu a dokazuje, že nerespektuje demokracii a práva lidí. Možná byste jí měli napsat pár řádků, aby věděla, že nebudete tolerovat, že vaše práva porušuje ona, nebo někdo jiný.

Vznesla jsem tento procedurální návrh, abych prohlásila Covid výbor za nekompetentní sloužit nejlepším zájmům lidu, a odhalila jejich plán pro nedostatek pravomocí, aby donutili kohokoli, aby předstoupil před výbor a aby odpověděl na všechny otázky, čímž se otevírá cesta k tomu, aby formální vyšetřovací výbor dal lidem prostředky, jak se dostat k jádru věci, a mohl skoncovat s jejich spiknutím, které mělo lidi připravit o svobody, demokracii a právní stát.

My všichni, kteří jsme tu dnes přítomni, a mnoho další, je tu více poslanců Evropského parlamentu, budeme pokračovat v boji za zřízení vyšetřovacího výboru. Ale potřebujeme, abyste se k nám v tomto boji připojili. Potřebujeme k tomu vaši pomoc. Takže tady je, co můžete udělat. Napište svým poslancům Evropského parlamentu, zavolejte jim, a pokračujte v tom pořád dokola. Doslova jim zahlťte telefonní linky, jděte jim na nervy. Žádejte vyšetřovací komisi a pokračujte v tom tak dlouho, jak to bude nutné. Nepřestávejte, dokud nebudou vaše požadavky splněny. Je to vaše právo.

Dejte jim najevo, že v demokracii jste to ve skutečnosti vy, lidé, kteří to tady řídí.

A pokud to nebudou respektovat, pak jim dejte najevo, že je nahradíte.

Tak to prosím vezměte do svých rukou.

Zapojte se.

Nenechte se těmi antidemokraty okrást o svobody, demokracii a právní stát.

Děkuji.

Christian Terhes –

Moc ti děkuji Christine.

Jsou nějaké otázky?

Ne, moc děkuji.

Přeji vám krásný den.

Video na síti Vk.com

https://vk.com/video247240800_456239677

Zdroj s videm na www.bezpressu.news

Komentář Daniela Masopusta:

Tohle je jistě průlom a má to mnohem větší závažnost, než 11.9.2001. Tohle je horší, než cokoliv za posledních 120 let.

Ursula von der Leyen by měla okamžitě odstoupit a měl by být obstaven její majetek, stejně jako majetek společnosti Pfizeru a Moderny.

Zároveň by měl být sledován majetek všech, kdo se na propagaci a prodeji těchto GMO pseudo vakcín podíleli.

Zároveň to ukazuje na nebezpečnost Evropské unie, OSN, WHO, CDC, FDA a dalších organizací a vědeckých „autorit“, které neváhají ohrozit a poškodit práva a zdraví takového množství lidí, že ani obě světové války tohle nezvládly!

file:///D:/Sta%C5%BEen%C3%A9%20soubory/APA_-_AstraZeneca.pdf.pdf

Zprávy bez cenzury bezpressu.news / COVID-podvod / covidová mafie / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /