25.2.2024 - Martin Marcikán

2024-02-24 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 12.02.2024

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne-12.02.2024:9

Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad… Otázka – odpověď

Valerij Viktorovič Pjakin bude odpovídat na tato témata:
1) Rozhovor T. Carlsona s V. V. Putinem
2) Zelenskyj vyměnil vrchního velitele Zaužného za Syrského
3) Důrazná výzva na samostudium tlustých knih VP SSSR ( Vnitřní Prediktor Souborné Sociálně Spravedlivé Rusi )

Nu což, tak už mi nezbývá než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne kvůli slabému rozumu, ale proto, že je nemůžeme zařadit k tomu, co už známe.

Zatímco dříve k tomu, aby se z člověka stal plnohodnotný občan a člověk stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní je k tomu nutné navíc znát, jak se řídí složité sociální supersystémy, jak se řídí státy.

Jen se znalostí toho, jak se řídí státy, můžete ve své každodenní činnosti bránit zájmy své a své rodiny, napomáhat upevňování státu a tomu, aby se loď nepotopila. Protože nebude-li tu stát, tak ať se budete jakkoliv snažit uchránit svůj maličký svět, zhroutí se vám společně se státem.

Devadesátá léta jsou toho důkazem.

Ano, někteří to ustáli, ale to proto, že sloužili cizímu páníčkovi. A co, přinesli lidem hodně dobra? I teď pracují proti Rusku. Takže nezachráníte-li Rusko, nezachráníte ani svou rodinu.

K tomu jsou potřebné znalosti o tom, jak obranou zájmů svých a své rodiny zachránit Rusko,

jak z něj udělat silný suverénní stát.

Takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v Koncepci sociální bezpečnosti.

Proto čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými.

Začít číst můžete jakoukoliv jeho práci.

Ale pro tento silný manévr, který nyní probíhá, pro tu krizovou situaci jsme předem připravili

a vydali třídílnou práci Válka, Stát a Bolševismus, kde je vyloženo, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to válka a způsoby jejího vedení, kde je východisko z této krize. A to vždy spočívalo v ruském bolševismu. Bolševismus je unikátní jev ruského světa, ruské civilizace. K této třídílné práci jsme napsali práci Státní symboly a státní suverenita, kde už jen ze státní symboliky, například podle vlajek, můžete určit, jaké místo v hierarchii států zaujímá ten či onen stát a nakolik suverénní může být jeho politika.

Naši partneři vydávají sérii knih v Knihovně konceptuálních znalostí.

Vydány byly díly O ekonomice, O imitačně-provokační činnosti, abyste poznali,

kdo říká pravdu a kdo se pokouší manévrovat a využívá k tomu vlasteneckou tématiku.

Jak to například dělá Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, který se slovně stal velkým vlastencem,

a přitom svými kroky Rusko jen dál likvidoval.

Další práce je Dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř Koncepce sociální bezpečnosti.

Další díl je Ejhle Puškin! o konceptuálním základu Puškinovy tvorby.

Čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.zakazanevzdelani.cz, https://ksbzdroje.cz/, https://www.vodaspb.ru/ nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin aktuality / bez cenzury / DVTŘ / Informace / KSBPRESS.cz / Otázky a odpovědi / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin / VP SSSR /